Tõstame miinimumpalga erakorraliselt 700-le eurole!

Eesti Ametiühingute Keskliit,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Järelkaja
1000+ allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Menetlusinfo

 1. Hilisemad sündmused

  Töötasu alammäär tõsteti 700€ asemel, 725€ni. Maksuvaba tulu 700€ asemel 654€ni. "1) Töötasu alammäär https://www.riigiteataja.ee/akt/113122022033 2) Maksuvaba tulu https://www.riigiteataja.ee/akt/121112023006 "

 2. Algatuse menetlus Riigikogus on lõppenud

  Otsustati lahendada pöördumises püstitatud probleem muul viisil.

 3. Arutelu Sotsiaalkomisjonis

  Kutsutud
  • kollektiivse pöördumise esitaja Airon Roosalu
  • Sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna tervisevõrdsuse poliitika juht Lii Pärg ning laste ja peredega osakonna nõunik Merlin Murumets
  • Lastekaitse Liidu lapse õiguste programmi koordinaator Helika Saar
  • Eesti Haigekassa juhatuse liige Pille Banhard
  • õigusosakonna juhataja Ergo Pallo ja ravikindlustushüvitiste osakonna juhataja Avely Raid-Lelov

  Otsustati lahendada pöördumises püstitatud probleem muul viisil.

 4. Arutelu Sotsiaalkomisjonis

  Otsustati jätkata arutelu komisjonis.

 5. Otsus

 6. Algatus jõudis Riigikokku

Kommentaarid

  Olen lugenud läbi algatuse "Tõstame miinimumpalga erakorraliselt 700-le eurole!" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
  NimiIsikukoodAllkiri