Tugiisik töölepinguga tööle .

Anneli Tamm,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Arhiveeritud
2472 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Algatuse mõte on ,et hetkel sõlmitakse tugiisikutele käsunduslepinguid millel puuduvad töölepingutega võrreldes riigi poolsed garantiid (https://pilvebyroo.ee/lepinguliigid/) . Käsunduslepinguga töötaja maksab küll makse töölepinguga töötajaga võrdselt aga pole ette nähtud ei puhkust ega ka alla miinimumi kätte saamisel haigekassat . Et tugisisikud saaksid tööle asumisel soovi korral töölepinguid sõlmida kohaliku omavalitsusega tugiteenuse osutamiseks hetkel see võimalus on puudulik . Riik hakkaks väärtustama tugiisikute tööd !

Menetlusinfo

 1. Kiri Riigikogult

  PealkiriSOTK seisukoht kollektiivse pöördumise „Tugiisik töölepinguga tööle.“ kohta
  Saaja
  • Rahvaalgatus.ee
  • Sotsiaalministeerium
  • A. T.
 2. Algatuse menetlus Riigikogus on lõppenud

  Otsustati edastada ettepanek pädevale institutsioonile seisukoha võtmiseks ja lahendamiseks.

 3. Arutelu Sotsiaalkomisjonis

 4. Arutelu Sotsiaalkomisjonis

  Kutsutud
  • Sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna tervishoiuvõrgu juht Heli Paluste

  Otsustati edastada ettepanek pädevale institutsioonile seisukoha võtmiseks ja lahendamiseks.

 5. Kiri Riigikogule

  PealkiriTugiisik tööle töölepinguga
  Saatja
  • Eesti Linnade ja Valdade Liit - Jan Trei
 6. Arutelu Sotsiaalkomisjonis

  Kutsutud
  • Sotsiaalministeerium tööhõive osakonna tööturuteenuste juht Kristi Suur
  • Õiguskantsleri Kantselei sotsiaalsete õiguste osakonna vanemnõunik Merle Malvet ja vanemnõunik Aigi Kivioja
  • Eesti Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel
  • juhatuse liige Sirlis Sõmer-Kull ja juriidilise osakonna juhataja Ira Songisepp

  Otsustati jätkata arutelu komisjonis.

 7. Algatus menetlusse võetud

  Algatus on edastatud menetlemiseks Sotsiaalkomisjon-ile.

 8. Algatus jõudis Riigikokku

 9. Algatus saadeti riigikokku

  Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmise otsustab Riigikogu juhatus 30 kalendripäeva jooksul.

 10. Algatus kogus 1000 allkirja

 11. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

 1. Kuidas on käsundusleping üldse võimalik?

  Äkki keegi võtaks uurida, kuidas on tugiisikutega üldse võimalik käsunduslepinguid sõlmida? Juba see, et nad ei ole oma tegevuse koha, aja ja viisi valimise suhtes vabad, peaks välistama võimaluse sõlmida nendega käsunduslepinguid.

  1. Väga õige! Ei tohiks olla võimalik, et seaduses antud juhul töö tegemine ei ole mingil moel seotud töö ja puhkeaja reguleerimisega. See peab olenema töö iseloomust. Näiteks patsiendiga töötamine on pidev pikaajaline protsess ja sotsiaalvaldkonnas on sellisel kujul käsunduslepingualusel töötamise rakendamine väga suur ja tõsine probleem.

  2. Aga vallad ei tee töölepinguid isegi kui sa palud ja soovid .Ainult käsundusleping ja kõik !

Olen lugenud läbi algatuse "Tugiisik töölepinguga tööle ." ja avaldan toetust oma allkirjaga.
NimiIsikukoodAllkiri