Nõuame valitsuselt seaduse 165 SE* tühistamist

Peeter Proos,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Arhiveeritud
1558 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Kavandatav seadusemuudatus* on tõsine oht Eesti Vabariigi põhiseaduslikule korrale, sest annab valitsusele võimaluse piirata kergekäeliselt kodanike õigust kogunemis- ja sõnavabadusele, privaatsusele ning eraelu puutumatusele. Samuti koondab nimetatud seadusemuudatus rohkem võimu keskvalitsuse kätte, mis võimaldab valitsusel oma võimu hõlpsasti kuritarvitada.

Kuna juba esialgse eriolukorra kehtestas valitsus vägagi küsitavatel kaalutlustel, siis on alust arvata, et ka nimetatud meetmeid hakatakse valitsuse (praeguse või tulevaste) poolt meelevaldselt kasutama.

Valitsus kehtestas eriolukorra ja pole seda tühistanud hoolimata sellest, et:
 • see peaks olema kõige viimane ja äärmuslikum meede, kuid viiruse tõrjumiseks on olemas ka muid meetmeid.
 • Eesti suremus ei ole COVID-19 tõttu suurenenud.
 • kõikide Eestis COVID-19 arvele kantud surmajuhtumite põhjus on kinnitamata. 
 • viiruse tõrjumiseks kehtestatud meetmed kahjustavad Eesti majanduslikku olukorda mõõtmetes, mis ületab juba praegu viiruse poolt tekitatud kahju.

„Võim kaldub korrumpeerima ja piiramatu võim korrumpeerib täielikult.“ - Lord Acton, Inglise ajaloolane

Hädaolukorra seaduse, nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse, tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ning ravikindlustuse seadusemuutmise seadus*

VIITED
https://youtu.be/s9Fe8OJ6rAg
https://youtu.be/tOX36Nra8yo
https://youtu.be/aPaeel6k2C0
https://bit.ly/2yWSQIa
https://www.tootukassa.ee/content/tootukassast/paevane-statistika

Menetlusinfo

 1. Algatuse menetlus Riigikogus on lõppenud

  Otsustati esitatud ettepanek tagasi lükata.

 2. Arutelu Sotsiaalkomisjonis

  Otsustati esitatud ettepanek tagasi lükata.

 3. Arutelu Sotsiaalkomisjonis

  Otsustati jätkata arutelu komisjonis.

 4. Algatus menetlusse võetud

  Algatus on edastatud menetlemiseks Sotsiaalkomisjon-ile.

 5. Algatus jõudis Riigikokku

 6. Algatus saadeti riigikokku

  Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmise otsustab Riigikogu juhatus 30 kalendripäeva jooksul.

 7. Algatus kogus 1000 allkirja

 8. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

 1. Toetan algatust

  Lugesin hiljuti eriolukorra analüüsi, ehk on sellest abi: https://www.err.ee/1084000/rait-maruste-eriolukorrast-kriitiliselt

  1. Kopeerin analüüsist teksti siia kommentaariks, ehk aitab täiendada

   "Teine kujukas näide parlamentarismi põhimõtte ja demokraatia eiramisest on kobarseaduste paketi esitamine riigikogule kui vältimatu ja kiire "võta või jäta" menetlusena. Parlament pannakse sundolukorda, mis ei tule kasuks ei õigusloome kvaliteedile, riigikogu reputatsioonile ning parlamentarismi olemuslikule rollile. Kobarseadused on juba iseenesest konfliktne seadusloome viis, mis võib olla praktilistel kaalutlustel õigustatud ainult erandlikult, väga piiratud juhtudel ning omavahel sisuliselt seotud probleemide reguleerimisel. Õigustehniliselt ei sega miski esitada iga seaduseelnõu eraldi, üksikuna. Ja neid ka eraldi menetleda. Muidugi kui poliitiline ärategemine ja läbisurumine kõrvale jätta. riigikogu juhatusel ja õigusteenistusel on, mille vältimiseks tööd teha. Kobarseadused osundavad veel mitmele puudusele meie õigusolukorras. Esiteks sellele, et mitmed asjad on jäänud õigel ajal ja normaaloludes tegemata. Ja siis tuleb kiirkorras, ülejala ja regulatsioone kooskõlastamata ja läbi arutamata kiirkäigul eelnõusid välja töötada ja esitada. See on hea õigusloome eiramine, isegi vägistamine."

   1. Lähtetekst ja menetluse käik

    https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/19eeabb7-5526-44ec-a180-e0de1a21077f/Meditsiiniseadme%20seaduse%20muutmise%20ja%20sellega%20seonduvalt%20teiste%20seaduste%20muutmise%20seadus

    Olen lugenud läbi algatuse "Nõuame valitsuselt seaduse 165 SE* tühistamist" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
    NimiIsikukoodAllkiri