Harku vallale

Harku aleviku vee hinnatõus

Klaus Odras, Raul Ausman, Kadri-Piibe Järve, Henry Liiber, Simo Tuomas Virri, Annes Uibo,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Menetluses
 4. Arhiveeritud
398 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Harku vallavolikogu otsustas 24. novembril 2022a. oma otsusega nr 95 määrata Harku aleviku vee-ettevõtjaks alates 01. jaanuarist 2023 osaühingu Strantumi.

Vastavalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 7, kehtestab omavalitsuse volikogu vee-ettevõtja piirkonna ja puudub võimalus alternatiivse teenusepakkuja valikuks.

Teenuse hinna kalkulatsiooni koostab vee-ettevõtja ning kooskõlastab selle Konkurentsiametiga.

1. Okt. 2022a. Tallinna vesi kooskõlastas konkurentsiametiga hinnatõusu tulenevalt energia hindade kasvust, millega vee m3 hind tõusis 1.53 eur/m3 pealt 1.87 eur/m3 peale.

1.Jan. 2023a. kui veevarustuse võtab üle Strantum OÜ, tõuseks vee hind erakliendile 4.68 eur/m3 peale.

Kolossaalset hinnatõusu (ligikaudu 2,5 korda) põhjendatakse ettevõtete müügimahtude erinevuse,investeeringute ja olemasoleva vara ja klientide arvu suhtega ning mitmesuguste muude ettevõtteid iseloomustavate eripäradega, mis on sisuliselt arusaamatud ja lähenemisviis ebapädev ning reaalsed argumendid puuduvad.

Kas selline põhjendus selliseks hinnatõusuks on piisav ja läbipaistev? EI OLE!

Harku aleviku elanikud paluvad sisukat ja faktilistel andmetel põhinevat selgitust, kui vallavalitsus tahab tõsta hinda läbi valla ettevõtte sedavõrd palju, vähem kui kuuajalise etteteatamisega ja alternatiivsete võimaluste välja pakkumiseta.

Utoopilist hinnatõusu põhjendatakse investeeringute kasvuga, kuid on teada, et Harku alevisse plaanitavad kinnisvara uusarendustele vajaliku veevarustuse tagamiseks on tarvis uuendada veetöötlusjaama ja selle kulu maksavad kinni arendajad, kellega on selleks eraldi sõlmitud lepingud.

Meie valla elanikena tunneme, et kahekordne hinnatõus ei ole piisavalt õigustatud ja soovime avalikku diskussiooni valla, Strantumi ja valla elanike vahel.

Strantumi kodulehelt võetud väljavõte:

Osaühing Strantum on ühelt poolt tavaline eraõiguslik äriühing, mille eesmärgiks on omanikule tulu teenimine. Teisalt on meie ettevõte aga eriline, kuna omanikuks on Harku vald ehk laiemalt, Harku valla inimesed. Omaniku selge tahe on, et ettevõte pakuks eelkõige meie oma inimeste heaolule olulisi teenuseid nende lähedal ning et kogu teenitud tulu suunatakse tagasi meie inimestele ja keskkonda. Olgu need siis investeeringud heakorda, taristutesse, sotsiaalobjektidesse või spordirajatistesse. Me tegutseme selle nimel, et Harku vald oleks parim koht elamiseks ning et meie inimesed oleksid õnnelikud.

Vastus Strantumi kodulehe väljavõttele: Kui Strantum tegutseb selle nimel, et Harku vald oleks parim koht elamiseks ning, et meie elanikud oleksid õnnelikud, siis palume avalikku diskussiooni seoses hinnatõusuga ning läbipaistvust andmete esitamisega.

Meie, Harku valla elanikena ei ole nõus hinnatõusuga, mis on põhjendamatu ning meie valla elanikena ei ole nõus kinni maksma eraõigusliku äriühingu rikastumist!

Palume Harku vallavolikogul algatada avalik diskussioon, koosoleku vormis ja palume faktilisi andmeid, millega põhjendatakse eesolevat vee-ja kanalisatsiooni hinnatõusu, seoses Strantum OÜ veevärgi tulekuga Harku alevis.

Menetlusinfo

 1. Harku aleviku koosolekul arutati vee hinnatõusu

  Kohtumisest saab lugeda Harku valla kodulehelt: https://www.harku.ee/uudised/-/asset_publisher/dNH2dkRlkq0r/content/vee-hind-toi-harku-aleviku-rahva-koosolekule?redirect=https%3A%2F%2Fwww.harku.ee%2Fuudised%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_dNH2dkRlkq0r%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1

 2. Harku vald korraldab avaliku koosoleku 23. jaanuaril kell 18-20

  Vallasekretär: "Avalik koosolek Harku aleviku vee ja kanalisatsiooni hindadest Esmaspäeval, 23. jaanuaril kell 18–20 toimub Harku lasteaia saalis avalik koosolek “Harku aleviku vee ja kanalisatsiooni hindadest”. Koosolekul osalevad nii OÜ Strantum kui ka vallavalitsuse esindajad. Aastanumbri vahetumisega muutus Harku aleviku piirkonnas vee-ettevõte. Harku vallavolikogu otsustas 24. novembril 2022 määrata Harku aleviku vee-ettevõtjaks alates 1. jaanuarist 2023 osaühingu Strantum. Vee-ettevõtja vahetumine on tekitanud kohalike elanike hulgas palju küsimusi: millistel põhjustel vee-ettevõtjat vahetati, kuidas kujuneb vee hind ning miks kaasnes Strantumi veevärgi tulekuga hinnatõus. Harku aleviku piirkonna elanikud on pöördunud vallavalitsuse poole ja palunud avalikku diskussiooni ning faktidel põhinevat selgitust vee ja kanalisatsiooni hinna kujunemise kohta. 23. jaanuaril ootame kõiki huvilisi avalikule koosolekule, et arutada veel kord läbi kõik Harku aleviku piirkonna elanike vee ja kanalisatsiooniga seonduvad probleemid. Selgitusi hindade, investeeringute jm kohta jagavad ja küsimustele vastavad OÜ Strantum ja vallavalitsuse esindajad. Koosolek toimub Harku lasteaia saalis aadressil Instituudi tee 5."

 3. Algatus saadeti menetlusse

 4. Algatus kogus 148 allkirja

 5. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

 1. ühisveevärgi arengukava

  Jääb selgusetuls, kas vallal on ühifveevärgi arengukava. Strantum on küll sellise dokumendi tellinud, kuid arengukavaks seda õigusandluse mõistes pidada ei saa. Nimelt pole seda avalikustatud ning sellele pole koostatud keskkonnamõju strateegilist hindamist, mis peab arvesse võtma nii alternatiive kui ka sotsiaal majanduslikke aspekte.

  1. Nähes, et esimese päevaga on juba 1/3 vajalikest alkirjadest olemas on lootus kõrge, et jõuab vallavalitsuse lauale. Kindlasti plaan kohtumistele kaasata ka külaseltsi esindajad, et kõik sellises küsimused saaksid ka avaliku diskussiooni raames omale vastused.

Olen lugenud läbi algatuse "Harku aleviku vee hinnatõus" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
NimiIsikukoodAllkiri