Ei HHC kriminaliseerimisele

Finest Green, Karel Marcus Haav,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Järelkaja
1487 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Sotsiaalministeerium saatis valitsusele kooskõlastamiseks eelnõu, millega lisatakse HHC (heksahüdrokannabinool) narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirja. Muudatuse eesmärk on piirata HHC laiemat levikut ja kättesaadavust. HHC keelustamise otsus oleks vastupidine hetkel teiste Euroopa riikide uimastipoliitikale.

Ettepanek Allakirjutanud soovivad, et Riigikogu ei võtaks esitatud seaduseelnõu vastu.

Põhjendus 16. detsembril toimus EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) kohtumine, kus kohtusid 140 eksperti Reitoxi riiklike teabekeskustest, Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse varajase hoiatussüsteemist, politseist, kohtuekspertiisist ja tolliametist.

Istungil arutati HHC mõju ja legaalsuse üle Euroopa Liidus, võrreldi ka Euroopa ja USA kanepi kasutamist reguleerivat seadusandlust.

Istungil toodi välja suurt potentsiaalset nõudlust HHC järgi, mis võib olla positiivse mõjuga Euroopa majanduse arengule. Arvestades majanduslikku kasu ja Euroopa riikide suunda THC legaliseerimise poole, otsustati, et HHCd Euroopa Liidus ei keelustata.

Artiklit on võimalik ise lugeda EMCDDA lehel: https://www.emcdda.europa.eu/news/2022/emcdda-technical-expert-meeting-hexahydrocannabinol-hhc-and-related-cannabinoids_en

Hoides HHC müüki Eestis legaalsena, on võimalik vähendada illegaalse THC müüki, tagamaks, et tarbijad saavad kontrollitud ja puhast toodet. Ühtlasi aitab see ennetada kangete narkootiliste ja psühhotroopsete ainete tarvitamist ning narkosurmade arvu kasvamist. Arvestades potentsiaalse turu suurust, aitaks HHC müügilt kogutavad maksud kasvatada Eesti majandust. HHC keelustamine toetaks illegaalse THC levikut Eestis.

Menetlusinfo

 1. Sotsiaalministeerium: Meie hinnangul ei ole kannabinoide müügist tulev maksutulu piisav, et katta tervishoiukulud, mis tekivad kannabinoidide legaliseerimise järgselt.

  Väljavõte vastuskirjast: Sotsiaalministeerium lisas HHC sotsiaalministri määrusesse nr 73 „Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad ning nende ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemine“ Ravimiameti ettepanekul, mille jõustumisel alates 03.03.2023 on HHC käitlemine keelatud vastavalt määruses sätestatud tingimustel. Sotsiaalministeerium otsustas HHC keelustada toetudes tõenduspõhistele uuringutele, mille järgi on aine sarnane THC-ga ja sellele tuginedes on ka kahjud sarnased. Uuringud on kinnitanud, et THC kasutamine võib tekitada vaimse tervise probleeme. HHC puhul on tegemist väga uue ainega ning ei ole teada, millised võivad olla tervisekahjud tulevikus tarvitamise järgselt. Meie hinnangul ei ole kannabinoide müügist tulev maksutulu piisav, et katta tervishoiukulud, mis tekivad kannabinoidide legaliseerimise järgselt. Samuti on teaduslikud uuringud kinnitanud, et kanepi tarvitamine on algus narkootikumide tarvitamise teekonnal ning kanepi tarvitamisele järgnevad kangemate narkootikumide tarvitamised. Igasugune narkootikumide tarvitamine on oht rahva tervisele

 2. Algatuse menetlus Riigikogus on lõppenud

  Otsustati edastada ettepanek pädevale institutsioonile seisukoha võtmiseks ja lahendamiseks.

 3. Kiri Riigikogult

  PealkiriKollektiivse pöördumise edastamine
  Saaja
  • Sotsiaalministeerium - Riina Sikkut
  • Rahvaalgatus.ee
  • K. M. H.
 4. Arutelu Õiguskomisjonis

  Otsustati edastada ettepanek pädevale institutsioonile seisukoha võtmiseks ja lahendamiseks.

 5. Algatus menetlusse võetud

  Algatus on edastatud menetlemiseks Õiguskomisjon-ile.

 6. Algatus jõudis Riigikokku

 7. Algatus saadeti riigikokku

  Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmise otsustab Riigikogu juhatus 30 kalendripäeva jooksul.

 8. Algatus kogus 1000 allkirja

 9. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

 1. HHC

  Mis siis,kui see on,raviotstarbeline?!?

  1. Toimetamine ja korrektuur

   Kas selles tekstis oleks veel võimalik parandada kirjavead?

   1. Toetan

    Juhul kui HHC keelamist on juba arutatud EL-is ja leiti, et seda ei keelustata, on Eesti suund kontraproduktiivne. Ei ole mõeldav, et Eesti toll suudaks tuvastada konfiskeerida Interneti vahendusel või muul muul moel sissetoodavat HHC-d vedelike kujul. See ei ole ürt, mille kuju, lõhn ja muud iseärasused on silmatorkavad. Mis keeld samas kaasa toob, on järjekordse musta turu müügiartikli, mida oleks äärmiselt keeruline piirata, mille üle puuduks kontroll täielikult ja millega kaasneksid halduskulud, sel ajal kui kontrollimata ja tundmatu kvaliteediga kaup jätaks kõik potentsiaalsed tervisekulud Eestisse maksumaksjate kanda. Meenutagem USAs toimunud surmajuhtumite lainet, mida põhjustasid samamoodi just musta turu kannabinoididega reguleerimata e-vedelikud, millesse lisati e-vitamiini atsetaati. Keeld tekitab täpselt sama olukorra, mis juhtus seal ja kvaliteedikontrollita, mis on mõeldav vaid reguleeritud tingimustes, luuakse meie endi ametnike poolt keskkond, mis tõstab sääraste õnnetuste tekkimise riski juba Eestis. Lisaks tuleb rõhutada, et HHC oli ligi pool aastat Eestis legaalselt ostetav ja see ei toonud kaasa ühiskonna kollapsi, või muid drastilisi ja negatiivseid, rahvatervist kahjustavaid tagajärgi. Usutavasti seaduslikult müüdult kaubalt laekus käibe-ja ehk ka muud maksud, mida saaks legaalsetes tingimustes edasi koguda, selleks et teostada eelmainitud kvaliteedikontrolli, ennetust ja vajadusel ravi. Leian, et mõtlematu ja kiirustav keelamine ohustab rahvatervist samapalju kui mitte rohkem kui HHC ja selle seadustamine.

    1. Toetan täielikult! Enda 2 aastase HHC koguemusele ja mõistlikule kasutamisele võin omalt poolt õelda, et tervisele ohtu ei näe, vaimne pool pigem paremaks läinud (rahulikum, kaalutletud otsused, keskendumine paranenud). Kindlasti mitte keelustada! Xanaxi peale ma ei lähe!

   2. Toetan

    Mürgine alkohol müügil, mis on kindlalt tapvam kui , miski muu??? El ei pane keeldu, aga Eesti põhjuseid leidmata paneb- avades mustale turule ukse, kus puudub väiksemgi kontroll!!! Midagi peaks ikka enne mõtlema ka, kui El ei leia selles kahju, siis kõige targem Eesti leiab ja arendab salakaubandust!!!! Rumalus kuubis

    1. Toetan

     Eelnõu kohaselt on HHC keelamine Eesti Vabariigis seotud tõsiste ohuga rahva tervisele, kuna sellel ei ole tehtud kliinilisi uuringuid ja selle farmakokineetilised ja farmakodünaamilised omadused ja toksikoloogiline profiil on teadmata. HHC keelamine sellisel põhimõttel ei ole hea otsus, kuna uuringute puudumine ei tähenda automaatselt, et aine on ohtlik. Selle asemel tuleks teha lisauuringud, et selgitada välja aine mõju inimese tervisele ja hinnata selle potentsiaalseid riske. Ilma selleta võib keelamine olla liiga järsk ja ebasobiv ning põhjustada täiendavaid negatiivseid tagajärgi, näiteks tarbijate suunamist turule varjatud toodetega, mis võivad olla palju ohtlikumad, ning pritsitud üle muude ohtlikumate sünteetiliste narkootikumidega. "HHC-l puudub teadaolev meditsiiniline või muu tööstuslik kasutusala ning selle tarvitamine võib põhjustada tervisekahjustusi ja surmajuhtumeid." Kui eelnevas lauses tuuakse välja, et ei ole tehtud kliinilisi uuringuid, ning siiani pole Eestis ühtegi juhtumit HHC-st tulenevast surmajuhtumitest või tervisekahjustustest, siis kuidas saab sellist lauset tõsiselt lisada eelnõusse, mis peaks olema erapooletu ja faktidel põhinev? Arusaadav, et enne valimisi üritatakse saada lihtsa eelnõu loomisega lisahääli, kuid sellise otsuse loomisel tuleks tõesti põhineda enne kliinilistel uuringutel. On tõestatud, et kanep ja muud kannabinoidid on tõhusad vahendid opioidide nõudluse vähendamiseks ja selle tagajärjel vähenevad ka opioididest tulenevate üledooside ja surmade arv. Eestis registreeritakse igal aastal mitukümmend surma sünteetiliste opioidide tarvitamise tagajärjel (eelmise aasta 79st narkoüledoosist surnud eestlasest surid 30 neist opioidide tõttu) ning tõenäoliselt suureneb see arv ka selle aasta jooksul oluliselt. Värskelt avaldatud uuringus leitakse, et nõudlus ohtliku ja enim kasutatava opiaadi – kodeiini – järele on märkimisväärselt vähenenud nendes USA osariikides, kus kanepi kasutamine mittemeditsiinilistel eesmärkidel on legaliseeritud. Kas Eesti riigikogu tahab tõesti võtta ette pseudoprobleemide lahendamise selle asemel, et näha võimalikku kasu, mida sellise aine kättesaadavus võib Eestis hoopis tuua? (https://tervis.postimees.ee/7697669/kanepi-kattesaadavus-vahendas-noudlust-laialt-kasutatava-ohtliku-opiaadi-jarele) Loodan, et sellise järsu otsuse tegemisel Eesti riigikogus vaadatakse antud aine kõiki fakte, ning ka vaadatakse kaugemale kui vaid oma piirideni, kuna isegi Euroopa Liidus ei ole leitud põhjust HHC keelustamiseks, ning tänapäeval mitmed riigid kus vaadatakse fakte objektiivselt, on otsustanud THC legaliseerimise kasuks. Tehes korralikku taustatööd ja esitades reaalseid fakte HHC negatiivsete mõjude kohta, oleks arusaadav sellise eelnõu loomine, kuid hetkel üritatakse riigikogust kiirustada läbi eelnõu, mis ei ole korralikult läbi mõeldud.

     1. Jou

      Tee interneti subnet korda siga

      1. Jou

       Kahtlustan ,et see oli keelatud ainete hulgas nii v naa mingi kanabinoudi analoogi seaduste järgi. Kahtlustan ,et olete vaimupuudega ja kasutate ära interneti subneti informatsiooni kättesaadavuse piiramiseks . Otsingumootorid ei t88ta meil tallinnas isegi interneti kohvikutes .

       Olen lugenud läbi algatuse "Ei HHC kriminaliseerimisele" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
       NimiIsikukoodAllkiri