Tööandjapensioni loomine [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

Eesti Koostöö Kogu,
Arutelu lõppenud

Arutelu tähtaeg:

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Esitaja: Marek Sauber

Idee sisu
Tuleb luua IV pensionisammas, kuhu panustab tööandja oma töötaja eest ja see panus IV sambasse on sõltuvuses kas töötaja üldise tööstaaziga või tööstaaziga konkreetses ettevõttes, kus kindlustatu töötab.

MÕJUHINNANG

Mis on idee esitaja taotletav eesmärk või tõstatatud probleem(id), millele lahendust pakutakse?
Säästmisharjumuse kujundamine, teadlikkuse tõstmine oma pensioniks raha kogumise vajalikkusest, tööandjate senisest parem kaasamine pensionipõlve kindlustamisse

Milliste seaduste muutmist ettepaneku rakendamine eeldaks?
Investeerimisfondide seadus, kogumispensioni seadus.

Kas ettepanek on Eesti süsteemi sobiv või eeldab selle rakendamine teisi põhimõttelisi muudatusi?
Sobib, kuid juba praegu on tööandjal võimalik vabatahtlikkuse alusel III sambasse sissemakseid teha. Seega on siuliselt selline võimalus juba loodud. Valitsusel on plaanis muuta seadusi nii, et tööandja makseid III sambasse saaks teha selliselt, et inimene, kelle eest seda on makstud, ei saa seda raha kätte enne teatud ea saabumist.
See võiks veenda tööandjaid senisest enam pakkuma võimalusi töötajate pensionipõlve kindlustamiseks. Niimoodi saab tõsta ka organisatsiooni sotsiaalset vastutustundlikkust. Siiski, mikro- ja väikeettevõtete jaoks võib sellise skeemi loomine liialt kulukas olla. Muutunud ja aina rohkem muutuva  töö tingimustes on ettepaneku rakendamine keerukas (nt kui töötaja on 0,2 koormusega ühes ja 0,3 koormusega teises ametis ja ülejäänud ajal eraettevõtja).

Milliseid tagajärgi ettepaneku rakendamine kaasa tooks?
Ei tooks kaasa muutusi võrreldes praegusega. 
Kui tegemist oleks kohustusliku sambaga, siis tooks kaasa inimeste säästude suurenemise ja pensionieaks suurema pensioni, aga tööandja poole pealt tooks kaasa palgakulu suurenemise.

Kas on olemas rahvusvahelisi analooge?  Mida neist on teada?
Tööandjapensionid on olnud paljudes riikides aastakümnete jooksul levinud (nt USA 401(k) plans), kuid nende osatähtsus, kus tööandja ise kogub pensionivara, on pigem vähenemas. 

Millised on taotletava eesmärgi saavutamise teised, realistlikumad või süsteemsuselt sobivamad variandid?
Tööandjatel on võimalus juba praegu panustada töövõtja pensionisse ja valitsuse plaani täitumisel on ka tööandjal kindlam, et pensionieaks on kogutud raha.

Eksperdid: Liisi Uder, Magnus Piirits, Leonore Riitsalu

Kommentaarid

    Olen lugenud läbi algatuse "Tööandjapensioni loomine [MÕJUANALÜÜS]" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
    NimiIsikukoodAllkiri