Tarvastu paisjärve veetaseme langetamise lõpetamine ja järve säilimine.

Gerdo Jõesaar,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Arhiveeritud
1000 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Meie Tarvastu rahvas sooviks et paisjärv säiliks ja veetaset alla ei langetataks.

TARVASTU PAISJÄRVE TÄNASEST OLUKORRAST

Viljandi vallavanem Alar Karu kirjutab: Annan edasi infot Tarvastu paisjärve olukorra kohta. Kuna Riigikohtu otsuse järgi tuleb Tarvastu paisjärvel likvideerida pais/paisutus, siis Keskkonnaamet andis välja loa alandada Tarvastu paisjärve veetaset 80 cm (44.57 – 43.77 m abs) .

Veetaseme langetus peab olema tehtud 31.oktoobriks. Tänaseks oleme langetanud paisjärve taset 40 cm.

Samas on raske mõista, et kuidas sellise veekogu kaotamine toetab looduse mitmekesisust, sest Tarvastu jões ja paisjärves on tänaseks palju erinevaid kalu, vähki ja isegi angerjat.

Paisu kuivale jäädes oli tammil kivide vahel näha palju kivide vahelt kuivale jäävaid vähkisid ja kolme suurt angerjat, kes plaanisid paisjärve üle tammi minna. Palju ja milliseid kalu veel paisjärves täna on – seda saab ilmselt kahjuks teada alles siis, kui järv päris kuivale jääb …

Menetlusinfo

 1. Algatuse menetlus Riigikogus on lõppenud

  Otsustati esitatud ettepanek tagasi lükata.

 2. Arutelu Keskkonnakomisjonis

  Otsustati esitatud ettepanek tagasi lükata.

 3. Algatus menetlusse võetud

  Algatus on edastatud menetlemiseks Keskkonnakomisjon-ile.

 4. Algatus jõudis Riigikokku

 5. Algatus saadeti riigikokku

  Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmise otsustab Riigikogu juhatus 30 kalendripäeva jooksul.

 6. Algatus kogus 1000 allkirja

 7. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

 1. Lühisesse läinud ajudega inimeste vastu.

  Vald peab siin kasutama sundvõõrandamist. Ühtede 100 aastat tagasi jõekaldal tatsanud jalakeste pärast ei pea k o g u ülejäänud Mustla elanike ujumis ja kalapüügikohta hävitama. Inimesed leidsid võimaluse, kuidas ülejäänud rahvale "koht" kätte näidata. Mul läks terve metsariba vee alla, kas ma peaks ka nüüd nutma ja halama?

  1. Vaatamis väärsus säilitamine!

   Väga ilus koht, kuhu vaatama tuua külalisi. Kahju oleka tõsiselt, kui kaoks see koht🥺

   1. Keskkonnaameti Viljandi osakond tekitas selle olukorra!

    See on Keskkonnaameti Viljandi osakonna jaoks hädavajalik info, et Kullamäest 1km ja paisutusest 3km eemal, ujutati samuti jõeäärsed maa-alad üle. Aitäh selle info eest! See paneb ehk neid kiiremini kohtu otsust täitma. Oleks Keskkonnaameti Viljandi osakond teinud oma tööd seadusest tuleneva hoolsusega aastal ~2010, ei oleks nad saanud kunagi anda luba 300m paistiigi loomiseks, sest kontrollides esitatud projekti oleksid nad näinud, et see paisutab jõevee hoopis 3+ km kaugusele paisust. Sellise paisutuse loomiseks ei ole kunagi luba antud ehk tänane paisutus on ebaseaduslik! Keskkonnaameti Viljandi osakond pole täitnud neile seadusega pandud kohustust hinnata kavandatavate rajatiste seadustele vastavust ja projekti loodusesse sobivust. Nendel ja ainult nendel lasub kogu vastutus! NB! Ärgem õhutagem vaenu enda kaaskodanike, naabrite vastu, kes on täpselt sama moodi Keskkonnaameti Viljandi osakonna tegemata jäänud tööde ohvrid. Sest sellist 'nõiajahti' nagu korraldati Mustla Harju tänava korvpalliplatsi rajamist kritiseerinud inimeste vastu ei taha Mustlas-Tarvastus enam keegi kunagi näha. Seda jälgime nüüd eriti tähelepanelikult meie kõik! See jutt pärast kohtuotsust või isegi kaude mõista andmine, et süüdlane oleks nagu üks isik, mitte riigi Keskkonnaameti tegemata töö, kipub vaenu ja vihkamist õhutavasse suunda minema - jälgigem seepärast, mida me välja ütleme ja milleks teisi kodanike üldse üles kutsume! Kohtuotsus on olemas. Pärast seda anda veel ajalehes mõista nagu oleks üks kodanik süüdi ebaõnnestunud jõe paisutuses on absoluutne vale ja kütab inimestes ülesse valedel põhinevaid emotsioone. Võime nimetada küll seda vihkamisele üles kutsumiseks. Sellist käitumist ei tohiks ükski kodanik, organisatsioon, ammugi ametnik, endale lubada! Sellised süüdistavad sõnavõtud, tegevustele üles kutsumised ja kaude viitamised ühele isikule, peavad lõppema. Ja meie kõik peame nüüd jälgima, et see juba täna ja kohe lõppeks! See oleks Tarvastu-Mustlas Viljandi vallas ühiskondlik läbikukkumine, kui sekkuksid riigiorganid, kes vaenu ja vihkamist oma inimeste vastu, üles kutsuvaid ametnikke-ametiasutusi-kodanikke korrale peaksid kutsuma! Seepärast, paisu kohta tekkivad küsimused, nördimus, pahameel, organiseeritavad rongikäigud jne. palun suunakem selle tekitanud riigiameti ehk Keskkonnaameti Viljandi osakonna vastu! Nemad jätsid ja paistab, et tänaseni tahavad jätta oma töö tegemata! Rahulikku meelt!

    Olen lugenud läbi algatuse "Tarvastu paisjärve veetaseme langetamise lõpetamine ja järve säilimine." ja avaldan toetust oma allkirjaga.
    NimiIsikukoodAllkiri