Eradetektiivinduse seadus

Henn Leetna,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Järelkaja
Peatatud: 10 allkirja

990 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Peatatud: 10 allkirja

Allkirjade kogumine on lõppenud. Paraku algatus ei kogunud autorite määratud tähtajaks Riigikokku saatmiseks vajalikku 1000 allkirja. Rahvaalgatus.ee säilitab kogutud allkirju maksimaalselt poolteist aastat allkirjastamise algusest, juhuks kui algatus taasavatakse.

Mida on tehtud Riigikogus Eradetektiivinduse seaduse vastuvõtmiseks?

Riigikogus on üritatud vastu võtta Eradetektiivinduse seadust, kuid tulutult.

Eradetektiivinduse seaduse eelnõu algatamise ettepanek Vabariigi Valitsusele Riigikogu 28. jaanuari 1997. a. otsus Riigikogu otsustab: Vastavalt Eesti Vabariigi põhiseaduse § 103 teisele lõikele teha Vabariigi Valitsusele ettepanek algatada 1997. aasta 15. juuniks eradetektiivinduse seaduse eelnõu.

Riigikogu aseesimees Arnold Rüütel

1) eelnõu(13 SE). Seadus sätestab eradetektiivindusega tegelemise õiguslikud alused ja korra, eradetektiivi vastutuse ning järelevalve alused ja korra eradetektiivinduse üle. Eradetektiivindus on ettevõtluse liik, mille tegevusalaks on eradetektiiviteenuse osutamine. Seadus peaks jõustuma 2004. aasta 1. jaanuaril. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Uuesti arutati asja;

Algatatud: 29.02.2016 09:26 Tähtaeg: 04.04.2016 23:59 Pealkiri: Eradetektiivinduse seaduse väljatöötamiskavatsuse ettevalmistamisse kaasamine Asutus: Siseministeerium Valdkond: Siseturvalisus Algataja: Žanna Arhipova

Kirjeldus: „Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi 2015–2019“ punkti 11.11 järgi on pandud siseministrile ülesandeks reguleerida õigusaktides eradetektiivinduse valdkond, kaitstes isikute põhiõigusi ja -vabadusi. Eradetektiivinduse seaduse väljatöötamiskavatsuse valmimise tähtajaks on seatud detsember 2017. aastal. Sisu: Siseministeerium on alustanud eradetektiivinduse seaduse väljatöötamiskavatsuse ettevalmistamist. Selle esimese etapina viiakse läbi avalik konsultatsioon, et selgitada välja huvirühmad ning markeerida huvirühmade ja valdkonnaga kokkupuudet omavate ministeeriumite esmahinnang eradetektiiviteenuse reguleerimise vajalikkuse ja ulatuse kohta.

Riigikogus otsustati, et Eradetektiivinduseseadust ei ole vaja, sest puudub nõudlus.

Igas arenenud riigis tegutsevad eradetektiivid, kelle poole saab kodanik alati oma murega pöörduda. Eksimine on inimlik, alati peaks olema võimalus asja mitmes kohas kontrollida, uurida.

Imelikul kombel tekkis äkitselt elamu avatud aknaklaasi auk. Naabri aiast olid elanikud kuuldud imelikke plaksatusi, kui sellele ei pööratud tähelepanu. Kõik elanikud uurisid seda imelikku auku ja arvasid, et see on kuuliauk. Politseinikud tulid kiirelt kohale, pildistasid ja uurisid seda auku aknaklaasis ning tegid järelduse, et see ei ole tulirelvast tulistatud kuuliauk. Protokolli ei koostatud ja nii jäigi.

Eradetektiiviteenused hakkasid tekkima 1833, muret tundsid kaupmehed toodetud kaupade transportimisel ja kaitsel. Esimene eradetektiivibüroo asutati Prantsusmaal 1850. aastal. Tänapäeval osutatakse eradetektiiviteenuseid paljudes riikides, eriti arenenud riikides ja seejärel arengumaades. Selles protsessis loodi eradetektiivi ja eradetektiivi kutse arendamiseks ja tunnustamiseks palju valitsusväliseid organisatsioone. Peamine nende hulgas on eradetektiivide ühingute rahvusvaheline föderatsioon. Föderatsioon on kindlaks määranud kutse-eetika põhimõtted ja töömeetodid, mida selle liikmed peavad järgima. Elanikud on tänase päevani kahtleval seisukohal ja mõtlevad, et kui oleksid tegutsenud eradetektiivid, siis oleks saanud koheselt nende poole pöörduda ja fantaasiarikkad elanikud näevad vaimusilmis, kuidas eradetektiivid ajavad värskeid jälgi, tabavad naabriaiast Hostelist tugevas alkohoolijoobes summutiga tulirelvaga külalise ja toimetavad ta kiirelt ruumi, kus seespool puudub ukselink.

Õige järelduse tegemiseks on selline fantaasialend alusetu ja uskuma peab politseid, aga siiski ... kui see ei ole kuuliauk, siis mis see on, mis tekitas sellise augu, mida Eesti Kohtuekspertiisi Instituut elanikelt uurimiseks vastu ei võtnud, sest ekspert väidab, et tulirelva ekspertiise on lubatud teha ainult politsei vastava taotluse alusel. Politsei keeldus kohtuekspertiisist, kuid eradetektiiv oleks saanud seda nõuda!

Niisiis, kui me loeme endid arenenud riikide hulka, siis peaksid ka meil tegutsema eradetektiivid.

Tänase päevani on majaelanikel kõhe tunne, justkui riik ei toimiks?

Tõenditega tõendatud sündmuste kirjeldused. www.eradetektiivid.ee

FOTO; https://drive.google.com/file/d/1DiLk7EYKm4w4sYqCvo10fIhjKcoRAEkU/view?usp=share_link

VIDEO; https://www.youtube.com/watch?v=Qq5tmrXcbA8

Edastame selle petitsiooni RIIGIKOGULE.

Kommentaarid

 1. .

  .

  1. Pooldan Eradetektiivinduse seaduse vastuvõtmine

   Sellele teemale ilmselt oleks vaja tekitada inimeste tähelepanu meedia kaudu. Kindlasti pooldan eradetektiivide büroode loomist. Eesti poolitsei on ülekoormatud ja eradetektiivid tõstaksid teenuste kvaliteedi kohe kindlasti. Hetkel pole tavakodanikule kellegagi poole pöörduda kui nad ei saa piisavalt tähelepanu politsei poolt.

   Olen lugenud läbi algatuse "Eradetektiivinduse seadus" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
   NimiIsikukoodAllkiri