Petitsioon perekonnaseaduse mittemuutmiseks

Peidetud,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Järelkaja
5696 allkirja kogutud

Riigikokku saatmiseks allkirjad koos! Allkirjastamise tähtaeg: .

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

5696 allkirja kogutud

Allkirjade kogumine on lõppenud. Kuigi algatus kogus Riigikogule saatmiseks vajaliku arvu allkirju kokku, ei saatnud algatuse loojad algatust pooleteise aasta jooksul allkirjade kogumise algusest Riigikogule. Tänaseks on kogutud allkirjad anonüümitud.

Austatud Riigikogu

Käesolevaga teevad allakirjutanud ühtne eesti rahvas Riigikogule ettepaneku mitte muuta samast soost suhtes olevate isikute kasuks ja heaks Perekonnaseadust.

Allakirjutanud paluvad Riigikogul jätta abielu Perekonnaseaduses täpselt selliseks nagu ta praegu on ning keelata samasooliste inimeste abielu registreerimine!

Eesti Põhiseaduse § 12. sätestab, et kõik on seaduse ees võrdsed ja kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu, kuid samasooliste abielu registreerimist ei tohiks lubada meie riigis ning see ei tohiks antud seaduse alla kuuluda. Kui selline asi hetkel lubada, siis ei oska ette arvata, mis saab riigist tulevikus. Meil ei ole vaja olukorda, kui samast soost paarid muutuvad riigi abiga väga julgeks ja hakkame seejärel nägema tänavatel vabalt käivaid selliseid paare, kes hakkavad meie lastele valet ettekujutust elust õpetama. Samasooliste abielu oleks võinud ka lubada, kui need inimesed ei käituks nii, nagu hetkel käitunud on ning jätkavad seda kõike (meeleavaldused, avalikud väljaütlemised, enda normaalsuse pealesurumine tavalistele inimestele, kes ei ole nende seisukohaga nõus), kuid asi on selles, et need inimesed on muutunud liiga julgeteks ning arvavad, et see, mida nad teevad, on normaalsus ning et seda tohib teistele peale suruda. Minu arvamus on see, et samast soost inimeste abielu ei tohi mitte mingil juhul lubada. Kui on suur vajadus, võivad sellised inimesed elada omaette vaikselt ning olla õnnelikud, kuid normaalsele ühiskonnale ei ole vaja sellist asja peale suruda! Kui loodus on teinud maailma täpselt nii, et koos peaks olema mees ja naine ning neil endal õnnelik suur pere, siis nii peakski jääma! Tavalised normaalsed pered on võimelised lapsi õigesti kasvatama ning uusi kodanikke ilma tooma. Samast soost paarid ei ole võimelised uusi lapsi ilma tooma ning kui neil isegi on lapsed, siis sisendatakse lapsele koheselt, et sama sooliste paaride olemasolu on normaalne ning siis muutub tulevikus meie ühiskond ebanormaalseks ja seetõttu normaalsete paaride osakaal hakkab kõvasti langema. Kas meil on seda tõesti vaja? Antud juhul on samast soost suhtes olevate inimeste käitumine ebaadekvaatne! Palun toetada tavalist ja normaalset EESTI RAHVAST, kes on võimeline mõtlema normaalselt ja elama täpselt nii, nagu peaks!

Ühtlasi kutsun kõiki hääletama ning allkirjastama seda petitsiooni, et meie riik ei läheks mitte mingil juhul kaasa selliste inimeste pealetükkivusega muuta see seadus nende heaoluks ning et meie ühiskond kasvaks ka tulevikus normaalseks täpselt nii nagu vaja, enda armastava ema ja isaga nagu on see olnud juba sadu aastaid!

Menetlusinfo

Kommentaarid

 1. Igati nõus

  Praeguse seaduse järgi on antud kõigile võrdsed õigused ja keelud abiellumiseks.Nüüd on hakanud väike grupp valedega nõudma omale eritingimusi!Pikemas tulevikus viib see hetero ühiskonna diskriminiseerimiseni.Abielu ei ole mitte kellegi õigus vaid ühiskonna kokkulepe.Kokkulepe perekonna loomise eesmärgil.Samasoolised saavad olla vaid leibkond,mis ei liigitu perekonna alla.

  1. Seaduse järgi ei ole kõigil võrdne õigus abielluda ning see on fakt, kui te tahate vastu vaielda siis palun avage põhisedus ning lugege perekonna seaduse esimese peatüki esimest paragraafi. Kuigi see grupp võib oma suuruselt väike olla, on neil sellegipoolest rahva poolt suur toetus. Hetkeks on seaduse muutmise poolt olev petitsioon kogunud üle 23 000 allkirja ning summa aina kasvab. Mulle ning ma usun, et ka teistele kes teie sõnumit loevad pakuks suurt huvi kui te nimetaksite need valed mille põhjal seaduse muutmise soov on alguse saanud. Oleks ka huvi selle vastu kuidas täpselt heteroseksuaalseid inimesi seaduse muudatus diskrimineerib või kuidas see selleni viib. Kuidas määraksite teie perekonna terminit? Kas perekond on sobilik termin vaid paaride kohta kes on võimelised bioloogilisi lapsi saama? Sellisel juhul ei kuuluks ka viljakusprobleemidega heteroseksuaalsed paarid selle termini alla. Te olete teinud tohutult sisutuid väiteid ning lõppkokkuvõttes tekib mulje, et teil puudub igasugune ülevaade teemast mida te üritate käsitleda.

  2. Jan-Erik Vaher,mina kirjutasin,et kõigil on võrdsed õigused ja keelud!Heteromees võib abielluda heteronaise või geinaisega,sama võib teha geimees.Heteromees ei tohi abielluda heteromehega ega geimehega,täpselt samamoodi ei või seda geimees!Milles seisneb siin nüüd diskrimineerimine?Mille poolest on nüüd geimees nii eriline,et tema PEAB saama abielluda ka geimehega?

  3. See on vist kõige rumalam seisukoht mida ma olen siiamaani selle teema kohta arutledes kuulnud ja ma olen palju selle teema kohta väidelnud. Palju õnne. Teeme siis asja selgeks. Kui ma ütleksin sulle, Meelis, et nüüd sul on õigus ainult mehega abielluda hoolimata sellest, et sa oled hetero. Kas sa tunneksid, et see on sinu suhtes aus ja sul on võrdsed õigused inimestega kelle seksuaalne orientatsioon on homoseksuaalne? Mitte päris eksole.

  4. Jutt ei käi aususest vaid võrdsusest!Aus selline asi ei oleks,aga võrdne oleks küll.Ja antud teemaga aetakse taga just võrdsust.Faktidega võrdsuse kinnitamine on siis tänapäeval rumalus?

  5. Rääkides veel selles,mis on aus või mitte,siis maailm on täis asju,mis pole kellegi suhtes ausd.Näiteks sunnitakse euroliidu vastastele peale euroliitu!Kas see on aus nende suhtes?Geidele ei sunnita abielu peale!Ebavõrdsusest rääkides,kõige suurem ebavõrdsus on Eestis lastetoetused ja vanemahüvitis!

  6. Homod ei ole heterodega võrdväärsed vanemad, seda kinnitavad uuringud, mis näitavad, et samasooliste peredes kasvanud lapsed saavad tunduvalt kehvemini eluga hakkama -töötus, suitsidaalsus, sõltuvus sotsiaalabist. Viited: https://www.washingtontimes.com/news/2012/jun/10/study-children-fare-better-traditional-mom-dad-fam/ https://www.frc.org/issuebrief/homosexual-parent-study-summary-of-findings Homosid on pedofiilide seas heterodest tunduvalt rohkem ja seda siis eriti poiste pilastamise osas. See omakorda suurendab pedofiilide arvu, sest paljud pedofiilid on ise seda lapsepõĺves kogenud. Viited: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6512871/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2082860/ Zoofiilidele homodega võrdsete õiguste nõudmine ei ole laest võetud väide. Frank Kameny saavutas 1963 alustatud kampaaniaga homoseksuaalsuse eemaldamise USA vaimuhaiguste nimistust 1973 ja zoofiilia dekriminaliseerimise D.C.-s aastal 1993. See on üks neljast USA osariigist, kus see on siiani legaalne. Seega USA-s käis võitlus nii homode kui zoofiilide õiguste eest käsikäes, sest neid piiras sama seadustik - sodomy laws. Samas on ilmselt see loomade piinamine muutunud liiga massiliseks, sest sellel sajandil on paljud osariigid hakanud seda uuesti kriminaliseerima. Viited: https://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Kameny https://en.wikipedia.org/wiki/Legality_of_bestiality_in_the_United_States

  7. Nii palju allikaid, muljet avaldav. alustame algusest https://www.washingtontimes.com/news/2012/jun/10/study-children-fare-better-traditional-mom-dad-fam/ "Critics have largely focused their attention on the few same-sex relationships in the data, faulting Regnerus for comparing the adult children of intact (heterosexual) families with those whose parents may have purportedly formed same sex relationships after the dissolution of a heterosexual union" https://familyinequality.wordpress.com/2012/06/29/200-researchers-respond-to-regnerus-paper/ https://www.frc.org/issuebrief/homosexual-parent-study-summary-of-findings "Family Research Council has been designated an anti-LGBT hate group by the Southern Poverty Law Center." https://www.splcenter.org/fighting-hate/extremist-files/group/family-research-council Peter Sprigg (artikli autor) on korduvalt näidanud oma eelarvamust homoseksuaalsuse vastu ning sellepärast ei peeta ta uurimust usaldusväärseks. Siin võib ka mainida, et Sprigg on eluaegne kristlane. https://youtu.be/9xEJPvQr9Bc?t=517 Siin on allikas 79 uurimusega, millest 75 mis väidavad vastupidist. https://whatweknow.inequality.cornell.edu/topics/lgbt-equality/what-does-the-scholarly-research-say-about-the-wellbeing-of-children-with-gay-or-lesbian-parents/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6512871/ Uurimus kirjutati aastal 1984 mis teeb ta üsna aegunuks aga sellegipoolest vaatab üle. Üleüldise teadusliku konsensuse kohaselt puudub seos homoseksuaalsusel ning pedofiilial. Enamus pedofiilide sõnul huvitab neid rohkem noorus mitte sugu ning nad peavad end heteroseksuaalideks kui sedagi. https://www.huffpost.com/entry/homosexuality-and-pedophi_b_1932622 Siin mainiks ka, et Freund (kes oliteie allika peamine uurija) on oma uurimustega ise öelnud, et seost ei ole. "The research showed that gay males were no more sexually aroused by pictures of young boys than straight males were aroused by pictures of young girls." (Freund et al., 1989) https://goodmenproject.com/ethics-values/is-there-a-link-between-homosexuality-and-pedophilia-twr/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2082860/ Pedofiilia tekib tõesti tihti inimestel keda on lapsena seksuaalselt väärkoheldud aga ma ei saa aru kuidas see asjasse puutub. See pole seotud homoseksuaalsusega. Te tõite näite ühest homoseksuaalsete õiguste eest võitlevast inimesest ke protestis seadust mille alla läks ka hoopis teine piirang mis ei olnud seotud tema protestiga.

 2. Poolt.

  Abielu oli,on,ja peab jääma naise ja mehe vaheliseks.

  1. Abielu idee, millele teie viitate on küll sündinud kristlusest, mille aluselt on see ühing naise ning mehe vahel, aga üle kõige on see ühiskondlik konstrukt. Ühiskondlikud konstruktid on ühiskonna loodud ning neil puudub "õige" vorm, sest ühiskond määrab nende olemuse. Abielu võis tõesti olla kaua aega ühing mehe ja naise vahel aga see ei peata ühikonna enese arengut. Abielu oli kunagi tõest mida te kirjeldate aga kas see enam on õige? Ütleme, et kui te võrdlete mõlema abielu teemalise petitsiooni allkirju, saate te oma vastuse.

  2. Ühiskond areneb sinna suunda kuhu seda suunatakse!Kuna käib jõuline omasooiharate eritingimuste nõudmine ja avalikult nende toetamine kui normaalsus,siis liigutaksegi sinna suunda!Noortele tehakse ajupesu,valetatakse diskrimineerimisest ja välja arenemata aju võtabki selle omaks.Kuigi ma tahan siia petitsioonile allkirja anda,ei leia ma kuskilt sellist kohta siin.

  3. Tsiteerin teile teisele isikule kirjutatud vastusest: "Rõhutaks siin, et homoseksuaalsuse areng on üleüldises pildis aksepteeritud bioloogilisel enne sündi toimuva nähtusena, sest vastupidised teooriad on kordades augulisemad. https://www.researchgate.net/publication/301639075_Sexual_Orientation_Controversy_and_Science https://books.google.ee/books?id=3fjGjlcVINkC&redir_esc=y" Homoseksuaalsuse aksepteerimine ning homoseksuaalsetele võrdsete õiguste saavutamine pole mingi vandenõuteooria mille kohaselt proovitakse kõik homodeks ajupesu kaudu teha. Tegelikult on tegemist teaduse arenguga ja uutele järeldustele jõudmisega. Ma poleks üllatunud kui te arvate, et teadus on kinni makstud jne. Kui te ei nõustu teadusliku konsensusega siis te olete reaalsusega puutest väljas ja olete kaotanud kõik tõsiseltvõetavuse.

 3. TÄIELIKULT TEIE VASTU!!!!!!!

  Te toote siin tekstis välja paragraafi mis ütleb, et kõik on seaduse ees võrdsed ja ei tohi diskrimineerida olenemata nende maailmavaadetest, rassist, soost jne... ja selle järel te alustate nende diskrimineerimisega. Kõik siin tekstis välja toodud on täielik jama... Igal inimesel peaks olema õigus elada oma elu õnnelikult ja kui nad soovivad selle elu veeta endaga kas samast soost inimesega, üksi või hetero suhtes siis selleks peab olema neil ka õigus. Praeguse seisuga on toimunud palju meeleavaldusi seoses LGBT kogukonnaga ainult EKRE tõttu... Kui EKRE ei diskrimineeriks, ei ähvardaks ja ka teised Eesti kodanikud ei aitaks sellega kaasa, siis nende toimumine ei oleks vajalik. Sellise asja välja toomine, et teie lapsed hakkavad valesti asjadest aru saama või sellest rääkimine muudab kohe inimesed gayks siis see on teie enda välja mõeldud jama jällegi, sest iga gay, lesbi, trans, bi või mis iganes seksuaalse orientatsiooniga inimene saab sellest aja peale ise aru ja selle kujunemist ei ole võimalik manipuleerida... Siinkohal saan ka öelda, et tean gay poisse, bi/lesbi tüdrukuid kes on tulnud just teiesuguste vanemate juurest ja nad on sellest saanud ise aru ja keegi ei ole neid selle arvamuseni manipuleerinud. Kallid Eesti inimesed mõelge nüüd oma peaga ja ärge hakake endast nõrgemaid kiusama. Ühine rahvas on selline kes toetab enda kogukonnas olevaid inimesi ükskõik millised nad on ja kui see ei ole sinule vastuvõetav siis pane lihtsalt suu kinni ja mine ela oma koopas edasi...

  1. Keegi ei keela neil õnnelikult elada,see aga ei tähenda,et nad peavad saama abielluda!Abiellumine ei ole mingisugune inimõigus mille sa PEAD saama!

  2. Loogika vead on teil endal!Suhtes samasoolisega olemast ei keela keegi,keelatud on abielu samasoolisega!Manipuleerida annab erinevalt ja tihti ei saada arugi,et manipuleeritakse.Näiteks homoseksuaalsuse näitamine kui normaalsus on ka juba manipuleerimine.Mõni võib tahtagi seda proovida.Mõni muutub esimese seksuaalkontakti tagajärjel(loom,samasooline,vanem inimene,jne).Ka seda võiks võtta kui manipuleerimist. Kõige suurem manipuleerimmine toimubki siis kui korrutada ,et see asi ongi normaalne!Nii et kuidas sa saad olla kindel,et neid tuttavaid ei ole manipuleeritud?

  3. Teaduslik konsensus ütleb, et homoseksuaalsus ilmub bioloogiliselt enne sündi. See, et teie maailmavaade näeb asju teisiti pole teie süü, kristluse ajupesu, mittemidagi muud.

 4. Eesti abielude sõlmimine on formaalsus, mis tagab mõlemale partnerile seaduslikud õigused ja hüved

  Kuna Eestis on usuvabadus, siis abielu mõistet ei saa defineerida selle järgi, mis on kirjas piiblis. Kui keegi defineerib abielu mõistet vastavalt piiblile, siis on tegemist Eestis põhiseaduse rikkumisega. Põhiseadus § 40. Igaühel on südametunnistuse-, usu- ja mõttevabadus. Kuulumine kirikutesse ja usuühingutesse on vaba. Riigikirikut ei ole. Igaühel on vabadus nii üksinda kui ka koos teistega, avalikult või eraviisiliselt täita usutalitusi, kui see ei kahjusta avalikku korda, tervist ega kõlblust.

  1. ja nii see inimkond lõppebki

   Pedofiilid, sofiilid, nekrofiilid jm. on ka vähemusgrupid, kes soovivad õigusi, et nad saaks täisväärtuslikult elada. Need kõik on ohuks tervele ühiskonnale ja neist ühtegi ei saa tunnustada. Juba see, et selliseid asju üldse arutatakse, näitab kui rikkis meie ühiskond juba on. Minult igatahes hääl! -ootan allkirjastamise nuppu !!!Jõudu tööle!!!

   1. Paluks ühte näidet teie nimetatud grupidele õiguste soetamise arutamisest siin Eestis. Sooviks ka teada kas neid gruppe toetatakse. Teie hirm homoseksuaalsuse vastu on irratsionaalne ning teil pole õrna aimugi millest te räägite.

   2. Jan - Ma ei soovi ja ei tahagi neist midagi teada! Mida järgmised sammud toovad, seda on juba Läänest hästi näha... Need grupid on kõik vaimsete hälvetega, toetades üht toetad neid kõiki.

   3. tsiteerin teile varem kirjutatut: "Kui nüüd rääkida nimetatust. pedofiilia, zoofiilia, nekrofiilia ning sadomaso on seksuaalsed fetišid. Seksuaalne fetiš on omadus mille tagajärjel rahuldus on seotud liigse määraga konkreetse eseme, omaduse, kehaosa, jne suhtes. Nendega muidugi tõmmatakse piir selle juures mis on mõistlik ning keegi ei ütle, et näiteks pedofiilid väärivad õigusi. Keegi ei võitle seksuaalvahekorra läbiviimise nõusoleku andmise õiguse vanust langetada. Fetišite ilmumine võtab astet puberteedi eas või natuke enne puberteeti ning konsensus on, et fetišid tekivad peale sündi nooruses juhtunu tagajärjel. https://www.psychologistanywhereanytime.com/sexual_problems_pyschologist/psychologist_fetishism.htm Homoseksuaalsus on seksuaalne orientatsioon. Miks see ei ole fetiš? Mõtle nüüd kui see oleks siis oleks ka heteroseksuaalsus fetiš. Sellegipoolest on siin kaks uurimust mis räägivad homoseksuaalsuse arengust. Rõhutaks siin, et homoseksuaalsuse areng on üleüldises pildis aksepteeritud bioloogilisel enne sündi toimuva nähtusena, sest vastupidised teooriad on kordades augulisemad. https://www.researchgate.net/publication/301639075_Sexual_Orientation_Controversy_and_Science https://books.google.ee/books?id=3fjGjlcVINkC&redir_esc=y Mis puutub polügaamiass. Sellega pole otseselt mingit probleemi, pole mingit põhjust miks me peaksime ühe partneriga olema, see on lihtsalt ühiskonna norm. Viimasena ütleks veel, et nii homoseksuaalsus kui polügaamia on asjad mis on igas kutuuris mingil määral olemas olnud."

  2. Loogikavigadest

   Soovimata siin isegi mitte võtta seisukohta antud petistioonis, juhiks tähelepanu elementaarsetele vigadele petitsiooni kirjutamisel. Kirjutate, et „...hakkame seejärel nägema tänavatel vabalt käivaid selliseid paare, kes hakkavad meie lastele valet ettekujutust elust õpetama...”. Kui sellised paarid tänaval käivad, siis see on ilmselt tegelikkus. Milles peaks väljenduma siis lastele vale ettekujutuse õpetamine? Kui teile ei meeldi, et lastele õpetatakse, midagi, mis on küll tegelik (nt joodikud, prostituudid, kuritegevus vms) aga teie meelest kole, siis tulekski nii väljenduda. Pigem võib öelda, et teie soovite laste eest tegelikkust varjata. Teil võib olla sellest oma arvamus, kuid korrektne oleks siis see ka välja öelda. „...ning arvavad, et see, mida nad teevad, on normaalsus...” kui nad nii elavad, siis see ongi nende jaoks normaalsus. Kas te paksule või ilmselt vigasele inimesele ka ütleks, et ta ei tohiks tänaval käia, sest see, kuidas ta välja näeb, pole normaalne. „...loodus on teinud maailma täpselt nii, et koos peaks olema mees ja naine...” paraku on korduvalt tõestatud, et omasooiharus on tingitud geneetilistest põhustest ja seega on loodus teinud selle täpselt samal viisil, nagu vastassooiharuse. Erinevus on ainult esinemissageduses. „...sisendatakse lapsele koheselt, et sama sooliste paaride olemasolu on normaalne ning siis muutub tulevikus meie ühiskond ebanormaalseks ja seetõttu normaalsete paaride osakaal hakkab kõvasti langema...” tegemist on täiesti meelevaldsete järeldustega, nagu eespool näidatud, sõltub sama- ja vastassugu eelsitavate inimeste suhe geneetikast ja pole ühtki arusaadavat põhjust, miks nn normaalsete paaride osakaal peaks langema. Kui te soovite oma petistioonile toetust, siis andke toetajale vähemalt võimalus mõista, millele ta tegelikult alla kirjutab.

   1. Need näited, mis te tõite ongi ühiskonna häbiplekid, miks homod erilisemad tahavad olla...Teeme veel propagandat ka...

  3. haha miks

   ma tahaksin reaalselt teada, miks sind huvitab, mida homoseksuaalid teevad. me elame eestis, siin on nii või naa tava, et tänavatel käitutakse normaalselt, paarid ei näita välja avalikult teiste inimeste ees armastust näiteks suudeldes. miks sa arvad, et homod hakkaksid tänava peal nii tegema? me tahame lihtsalt, et saaksime oma kaasaga abielluda, sest kooseluseadus on poolikuks jäänud ja ei anna samu õiguseid mida abiellumine. oleks kooseluseadus korralikult tehtud, poleks abiellumine nii oluline meie jaoks, see on lihtsalt riigikogu tegemata töö. ps! mulle meeldib see, kuidas sa tsiteerid põhiseadust ja seejärel ütled, et see on vale.

   1. Kui nad praegu juba selliseid paraade korraldavad,siis ei hakka nad ka muidu varjama!

   2. Teil oleks raske seda kindlasti mõista aga kui viimased mitutuhat aastat oleksid sa võinud oma seksuaalse orientatsiooni poolt hukatud saada siis sul peaks olema õigus uhke olla selle eest, kes se oled. Tänaseni on riigid kus võib oma seksuaalsuse eest surma saada.

  4. Allakirjutamine

   Alla on võimalik kirjutama hakata 1 päeva pärast! :)

   1. Vat kui vahva

    Pole nii vahvat petitsiooni kohanudki, kus on välja toodud seadus, aga ..... mulle ei meeldi! Ja edasi tuleb mingi meelevaldne jama..

    1. Roheliste algatus on maksumaksja kulul ning koos on suur seltskond haritlasi erinevatelt aladelt, et saada maksimaalne tulemus. Poliitika on jura, et mingeid gruppe oma alla saada. Siin tegemist päris inimesega, keda pole raske mõista.

   2. Erinevad inimesed

    Alati on olnud ja jääb ka olema inimkonnas homoseksuaalseid ja biseksuaalseid inimesi. Seksuaalsus on inimesele kaasasündinud omadus ja seda ei saa muuta. See on see, kas sind erutavad samast soost, vastassoost voi molemast soost inimesed. Seeparast on nii jabur ja naljakalt rumal arvamus ja jutt et kedagi saab pöörata homoseksuaalseks, sest inimene synnib sellena kes ta on. Küll aga saabi inimest alandada ja alla suruda, väites talle, et tema tunded on väärakad ja tõesti voib saavutada selle, et inimene loobub oma elust - suitsiidid jne. Kui homoseksuaalne inimene sundida heterosuhtesse, siis ta lihtsalt ei koge seksuaalelust naudingut, nii see lihtsalt on. Enamasti on need naised, kes sunnivad end alluma mehe seksuaalsetele vajadustele, kas siis pererahu huvides vm parast, aga endal puudub huvi ja tahtmine. See on siis sama kui mingi kohustus, mis on peale sunnitud. Inimeste elu on kohustusi täis, kahjuks voib kohustuseks olla ka tegevus, mis tegelikult voiks olla nauding. Naudingut saab pakkuda ainult see partner, kes inimest huvitab. Kui tegemist on homoseksuaaliga, siis ta leiab sympaatsuse omasoo juures. Seda ei saa muuta, nii nagu inimene tahtmatult armub yhesse ja nii on ka sympaatiaga. Nyyd abiellumine on selline voimalus koigile inimestele, kes tahavad oma suhet ametlikult vormistada. Vaga vahesed soovivad tanapaeval abielluda. Teiste riikide kogemus naitab, et moni protsent homoseksuaalsetest paaridest soovib oma kooselu ametlikult vormistada. Ilmselt lahendab see puhtalt praktilised kysimused. Mis puudutab lapsi, siis on ka Eestis palju homoseksuaalseid paare, kes on kasvatanud yles lapsi, kasvatavad praegu ja teevad seda ka tulevikus, kellegi teise arvamus ei saa ega panegi kedagi teistmoodi elama ega oma lapsi hülgama. Lapsed synnivad ikka sinna kuhu neid soovitakse homoseksuaalide puhul, heteroseksuaalidel aga voivad syndida soovimatult. Seeparast hoolivad homoseksuaalidest mehed oma lastest kordades rohkem kui tavaline heteromees näiteks. Kuidas nad lapsi saavad? Naistel On pAljudel bioloogiliselt saadud lapsed, keda siis teise naisega koos kasvatatakse. Meestel on veidi keerulisem lapsi saada, aga mitte voimatu, tanapaeval. Homopaaride lapsed kogevad oma peredes armastust ja tahelepanu aga vihkamist ja hukkamoistu kogevad nad valjapool kodu just homofoobide poolt. See on koige suurem pohjus, miks neil voib olla raske, see on viha ja mittemoistmine vooraste inimeste poolt. Seega kallid kaasmaalased, kes te ei moista inimeste erinevusi ja vihkate endast erinevaid inimesi, teie teetegi teiste elu raskemaks, toote Vaenu ja kurbust. Ükskord naeravad teie lapsed ja lapselapsed teie üle, miks inimesed küll nii rumalad olid. Eks meiegi oleme monede asjade üle naernud ja imestanud, miks esivanemad kummalisi asju arvasid ja uskusid

    1. Ma olen teid näinud nendel petitsioonidel.Tänan, et mõistuse eest seisate.

   3. Tõlkimine

    Palun tõlkige see petitsioon vene ja inglise keelde ka.

    1. какая нафиг дискриминация? ))

     закон о выборах Президента Эстонии ограничивает возраст кандидата в 40+ лет, это дискриминация? или разумное ограничение? есть ограничения для управления транспортным средством, это дискриминация? или размное ограничение? защита от идиотов-лихачей? есть ограничения для управления предприятием, это дискриминация? или защита от жуликов? в законах есть ещё масса ограничений, но при чём тут дискриминация? да делайте в своей спальне что хотите, кто вам что запрещает? если вам нравиться в ухе ковыряться, то вам никто ничего не запрещает, только, пожалуйста, оставьте нормальные семьи в покое!

     1. Nõus ja ei ole nõus

      Kõigega saab lauas laastus nõustuda väljaarvatud lause "Samasooliste abielu oleks võinud ka lubada, kui need inimesed ei käituks nii, nagu hetkel käitunud on ning jätkavad seda kõike..." Abielu saab olla ainult ühe mehe ja ühe naise vahel. See on Jumala loodud ja ainus õige peremudel. Teised on kõik kõrvalekalded, puuded, väärastumised, eksitused. Puuet ei kõrvalda keelamisega, aga ei tohi ka nimetada normaalsuseks.

      1. Inimesed! Люди! People!

       Tuua ükssarvikud ja vikerkaared lastele tagasi! Верните единорогов и радугу детям! Bring unicorns and rainbows back to kids!

       Olen lugenud läbi algatuse "Petitsioon perekonnaseaduse mittemuutmiseks" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
       NimiIsikukoodAllkiri