Soodustada eakate (juba keskealiste) klaveriõpet või muud sarnast kahe käega mängimise pilli [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

Eesti Koostöö Kogu,
Arutelu lõppenud

Arutelu tähtaeg:

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Esitaja: Tiiu Roosma

Idee sisu
Soodustada võiks eakate klaveriõpet (juba keskealiste) või mõnd muud sarnast kahe käega mängimise pilli. See hoiab aju töös ning muusika on ka stressi hästi maandav. Ei saa salata, et vanemas eas kipuvad inimese mõtted aeglasemalt käima ning mõningad neist liigselt kinnistuma, kui teised ei jõua üldse kohale. Minule teadaolevad eriti vanad selge mõistusega inimesed (saja ringis) omavad kõik ühte loomujoont: rõõmsameelsus. Ehk kuidagi tuleb see rahvas rõõmsamaks saada….terved hambad (= tervem organism ja enesehinnang, mis omakorda = võimalus tööturul) ja aksepteeriv suhtumine ühiskonna poolt (sotsiaalkampaaniatega ning suurte brändide abiga suunata ühiskonna suhtumist) oleks juba suur samm. Toimetulek on ka muidugi suur tegur, mis inimesed kurvaks teeb ja eneseväärikusele, ning seejärel eluisule hoobi annab. Ring hakkabki ju koomale tõmbama :)

MÕJUHINNANG

Mis on idee esitaja taotletav eesmärk või tõstatatud probleem(id), millele lahendust pakutakse?
Vanemaealiste aktiivsuse ja teatud oskuste väärtustamine.

Milliste seaduste muutmist ettepaneku rakendamine eeldaks?
Ettepanek ei eelda seadusemuudatusi.

Kas ettepanek on Eesti süsteemi sobiv või eeldab selle rakendamine teisi põhimõttelisi muudatusi?
Ettepanek sobib rakendamiseks kogukondlikul ja omavalitsuse tasandil.

Milliseid tagajärgi ettepaneku rakendamine kaasa tooks?
Tõsi on see, et kui inimene väljub praegu tööturult, siis puudub riigi poolt tagatud süsteem, mis teda nn ootaks ja aitaks ühiskonnas ennast vajalikuna tunda.  Vanemaealisi kaasavad vabatahtlike võrgustikud, igas piirkonnas töötav kogukonnaspetsialist ning eelarve arendavate tegevuste läbi viimiseks on Eestis puudu. 
Samas pakuvad kogukonnad ja omavalitsused väga erinevaid koostegutsemise võimalusi, mistõttu kulud omavalitusele kasvaksid, kui ettepanekut täismahus avaliku sektori rahast katta.

Kas on olemas rahvusvahelisi analooge?  Mida neist on teada?
Suurbritannias töötavad sellised võrgustikud tihti ühe filantroobi asutatud suurorganisatsioonidena (Age UK, Beths Johnson Foundation, Generations Working Together), millel on ka püsivad sissetulekuallikad (nt taaskasutuspoed, kuhu riideid annetanud kodanikud saavad toodud kauba pealt tulumaksusoodustust. Rootsis soodustatake kodumasinate parandustöökodade loomist). 
Soome omavalitsustes on tööl vabatahtlike koordinaatorid, kes koolitavad  aktiivselt tööturult väljunud eakaid tugipersonaliks sotsiaal- ja tervishoiuteenuste osutamisel. 
Selliste jätkusuutlike süsteemide teket peaks soodustama ja nende püsimist toetama.

Millised on taotletava eesmärgi saavutamise teised, realistlikumad või süsteemsuselt sobivamad variandid?
Otseselt alternatiive ei ole ning lahendus on iga omavalitsuse teha.
Klaverimängule lisaks on ka teisi käelisi tegevusi arendavaid alternatiive, seega sõltub rakendumine sihtgrupi suurusest ja huvist.

Eksperdid: Liisi Uder, Tiina Tambaum, Raina Loom

Kommentaarid

    Olen lugenud läbi algatuse "Soodustada eakate (juba keskealiste) klaveriõpet või muud sarnast kahe käega mängimise pilli [MÕJUANALÜÜS]" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
    NimiIsikukoodAllkiri