Jagatud töökohad ehk tandemtööUus Eakus

Ines Jakobson,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Järelkaja
Peatatud: 31 allkirja

969 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Peatatud: 31 allkirja

Allkirjade kogumine on lõppenud. Paraku algatus ei kogunud autorite määratud tähtajaks Riigikokku saatmiseks vajalikku 1000 allkirja. Kuna allkirjade kogumise algusest on möödas rohkem kui poolteist aastat, pole võimalik enam algatust uuesti allkirjastamisele saata. Seni kogutud allkirjad on ka anonüümitud.

Luua praegusest mõistlikum ühiskondlik foon osaajaga töötamise soodustamiseks. On töökohti, mida saaks jagada erinevate põlvkondade esindajate vahel, nt lapsehoolduspuhkuselt naasev noor ema ja 60+ isik saaksid üsnagi edukalt hakkama mõnelgi ametikohal tööd jagades, töötades nt 3+2 päeva. Vanem võib ka nooremat asendada, kui nooremal lapsed haiged. Saab ju olla paindlik ja tingimused kokku leppida. Väide, et nt vanematel isikutel digitaalne kirjaoskus puudub, ei pea juba ammu paika. Inimeste motivatsiooni, töössesuhtumist ja kogemusi-oskusi pole Eesti jaoks iialgi liiga palju, käigem meie inimvaraga siis hoolikamalt ümber.

Ettepanek -

Ettepanek on luua regulatsioon, et ühte tööd saavad teha kaks inimest. Selle rakendamise eelduseks on kolmepoolsete töölepingute sõlmimine ja tandemtöösuhte reguleerimine. Ettepaneku seadusanluseks  vormistamisel tuleks arvestada ka maksustamise küsimusega. Samas, kui tandemtöö on vormistatud ühe lepinguga ning töötasu on miinimumpalk, siis langeb ära ka probleem, et sotsiaalmaks on liiga kõrge, sest see on miinimumiga sama või kõrgem.

Põhjendus -

Idee esitaja taotletav eesmärk on tõsta vanemaealiste hõivet ja luua laiemad valikud osakoormusega töötamiseks. Osakoormusega töötamise toetamine teeks võimalikuks selle, et noored lapsevanemad või ka pensionärid töötavad osaajaga siis, kui neil täiskohaga töötamiseks puudub võimalus, vajadus või tahtmine.
Inimese vanuse kasvades suureneb haigestumise tõenäosus; tööjõu vananemisega seoses ei ole mõeldav, et tööturul püsimine on binaarne nähtus – kas töötad või oled tööturult väljas. Seega küsimus, kuidas korraldada jooksvalt ajutiselt töövõimetu töötaja asendamine, muutub organisatsioonides järjest olulisemaks. 
Ettepaneku rakendamine eeldab  töölepinguseaduse ja maksuseaduste muutmist paindlikumaks, nii et need soodustaksid osaajaga tööd ning võimaldaksid vajadusel ka töösuhte ajutist katkestamist, milleks  tuleb üle vaadata tandem-positsioonide maksustamise võimalused.  Vajadusel tegema muudatusi kutsestandarditesse, lisades tööjagamise kui üldoskuse.   
Ettepanek peaks ka Eesti süsteemi sobituma, kui rakendada uuenduslikke muudatusi. Sellist tööjagamist, kus sama tööd on palgatud tegema kaks inimest, kes otsustavad koos oma tööaja üle ning vastutavad koos töötulemuste eest, Eesti õigussüsteem praegu veel ei toeta. 
Jagatud töökohtade e tandemtöö puhul on suurem roll ja vastutus  kahel töövõtjal. Tandemtöökohad eeldavad kindlasti ka töötajate koolitamist eeskätt kommunikatsiooni, omavahelise teadmuse jagamise, koostöö teemadel. Praegu juba kasutatakse tandemtöö põhimõtteid nendel ametipositsioonidel, mis eeldavad loomingulisust, ideearendust, innovatsiooni (nt smart work IT-lahenduste loomisel). Kuid ühiskonnas on tunnetatav vajadus laiendada neid põhimõtteid ka muude oskustasemetega töökohtadele.
 Ettepaneku rakendamine  tooks kaasa osakoormusega töötamise laiema leviku ja suurendaks üldist hõivet, mis omakorda võimaldaks oluliselt parandada tööalast heaolu inimestel, kes vanusest lähtuvalt või ka tervislikel põhjustel ei saa täiskohaga panustada või kes peavad tööl käima väikeste laste kõrvalt.  
Rahvusvahelisi analooge jagatud töökohtadest leiab tervest maailmast, Euroopa Liidu liikmesriikidest  Suurbritanniast, Poolast, Tšehhist, Slovakkiast, Sloveeniast jm. 
Viiteid: 
http://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2014/11/New-forms-of-employment-2015.pdf,
https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary/job-sharing-0

Kommentaarid

 1. Ei saa hästi aru, kuidas kujunevad sotsiaalsed garantiid

  See on pagana hea mõte, aga ühe sotsiaalmaksuga ei saa ju tekitada 2 inimese haigekassahüvitisi?

  1. Airile. Peab tulema võimalus jagada need nt proportsionaalselt.

   Kui mujal lahendused toimivad, siis miks mitte siin. Eesti riik ei ole veel valmis ka maksude osas.

   Olen lugenud läbi algatuse "Jagatud töökohad ehk tandemtöö" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
   NimiIsikukoodAllkiri