Parkimise korraldamine avalikus ja jagatud ruumis kasutuseta jäänud sõidukitest vabanemiseks

Sander Kaart,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Riigikogus
  4. Järelkaja
Peatatud: 98 allkirja

902 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Peatatud: 98 allkirja

Allkirjade kogumine on lõppenud. Paraku algatus ei kogunud autorite määratud tähtajaks Riigikokku saatmiseks vajalikku 1000 allkirja. Kuna allkirjade kogumise algusest on möödas rohkem kui poolteist aastat, pole võimalik enam algatust uuesti allkirjastamisele saata. Seni kogutud allkirjad on ka anonüümitud.

Igapäevaselt puutun kokku parkimisprobleemidega pealinna tänavatel. See probleem muutub aastast aastasse aina teravamaks. Autod muutuvad odavamaks ja aina enam inimesi jaksavad neid endile soetada – kes ühe, kes kaks, kes enam. Valdav enamus meist müüb kasutuna seisma jäänud auto maha, ent on ka neid inimesi meie seas, kes seda ei tee. Probleemiks pole mitte see, et peredes on rohkem kui üks auto, vaid asjaolu, et uue soetamise korral või siis olemas oleva sõiduki tehnilise seisukorra puudulikkuse või mõne muu teguri läbi seisma jäänud sõiduk jäetakse määramata ajaks avalikesse parklatesse seisma - hõivama parkimiskohta, kuhu saaks parkida oma auto inimene, kes sellega igapäevaselt liikluses osaleb. Loodi küll sundkindlustuse süsteem, ent paraku on see läbikukkunud eelnõu, mis aitas korrastada autoregistrit mitte vabaneda avalikku ruumi vedelema jäetud sõidukitest. Inimene teostab maanteeametis auto ajutiselt registrist kustutamise ja auto vedeleb avalikus ruumis parkimiskohta kinni hoides edasi. 

Ettepanek

Mina arvan, et oleme jõudnud sellisesse olukorda, kus on tarvis seadusemuudatust, mis sätestaks tingimused autodele, mis pargivad avalikus ja jagatud ruumis - tehnoülevaatus ja liikluskindlustus. Seadusemuudatust, mis võimaldaks sätestatud tingimustele mittevastava sõiduki registrijärgsele omanikule määrata esmalt hoiatuse, seda mitte arvesse võtmise korral rahatrahvi, selle mittemaksmise korral antud sõiduki teisaldamise kohaliku omavalitsuse poolt määratud parklasse, kust on omavalitsusel õigus teatud ajaperioodi möödumise järel, kui omanik, ei ole maksnud rahatrahvi ja teisaldamiskulusid, see sõiduk oksjonil müüa või utiliseerida ja sellest saadud tulust katta tehtud kulutused ja võimalik rahaline jääk kanda omavalitsuse tuludesse/teadaoleva omaniku arvelduskontole.

Põhjendus

Avalikus ja jagatud ruumis ei vedeleks autoromusid kui igale seal parkivale sõidukile kehtiksid ühtsed nõuded – on see siis registris või sealt ajutiselt kustutatud. Igal avalikus või jagatud ruumis parkival sõidukil peaks olema kehtiv liikluskindlustus ja tehnoülevaatus. Sellise kohustuse olemasolu korral, kus seisev sõiduk tekitab igapäevaselt kulu, mõtleksid inimesed, kes sõidukit enam ei kasuta selle edasimüümise või utiliseerimise peale. Neile kes soovivad sätestatud nõuetele mittevastavat sõidukit alles hoida, on võimalus seda teha väljas pool avalikku ja jagatud ruumi – isiklikul krundil või garaazis.
Rahatrahvi määramine registrijärgsetele omanikele sõidukite parkimise eest, mis ei vasta seaduses sätestatud nõuetele, aitaks kaasa olukorra lahendamisele, kus sõiduk on müüdud ostu-müügi lepinguga, ent on uue omaniku poolt ümber registreerimata jäetud. Selliste „kaotsi läinud omanikega“ sõidukeid ei tekiks avalikku ruumi kui sõiduki müümisel ostu-müügi lepinguga oleks müüjal kohustus teavitada autoregistrit vabas vormis e-kirja teel ühes üles pildistatud ja selgelt loetava ostu-müügi lepinguga. Nii jääks igast tehingust ja sõiduki uuest õigusjärgsest omanikust maanteameti registrisse märge – võtab uus omanik selle enda nimele või mitte, võõrandamisest uuele isikule on sellest maanteeametit teavitatud ja uus omanik on teada.

Kommentaarid

    Olen lugenud läbi algatuse "Parkimise korraldamine avalikus ja jagatud ruumis kasutuseta jäänud sõidukitest vabanemiseks" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
    NimiIsikukoodAllkiri