Karmistame loomade vastu suunatud vägivalla karistusi: ühiskonna hüvanguks

Naerata Ometi MTÜ, Kuno Kompus,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Järelkaja
Arutelu lõppenud

Arutelu tähtaeg:

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Eesti keelesVene keeles (tõlge)Inglise keeles (tõlge)

Meie, allakirjutanud, nõuame tungivalt Eesti Vabariigi seadusandjatelt kiireid ja konkreetseid samme loomade vastu suunatud julmuse karistuste karmistamiseks. Viimased sündmused näitavad selgelt, et praegused seadused ja karistused ei ole piisavad, et hoida ära loomade vastu suunatud vägivalda.

Me kutsume üles tegema järgmisi muudatusi Eesti Vabariigi seadustesse:

 1. Karistuste tõstmine: Praegune maksimaalne vangistuse määr loomade julma kohtlemise eest – kuni üks aasta vangistust – ei ole piisavalt heidutav. Nõuame karistusmäärade olulist tõstmist, et need peegeldaksid ühiskonna põlgust loomade vastu suunatud vägivalla vastu.
 2. Rahaliste karistuste suurendamine: Rahaliste karistuste suurendamine loomade julma kohtlemise eest, et need oleksid proportsionaalsed teo raskusega ja paneksid loomade väärkohtlejad tõsiselt mõtlema oma tegude tagajärgede üle.
 3. Järelvalve ja rehabilitatsiooni programmid: Loomade julma kohtlemise eest karistatud isikutele tuleks kohustuslikus korras määrata järelvalve ja nad peaksid läbima spetsiaalselt välja töötatud rehabilitatsiooni programmid, mis tegeleksid vägivaldse käitumise põhjustega ja õpetaksid austama elu kõiki vorme.
 4. Avalikkuse teavitamine ja haridus: Suurendada teadlikkust loomade õigustest ja heaolust läbi haridusprogrammide ja avalike kampaaniate, et ennetada loomade vastu suunatud vägivalda.

Me ei saa jääda ükskõikseks selliste tegude suhtes, mis mitte ainult ei kahjusta loomi, vaid näitavad ka meie ühiskonna moraalseid puudujääke. Me palume Eesti Vabariigi seadusandjatel kiiresti reageerida ja võtta vastu vajalikud seadusemuudatused, et kaitsta meie kõige haavatavamaid kaaslasi. On aeg näidata, et Eesti ühiskond seisab kindlalt julmuse vastu ja väärtustab kõigi elusolendite heaolu.

Kommentaarid

 1. veel

  Koos Eestimaa Loomakaitse Liit-ga valmistada kohustatud reeglid mis kaitsevad loomade elu. Lubada ELL kontrollida koos MUPO-ga loomade talud, määrada trahvid. Koos MUPO-ga alustada kooliprogrammid, millised õpivad juba algklassist austada looma elu ja käituda vastutuslik. Käskida igal vallavalitsuse et teha vähemalt 1 munitsipaalne loomade varjupaik vallas. Iga PPA-s maakonnas peab olla vähemalt 1 politseinik, kelle ülesanne on tegeleda loomade kuritegevusega.

  Olen lugenud läbi algatuse "Karmistame loomade vastu suunatud vägivalla karistusi: ühiskonna hüvanguks" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
  NimiIsikukoodAllkiri