Pensionite tulumaksuvabastus [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

Eesti Koostöö Kogu,
Arutelu lõppenud

Arutelu tähtaeg:

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Esitaja: 1) Linda Asmer; 2) Paul Lettens; 3) Jan Valonis; 4) Ines Jakobson 5) Antu Rohtla

Idee sisu
1) Esmalt lõpetage niigi naeruväärse pensionite tulumaksustamine. Töötavatelt pensionäridelt samuti.
2) Tõsta pensionite tulumaksuvabasutuse määr 500 euroni
3) Pensioni mitte tulumaksustada EESTI VABARIIGI KODANIKELE, kes võtavad ennast EESTI ELANIKE REGISTRIT maha ja viibivad lühemat või pikemat aega VÄLJASPOOL EESTIT EUROOPA LIIDU PIIRIDES.
4) Kuni 500-eurone pension peaks olema kindlasti tulumaksuvaba.
5)

MÕJUHINNANG

Mis on idee esitaja taotletav eesmärk või tõstatatud probleem(id), millele lahendust pakutakse?
Vanemaealiste väikese sissetuleku probleemi lahendamine.

Milliste seaduste muutmist ettepaneku rakendamine eeldaks?
Pensionikindlustuse seadus, tulumaksuseadus.

Kas ettepanek on Eesti süsteemi sobiv või eeldab selle rakendamine teisi põhimõttelisi muudatusi?
Pension on tulumaksuga maksustatav tulu. Eesti süsteemis on võimalik arvata pension ka mittemaksustatava tulu hulka.
Tulumaksu tagastuse lahtihaakimine residentsusest on keeruline, sest kui isik pole resident, siis esitab ta tulumaksudeklaratsiooni asukohariigis ning seda maksustatakse vastavalt asukohariigi seadustele. Residentsuse nõudest loobumine oleks väga põhimõtteline muudatus maksusoodustuste tegemisel.

Milliseid tagajärgi ettepaneku rakendamine kaasa tooks?
Paraneks väikese osa pensionäride elujärg, kuna keskmise pensioni ulatuses on pensionid ka praegu tulumaksuvabad. Väheneks laekumised riigieelarvesse. 2015. aasta andmete järgi saab 32% pensionäridest üle keskmise vanaduspensioni pensionit. Kui 2015. aastal oleks tulumaksuvaba summa 450 eurot, siis ligikaudu 26% pensionäridest ei peaks enam lisaks tulumaksu maksma ja selle kulu oleks aastas umbes 7 miljonit eurot. Neid, kes ikka peavad tulumaksu maksma, aga vähemal määral, oleks 6% ja kulu aastas oleks 5 milj eurot. Need, kes enam tulumaksu maksma ei peaks, võidaksid kuus keskmiselt 5 eurot ja teised 16 eurot.
Aastast 1. jaanuarist 2018 on tulumaksuvaba 500 eurot kuus.

Kas on olemas rahvusvahelisi analooge?  Mida neist on teada?
-

Millised on taotletava eesmärgi saavutamise teised, realistlikumad või süsteemsuselt sobivamad variandid?
Pikemas perspektiivis on olulisem inimeste säästmisvõime ning isikliku pensionivara kogumine kui kõikide pensionite maksuvabastuse rakendamine. Maksuvabastus kaotaks vähemalt esialgu motivatsiooni isiklikku pensionivara suurendada. 

Eksperdid: Liisi Uder, Magnus Piirits

Kommentaarid

  1. Tulumaks peab olema sarnane iga Eesti kodaniku suhtes

    Eakad on piisavalt väärtuslikud Eesti kodanikud, et maksta oma sissetulekutelt samasugust tulumaksu kui iga kodanik. Pensionitele rakendatud kõrgem tulumaksumäär ei ole õigustatud ega ei ole moraalne. Lahenduseks saab olla kas tulumaksuvaba miinimumi viimine kõrgemale tasemele või pensionäride erisuse kaotamine.

    Olen lugenud läbi algatuse "Pensionite tulumaksuvabastus [MÕJUANALÜÜS]" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
    NimiIsikukoodAllkiri