Nõuame ERAKORRALISI VALIMISI 2023

Heiki Trakmann,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Järelkaja
3473 allkirja kogutud

Riigikokku saatmiseks allkirjad koos! Allkirjastamise tähtaeg: .

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

3473 allkirja kogutud

Allkirjade kogumine on lõppenud. Järgmise sammuna saadavad algatuse loojad pöördumise koos kogutud allkirjadega Riigikogule. Kuna algatuse vastuvõtmine ja menetlemine võib kesta mõnda aega, soovitame tellida meiliteavituse selle algatuse järgmiste etappide kohta, klikkides nupul "Telli teavitus".

§ 3. Erakorraliste valimiste toimumise alused ja aeg (1) Riigikogu erakorralised valimised kuulutab välja Vabariigi President oma otsusega Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 punkti 3 alusel: 1) Eesti Vabariigi põhiseaduse §-des 89 ja 119 ettenähtud juhtudel kolme päeva jooksul, arvates väljakuulutamiskohustuse tekkimisest; 2) Eesti Vabariigi põhiseaduse § 105 lõikes 4 ettenähtud juhul kolme päeva jooksul, arvates rahvahääletuse tulemuste Riigi Teatajas avaldamisest.

(2) Eesti Vabariigi põhiseaduse §-s 97 ettenähtud juhul võib Vabariigi President Vabariigi Valitsuse ettepanekul kuulutada välja Riigikogu erakorralised valimised kolme päeva jooksul, arvates Vabariigi Valitsusele või peaministrile umbusalduse avaldamise päevast.

(3) Riigikogu erakorralised valimised toimuvad varemalt 20 ja hiljemalt 40 päeva pärast valimiste väljakuulutamist.

(4) Riigikogu erakorraliste valimiste päeva määrab Vabariigi President. Erakorraliste valimiste päev on pühapäev.

§ 4. Hääletamis- ja kandideerimisõigus (1) Hääletamisõigus on Eesti kodanikul, kes on valimispäevaks saanud 18-aastaseks.

(2) Hääleõiguslik ei ole isik, kes on valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud.

(3) Hääletamisest ei võta osa isik, kes on kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja kannab vanglakaristust.

(4) Kandideerimisõigus on Eesti kodanikul, kes kandidaatide registreerimise viimaseks päevaks on saanud 21-aastaseks.

(5) Kandideerimisõigust ei ole isikul, kes on valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud.

(6) Riigikogu liikmeks ei või kandideerida tegevväelane ega isik, kes on kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja kannab vanglakaristust. [RT I, 10.07.2012, 3 - jõust. 01.04.2013]

Seega nõuame Presidendilt ERAKORRALISI VALIMISI EESTI RAHVA NIMEL.

KUI VÕIM KUULUB RAHVALE SIIS PRESIDENT PEAB KUULAMA RAHVAST. PÕHISEADUS : § 1. Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas.

Eesti iseseisvus ja sõltumatus on aegumatu ning võõrandamatu.

Nagu me näeme siis Valitsus ei saa oma tööga hakkama. Valetati, et võimule saada " Maksud ei tõuse". Eesti inimesed vaesuvad ja kõigerohkem saavad pihta maakohtades elavad inimesed. Selline valitsus ei tohi jätkata. Hetkel jäeb mulje, et mida Kaja Kallas ütleb, see ka juhtub või laseb maha vaikida. Rahvale sülitatakse sõna otseses mõttes näkku! Nüüd rahvas nõuab, et President kes on rahva esindaja kuulutaks välja Erakorralised valimised ainult paberkandjal kuna Rahvas ei usalda enam e-hääletusi! Liiga palju räägitud kuidas varastati andmeid siit ja sealt. 100% paberil hääletus peab olema!

Kordame veelkord, et Ei tohi toimuda E-hääletusi!!!

Rahva käes peab olema võim, mitte Kaja Kallase valitsuse!

Menetlusinfo

Kommentaarid

 1. Pisiviga

  Tere! Kahe käega poolt! Kas mulle tundub,aga natuke vale sõna vist seal tekstis lõpupoole. Eesti on iseseisev,RIPPUMATU,see rippumatu peaks vist muu sõna olema😊

  1. Täname. Muutsime ära.

  2. See sõna ei olnud vale.- Lihtsalt meie kõnepruuk on ajas muutunud, muutub ka praegu päevast- päeva. Aga isegi praegu, kui tahetakse millegi kohta öelda, et see oleneb või sõltub sellest ja sellest, siis öeldakse: " See asi ripub sellest ära.." Meie põhiseadus pandi kirja 100 aastat tagasi ning lugupidamisest nende inimeste vastu,kes seda tegid,võiksime nende tehtu säilitada sellisena, nagu see kirja pandi.

  3. Erakorralisi valimisi korraldada on suhteliselt keeruline ettevõtmine Eestis, eriti selles valguses, et vabariigi president on seda võimatuks veel kevadel sellel aastal pidanud.Selge on see, peaminister Kaja Kallas on kaotanud enamuse Eestis elavate inimeste usalduse ja jätkata oma ametis tal sisuliselt mandaati pole.Tuleb jätkata survet muutmaks Eestis praeguse eestlastele võõra kultuuri ja väärtushinnanguid peale suruva valitsus koalitsiooni poliitikat.

 2. Maha e-valimised

  Erakorralised valimised ilma e- valimisega.Nagu KK ütles, olgu kõik kõiges võrdsed

  1. Etakorralisef

   Kohe kindlasti erakorralised ja ilma e-valimisteta.

   1. maha e -valimised

    Ilma e- valimisteta.

    1. Lõpuks.

     Igal juhul on asjad üle piiri läinud ja rahvas sellele vastu. Ehk aitab kui kord rahvas häält teeb.

     1. E-valimiste lahendus peab olema kohustuslikult kasutatav Euroopa Liidu territooriumil toimuvatel valimistel

      Riigikogu erakorralised valimised ilma e-valimise komponendita ja edaspidi e-valimised vaid juhul ,kui Euroopa Liit rakendab e-valimisi kogu oma territooriumil toimuvatel kõikidel valimistel ja leitakse sama tehniline ja tarkvaraline lahendus kogu Euroopale e-valimisteks.

      1. E- valimised ei ole kontrollitavad. Meie tarkpead väidavad, et neil on igati aus programm, mis on kontrollitav ja kelmused on välistatud. Siis tekib küsimus: "Miks teie, tarkpead enda programmi müüki ei pane. " Andres, sul on õigus. Kogu Euroopa ostaks selle tarkvara. Paraku on kõigile teada, et e- hääletamist ei ole võimalik kontrollida ja seepärast seda ei kasutata. Meie riigis on e-hääletamise lubatavus vastuolus Põhiseadus § 12 esimese lausega. Kõik on seaduse ees võrdsed. See tähendab, et Riigikogu valimiste seaduse ees peavad olema kõik võrdsed. .....kirjutasin sellest enda kommentaaris.

     2. Lôpp e-hààletustele

      Peaminister on kàitunud valelikult ja kahepalgeliselt. Eesti rahvas vajab uut peaministrit. Toetan erakorralist valimist ilma e-hààletuseta. Ôiglus peab vôitma ja korrupeerunud inimesed valitsusest kaduma!

      1. Kindel EI e-valimistele!

       See nn. "peaminister" Kallas K ei tohiks enam kunagi sekkuda riigi asjadesse. Kindlasti peab tulema erakorraline valimine ja paberkandjal ja loomulikult range kontrolli all häälte kokkulugemine.

       1. Toetan erakorralisi valimisi

        E- hääletus tuleb lõpetada!

        1. Toetan erakorraoisi valimisi

       2. ...vale puu all...

        Kuigi mulle isiklikult meeldiksid antud olukorras ka erakorralised valimised, tuleb tunnistada, et need oleksid põhiseaduse vastased. Selles mõttes hauguvad ettepaneku tegijad vale puu all. Siinsamas tsiteeritud põhiseadus ei näe lihtsalt sel viisil esile kutsutud erakorralisi valimisi lihtsalt ette. Seal ei ole ka mingit viidet, et peale nende nelja võiks olla veel mingisugune muu võimalus (riigikohtu otsus, presidendi otsus vms). Kuid ehk oleks õige koht algatada siin hoopis põhiseaduse muudatus, mis võimaldaks ka rahva poolt erakorraliste valimiste esile kutsumise. Nt kui saadakse selleks kokku 20% viimastel valimistel hääletanud inimeste digiallkirju ja president toetab vms. Kui selline ettepanek koguks rahvaalgatuse portaalis 1000 allkirja, peaks riigikogu seda juba arutama ja see oleks päris hea tulemus, sest nad peaks hästi ära põhjendama oma äraütleva otsuse. Ehk esimene kord ei õnnestugi, kuid siis saab ju veidi teisti jälle proovida. Kivi uuristatakse ikka tilkhaaval.

        1. Kindlalt toetan erakorralisi valimisi

         STOPP E hääletusele!

         1. Poolt!

          Valitsus tuleb välja vahetada riigi ja rahva reeturid ja korrupeerunud tegeleased vailitsusest välja saata. Reklaami seaduste rikkujad. Reklaam ei tohi eksitada. Vailtsus ekistab ja valetab eesti kõrgeima võimukandjatele. Masud ei tõuse. Toetame pensione. Valetajad..

          1. Tuleb teha erakorraline valimine.

           Vaja teha jah rahva hääletus. Kindlalt paberkandjal ja vast ühel päeval, hommikul vara kuni hilja õhtuni. Kes eestis see hääletab, kes lebotab kuskil puhkusel see puhaku jalga edasi. E-hääletust mitte mingil juhul. Kõik kellele on tähtis Eesti tulevik peavad minema valimis jaoskonda, vanurid kes ei saa ise liikuda, tellivad postkasti kodu, nagu tavalistel valimistel. Pole ju midagi keerulist.

           1. Elektroonilise hääletamise vastuolu Põhiseaduse §12-ga

            EV Põhiseadus § 12 Meie tugineme selle seaduse esimesele lausele. Kõik on seaduse ees võrdsed. See tähendab, et ükskõik, millise seadusega on tegemist, kõiki peab kohtlema selle seaduse järgselt võrdselt. Riigikogu valimiste seaduse järgselt on Elektrooniline hääletamine vastuolus EV Põhiseaduse §12. On rikutud Põhiseadust §12 sellega, et samalaadses olukorras on üks isikute rühm, E- hääletajad põhjendamatult seatud soodsamasse olukorda andes neile võimaluse hääletada mitu korda, millega kaasneb võimalus muuta enda poolt juba üks kord antud häält. Teine isikute rühm, kuhu kuulun ka mina, kes hääletavad paberkandja kaudu on sätitud rabavalt ebasoodsamasse olukorda, sest meile ei anta võimalust hääletada mitu korda, mille kaudu jäetakse meid ilma võimalusest enda häält muuta. P.S. Kasutame juhust ja palume allkirjastage Eradetektiivinduse seadus. Tutvuge ja veendute, et eradetektiive on vaja. P.p.s. E-hääletamise vastuolu kohta Põhiseadusega on koostamisel kaebus halduskohtule.

            1. Allkirjastada saab kahjuks vaid Eesti alaline elanik

             Mul on küsimus, et miks vaid Eesti alaline elanik saab allkirjastada, kui Riigikogu valimistel saab valimistel osaleda ka välismaal elav Eesti kodanik? Elan välismaal, kuid käin Eestis ja oman seal kinnisvara, elan väga Eesti saatusele kaasa ning tahaks anda oma allkirja. Samuti osalesin Riigikogu valimistel Eesti saatkonnas kohal käies. Allkirja ma praegu ju anda ei saa, sest rikuksin tingimusi, kuna pole alaline elanik. Usun, et minusuguseid inimesi on välismaal veelgi: need, kes osalevad valimistel ja elavad Eesti riigi tulevikule südamest kaasa ning soovivad mitte e-hääletada!

             1. Tuima panevate riigivalitsejate vastu

              Kummal pool valitseb tuimus? Kas nahaalsete riigivalitsejate käes või on tuim rahvas ise? Kuidas on võimalik, et valitsus istub rahvale pähe oma kavandavate otsustega ja keegi midagi teha ei saa? Mul on häbi olla sellise riigi kodanik, kus lokkab kahepalgelisus. Peaminister ei tohi tuima panna olukorras, kus kõigile on niigi selge, mida ta on juba Eesti rahvale/riigile põhjustanud. Me võime kõik allkirju anda, aga sellest ei muutu kahjuks midagi. Üllatav on see, et kõik õiguskaitse organid koogutavad selle peale ainult kaasa.

              Olen lugenud läbi algatuse "Nõuame ERAKORRALISI VALIMISI 2023" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
              NimiIsikukoodAllkiri