Maardu linnale

EI karjääridele Maardus!

Viktoria Balahhonova, David Vassiljev,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Menetluses
 4. Järelkaja
613 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatus on menetluses. Vaata menetlust.

PÖÖRDUMINE MAARDU LINNAVOLIKOGU JA LINNAVALITSUSE POOLE

Meie, Maardu elanikud, väljendame oma kindlat vastuseisu igasugustele geoloogilistele uuringutele karjääride rajamise eesmärgil Maardu linna territooriumil. Marina Minerals OÜ katsed saada luba geoloogiliste uuringute läbiviimiseks on tekitanud meie kogukonnas tõsist muret ja pahameelt.

Maardu kannatab suure keskkonnakoormuse all: Muuga Sadama, Vana-Narva mnt tööstusettevõtete ja Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse tegevus häirib kohalike elanike elukvaliteeti. Prügila haisuprobleem on siiani jäänud lõpliku lahenduseta. Me ei ole nõus sellega, et meie kodulinnas võiks toimuma hakata kaevandustegevus, mis toob kaasa müra, õhusaaste ja maastiku rüüstamise. Selline tegevus ohustab meie elukeskkonna kvaliteeti, tervist, turvalisust, kogukonna heaolu ja majanduslikku stabiilsust. ME EI TAHA HINGATA TOLMU!!!

Me palume, et Maardu linnavalitsus ja linnavolikogu jääksid oma väärtustele ja seisukohtadele truuks ning jätkaksid kaitsma Maardu linna looduskeskkonda, elanike huve ja elukvaliteeti. Me ootame linnalt kiireid ja konkreetseid samme, et peatada igasugune geoloogiline uurimine ja karjääride loomine Maardu territooriumil ning tagada meie linna rahulik ja jätkusuutlik tulevik.

Meie, allkirja andnud maardulased, TAHAME, ET MAARDU LINN EI NÕUSTUKS MARINA MINERALS OÜ ETTEPANEKUTEGA NING EI ALGATAKS MAAVARA UURIMISEGA JA KAEVANDAMISEGA SEONDUVAID MENETLUSI. Võtke palun kuulda meie häält!

Lisainfo https://shorturl.at/axDL7

………………………………………………………………………………………………………………

Мы, жители Маарду, выражаем свое решительное несогласие с проведением геологической разведки c целью начать разработку карьеров на территории города Маарду. Попытки компании Marina Minerals OÜ получить разрешение на проведение геологоразведочных работ вызвали серьезную озабоченность и возмущение в нашем сообществе.

Маарду страдает от высокой промышленной нагрузки: деятельность порта Мууга, промышленных предприятий на Старонарвском шоссе, работа Таллиннского центра по переработке отходов – все это в совокупности ухудшает наше качество жизни. Проблема зловония на свалке до сих пор не решена. Мы не согласны с тем, что в нашем родном городе должны вестись горные работы, приводящие к шуму, загрязнению воздуха, разливу шахтных вод, загрязнению и разрушению ландшафта. Такая деятельность угрожает качеству жизненной среды, здоровью, безопасности, благополучию местного сообщества и стабильности жизни. МЫ НЕ ХОТИМ ДЫШАТЬ ПЫЛЬЮ!!

Мы просим горуправу и горсобрание Маарду оставаться верными своим ценностям и позициям и продолжать защищать природную среду, интересы жителей и качество жизни в городе Маарду. Мы ожидаем от города быстрых и конкретных шагов по прекращению любой геологической разведки и разработки карьеров на территории Маарду и обеспечению мирного и устойчивого будущего нашего города.

Мы, жители Маарду, подписавшие это обращение, просим город Маарду НЕ СОГЛАШАТЬСЯ С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ MARINA MINERALS OÜ И НЕ НАЧИНАТЬ НИКАКОГОДЕЛОПРОИЗВОДСТВА, СВЯЗАННОГОC ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКОЙ И РАЗРАБОТКОЙ КАРЬЕРОВ. Пожалуйста, прислушайтесь к нашим голосам !

Дополнительная информация https://shorturl.at/opBGX

Menetlusinfo

Kommentaarid

 1. НЕТ !!!!!!!!!!!!

  НЕТ !!!!!!!!!!!!!

  Olen lugenud läbi algatuse "EI karjääridele Maardus!" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
  NimiIsikukoodAllkiri