Võlgnik sunnitööle !

Henn Leetna,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Järelkaja
6 allkirja
ALLKIRJASTA

994 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Võlgnik sunnitööle ja kohe !

RIIGIKOGU

Austatav RIIGIKOGU!

Nõue:

1. Palun täiustada seadusandlust nii, et VÕLGNIK on sunnitud vastuvaidlematult tasuma võla tähtajaks. Tähtajaks võla mittetasumisel konfiskeeritakse koheselt VÕLGNIKU vara võla suuruse ulatuses. Kui vara puudub, siis koheselt töökohustus.

2. Palun tagada 16 (kuusteist) aastat tagasi tehtud kohtuotsuste viivitamatu täitmine võlgniku poolt.

Palun järgida Põhiseadust ja tagada Tsiviilasi nr 2-07-022412 Harju Maakohtu KOHTUOTSUSE täitmine. Tallinn, 29. veebruar 2008. Kohtunik Sidok. Kohtuasi Henn Leetna hagi Andres Kärvet`i vastu saamata jäänud töötasu ja viivise saamiseks.

Kohtuotsuse resolutsioon Välja mõista Andres Kärvet`ilt kokku 5890.00 ( viis tuhat kaheksasada üheksakümmend krooni ) saamata töötasu ja viivis.

Palun järgida Põhiseadust ja tagada Tsiviilasi nr 2-07-022412 Harju Maakohtu KOHTUMÄÄRUS täitmine. Tallinn, 15. aprill 2009. Kohtuniku abi Liivi Suursoo. Kohtuasi Henn Leetna hagi Andres Kärvet`i vastu menetluskulude saamiseks.

Resolutsioon Välja mõista Andres Kärvet`ilt menetluskulud Henn Leetna kasuks 1876.60 (üks tuhat kaheksasada seitsekümmend kuus krooni ja kuuskümmend senti).

Võlgnik Andres Kärvet on tegutsenud järjepidavalt. Narva kohtutäitur Tatjana Afanasieva kiri; Vastus päringule 15.juuni 2017 kl 09.36. …teatan…Andres Kärvet …menetluses olevad täiteasjad kokku 17…Teie olete IX järjekohal.

Selleks, et peatada võlgniku ning tema kaasosaliste kuritegelik tegevus on vaja politsei abi, kuid politseil ei ole aega, raha ja seetõttu ka tahtmist minu „pisiasjaga“ tegelemiseks. Täpselt nii oli siis, kui süüdistasin võlgnikku kelmuses ja esitasin kaebuse politseile, sest kohtutäituri teatel oli juba 2012. aastal võlgnikule lisandunud uusi võla nõudeid. Samal ajal omas võlgnik vara. Restitution Invest OÜ Registrikood 11611988. Juhatuse liige, osanik Andres Kärvet; osamaks 2556.00€ Väljavõte Politsei-ja Piirivalveamet Põhja prefektuuri Vastuskirjast 25.07.2012 nr 3.2-1.4/133164-2; …seega käesoleval juhul ei ole sedastatud avalduses informatsiooni, mis oleks käsitletav kriminaalmenetluse alusena…( politsei ise ei alusta uurimist, kuigi teab, et võlgnik tegutseb edasi- minul puudub võimalus pöörduda eradetektiivide poole, sest meie riigis ei ole eradetektiivide tegevus lubatud – puudub Eradetektiivinduse Seadus ). Politsei kirjutab…Osa eest osamaksu maksmise tuvastamine tsiviilsuhtes kuulub tuvastamisele tsiviilkohtumenetluse korras. Kaks päeva hiljem 27.07.2012. lahkus Andres Kärvet juhatuse liikme kohalt !?

2021. aastal teatati, et saabub tähtaeg ja aeguvad ligi (kaheksakümmend tuhat ) võla nõuet.

Esitasin kaebuse kohtutäituri tegevusetuse peale, sest ka kohtutäitur oli teadlik võlgniku järjepidevast kuritegelikust tegevusest ja vara olemasolust.

A) Viru Maakohus; Kohtuasi nr 2-21-6487. 17. september 2021, Kohtumäärus, kohtunik Aarne Lõhmus. Henn Leetna kaebus Kohtutäituri Tatjana Afanasieva 17. aprilli 2021 otsuse peale täiteasja nr 140/2009/145. Resolutsioon 1. Jätta Henn Leetna kaebus Kohtutäituri Tatjana Afanasieva 17. aprilli 2021 otsuse peale täiteasja nr 140/2009/145 rahuldamata. 2. Jätta kõik menetluskulud täies ulatuses Henn Leetna kanda.

B) Tartu Ringkonnakohus; Kohtuasi nr 2-21-6487. 4. november 2021, Kohtumäärus, kohtunikud Andra Pärsimägi, Triin Uusen-Nacke, Kersti Kerstna-Vaks. Henn Leetna kaebus Kohtutäituri Tatjana Afanasieva 17. aprilli 2021 otsuse peale täiteasja nr 140/2009/145. Resolutsioon 1. Jätta Viru Maakohtu 17.septembri 2021 määrus muutmata. 2. Jätta Henn Leetna Määruskaebus rahuldamata. 3. Jätta määruskaebemenetlusega seotud menetluskulud Henn Leetna kanda.

C) RIIGIKOHUS; Tsiviilkolleegium. Kohtumäärus. Kohtuasja nr 2-21-6487, 3.jaanuar 2022, kohtukoosseis; Urmas Volens, Kai Kullerkupp, Ants Kull. Henn Leetna kaebus Kohtutäituri Tatjana Afanasieva 17. aprilli 2021 otsuse peale täiteasja nr 140/2009/145. Resolutsioon 1. Jätta Määruskaebus menetlusse võtmata 2. Tasutud kautsjon arvata riigituludesse. 3. Kassatsiooniastme menetluskulud jätta Henn Leetna kanda.

JÄRELDUS:

1. Kehtiv seadusandlus tagab võlgnikule õigused kohtuotsust mitte täita, võlga mitte tagastada, sest 16 ( kuusteist ) aastat on VÕLGNIK õigustatud minule töötasu mitte maksma, mida kinnitab ülaltoodud RIIGIKOHTU Kohtumäärus.

2. PÕHISEADUS ei toimi. Kui võlg aegub, siis Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-07-022412 muutub ÕIGUSTÜHISEKS.

Nõuan, et seadusandlus kindlustaks minule töötasu kohese kättesaamise – VÕLGNIK sunnitööle ja kohe!

Riik võiks ise tasuda võla, millega kaasneb VÕLGNIKU muutumine riigivõlglaseks, mis toob talle kaasa karmid karistused!

RESÜMEE:

Minu saamata töötasule on lisandunud: a) kohtukulud b) närvikulud c) ajakulud

Austatavad riigikogulased !

On tõendatud, et kohtuotsust ei pea täitma! Seadusandlus soodustab, annab võlgnikule võimalused võlgu juurde võtta ja võlgu mitte tasuda. Teie ise määrate tähtaja ja võlad aeguvad. Võlgnikud on karistamatud, sest puudub seadusandlus, puudub õigus karistada! Olete nõus, et on ebanormaalne, et minul on saamata töötasu kuusteist aastat!

Palun täitke ülaltoodud NÕUDED. Ja veelkord; palun koheselt koostada seadusandlus nii, et VÕLGNIK tasub võla - hüvitab koheselt minule tekitatud kahjud täies ulatuses. ... Kuusteist aastat ootan kohtuotsuse täitmist! Kuusteist aastat ootan töötasu!

P.S. Austatav meie pooldaja - Toetaja! Tähelepanu!

Kindlasti tutvuge ja toetage meid, kes me tahame, et seadused, eriti Põhiseadus toimiksid: Palun tutvuge ja allkirjastage ka rahvaalgatus; < Elektrooniline hääletamine toimub diskrimineeriva seadusega kehtestatud korras.> Sest rikutakse Põhiseadust!

TUTVUGE: www.reforms.ee/blogi

P.P.S

Juhul, kui on vaja kindlaks teha võlgniku varaline seis, kaasosalised, kuritegelik tegevus, siis on vaja abi. Eradetektiivid abistavad iga küsimuse lahendamisel.

Siinjuures on paslik tutvuda ja allkirjastada ka rahvaalgatus; < Nõuame Eradetektiivinduse seaduse vastuvõtmist. >

TUTVUGE: www.eradetektiivid.ee

Kui olete need kolm rahvaalgatust allkirjastanud ja meiega ühinenud - kindlasti täitke avalduse vorm, et oleksime koos ja siis on kindel, et ükskord kõik koos me võidame nii-kui-nii!

Võlgnikud hüvitavad meile tekitatud kahjud täies ulatuses !

Meeldetuletus!

2021. aastal oli võlausaldajaid ligi 80000 (kaheksakümmend tuhat).

Praegu on meid, võlausaldajaid veel rohkem.

Milline tohutu jõud, kui kõik koos oleme?

Võtame asja tõsiselt ja ühineme ka tegudes!

6 allkirja

994 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

Anna sellele algatusele oma allkiri!

Allkirjastada saab vähemalt 16-aastane Eesti alaline elanik.
🚫Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta.🚫

Kommentaarid

 1. 100% nõus

  On ammu aega on vaja võlgniku vastu mingi tegev seadusi valmistada. Mingi avatud võlgu register, kus raha andja võib näha kas inimisel on raha kohustusi ja kui palju, kui tuleb APP sis on üldse hea. Sama moodi võib Riik välja maksma võlgu, sis võlgnik hakkab kiirem asi lähendata.

  Olen lugenud läbi algatuse "Võlgnik sunnitööle !" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
  NimiIsikukoodAllkiri