Maapõueseaduse muutmiseks, et hoida karjäärid eluhoonetest eemal

Mailis Kullerkupp,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Arhiveeritud
1081 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Maapõueseaduse muutmiseks, et hoida karjäärid eluhoonetest eemalPraegusel ajal on Eestis palju peresid, kes avastavad ootamatult, et nende armastusega rajatud kodu, taastatud kodutalu või armsaks saanud küla külje alla on trüginud mõne maavara kaevandaja. Maapiirkonnale iseloomulik linnulaul, puude kohin ja ritsika sirin asendub päevast päeva müriseva tööstusega. "Elad korraga nagu raudtee ääres" on üks kohalik elanik öelnud.... Suurte veoautode katkematu vool külateedel, rataste alt tõusvad tolmupilved, koormatest pudenevad kivikamakad, lõhutud teed. Ja nagu sellest veel vähe, ka maad vappuma panevad lõhkamised, joogiks kõlbmatu kaevuvesi, mure eluhoonete säilimise pärast, hirm, et vara väärtus väheneb ja lõpuks pole järel muud kui tühjad pihud... Kas peame lihtsalt leppima, et selline see elu nüüd ongi? Uus normaalsus? Meie laste tulevik?   Ei! Anna oma hääl, et ka kohalikud elanikud saaksid jätkata elamisväärset elu. Töösturi majandushuvi EI SAA OLLA OLULISEM, kui elu-ja looduskeskkonna säilimine.
Ettepanek
Maapõueseadusega tuleb keelata keskkonnaloa väljastamine uute karjääride avamiseks ja olemasolevate karjääride piiride nihkumiseks eluhoonetele lähemale kui 2 km.
Põhjendus
„Maale elama kolimisel on omad suured plussid - looduskaunis ja sageli privaatne elukeskkond. Samal ajal võib see võrreldes linnaeluga olla ka raskem teekond kodu rajamiseks. […] Võib juhtuda, et ise tuleb juurde rajada vee- ja kanalisatsioonisüsteem, elektrisüsteem või koduni viivad juurdepääsuteed. Sellise väljakutse ees seisvad inimesed väärivad igakülgset tuge ja abi, et tagada elementaarsed elutingimused.“ Nii nentis riigihalduse minister 17.02.2020 pressiteates hajaasustuse programmi avamise kohta, millega toetatakse maaelu, et elanike arv maapiirkondades püsiks. Väga inimlik ja tunnustust vääriv lähenemine! Teiselt poolt väljastatakse kaevanduslubasid kergekäeliselt, unustades inimlikkus.
 Selleks, et säiliks elu maal, on vaja maapõueseaduse muutmist, vastasel juhul ei julgeta enam maale kolida, sest mitte keegi ei tea kunagi, millal tekib vajadus võidelda, päevast päeva oma igapäevaelu kõrvalt, aastate kaupa olukorra vastu, mida ükski mõistlik inimene endale ei soovi. Keegi ei taha karjääri oma tagahoovi. Kõlab nagu etteheide, kuid tegelikult, ei taha ju!? Ka need, kes kaevandavad, ise pigem ei ela ju karjääri vahetus läheduses. Kaevandajad oma kodukülas või -linnas ei kaevanda. Igal inimesel on emotsionaalne, kuid väga põhjendatud soov olla kodus, kus on turvaline ja rahulik ning kus hommikul kardinaid eest lükates näeb säravaid päikesekiiri ilma „tolmupilve-filtrita“... Aga eks emotsionaalsed otsused ju määravadki tihtipeale suuri asju. Nt Riigikogu valimised- puha emotsioon. Aga valitud saavad neljaks aastaks hea palga ja sotsiaaltagatised.  Meie sotsiaaltagatis olgu see, et meie kodurahu ei häirita
Hääletame selle poolt!

Menetlusinfo

 1. Algatuse menetlus Riigikogus on lõppenud

  Otsustati lahendada pöördumises püstitatud probleem muul viisil.

 2. Arutelu Keskkonnakomisjonis

  Kutsutud
  • Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna juhataja Sigrid Soomlais ning nõunik Piret Otsason
  • Keskkonnaameti keskkonnaosakonna juhataja Rein Kalle
  • AS Epler & Lorenz juhatuse liikmed Argo Luude ja Janis Lorenz

  Otsustati lahendada pöördumises püstitatud probleem muul viisil.

 3. Arutelu Keskkonnakomisjonis

  Otsustati jätkata arutelu komisjonis.

 4. Algatus menetlusse võetud

  Algatus on edastatud menetlemiseks Keskkonnakomisjon-ile.

 5. Algatus jõudis Riigikokku

 6. Algatus saadeti riigikokku

  Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmise otsustab Riigikogu juhatus 30 kalendripäeva jooksul.

 7. Algatus kogus 1000 allkirja

 8. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

  Olen lugenud läbi algatuse "Maapõueseaduse muutmiseks, et hoida karjäärid eluhoonetest eemal" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
  NimiIsikukoodAllkiri