Liiklusseaduse muudatus: Lubada ühissõidukirajale A-kategooria sõidukid.

Ragnar Peets,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Riigikogus
  4. Järelkaja
Peatatud: 5 allkirja

995 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Peatatud: 5 allkirja

Allkirjade kogumine on lõppenud. Paraku algatus ei kogunud autorite määratud tähtajaks Riigikokku saatmiseks vajalikku 1000 allkirja. Kuna allkirjade kogumise algusest on möödas rohkem kui poolteist aastat, pole võimalik enam algatust uuesti allkirjastamisele saata. Seni kogutud allkirjad on ka anonüümitud.

Vabariigi ValitsusRiigikogu

Ettepanek muuta Liiklusseadust (RT I 2010, 44, 261).

muuta Liiklusseaduse § 2 punkt 98§ 2. Mõisted98) ühissõidukirada on ühistranspordiseaduse kohaselt liinivedu teostavale ühissõidukile, samuti sõitjat vedavale taksole ja sõitjat vedavale bussile liiklemiseks ettenähtud sõiduteeosa, mis on tähistatud asjakohaste liiklusmärkide või teekattemärgistega;[RT I, 28.02.2015, 1 - jõust. 01.05.2015]

muuta Liiklusseaduse § 37 lõiget 2 § 37. Juhi kohustused ühissõidukiraja kasutamisel ja ühissõidukile eesõiguse andmisel(2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule võib ühissõidukirajal sõita eritalituse sõidukiga, kui täidetakse tööülesandeid, täiselektrilise veoajamiga elektrisõidukiga ning muu sõidukiga, kui seda lubab asjakohane liikluskorraldusvahend.

Muudatuse sisu: 1) Laiendada ühissõidukiraja mõistet lisades loetellu A-kategooria sõidukid.2) Lisada § 37 lõige 2 loetellu A-kategooria sõidukid.

Muudatuse eesmärk: Muuta liiklusvoolu sujuvamaks ning ohutumaks, vähendada heitgaaside taset linnapildis, vähendada liikluskoormust tipptundidel.

Mujal maailmas on tehtud antud teemal sisukaid uuringuid ning mõnega neist saab lähemalt tutvuda allpool toodud viidetest.

Viiteid lugemiseks:Sisukas uuring antud teemal Londonis ennem seadusemuutusthttp://content.tfl.gov.uk/motorcycles-in-bus-lanes-independent-report.pdf

London, UKhttps://tfl.gov.uk/modes/driving/red-routes/rules-of-red-routes/bus-lanes/motorcycles-in-bus-lanes

Plymouth, UKhttp://www.plymouth.gov.uk/motorcyclesbuslanes

Edinburgh, UKhttp://www.bbc.com/news/uk-scotland-edinburgh-east-fife-34444423

Auckland, NZhttps://at.govt.nz/driving-parking/bus-transit-priority-lanes/

Sydney, AUShttp://www.rms.nsw.gov.au/roads/using-roads/buses/bus-lanes.html

Kommentaarid

    Olen lugenud läbi algatuse "Liiklusseaduse muudatus: Lubada ühissõidukirajale A-kategooria sõidukid." ja avaldan toetust oma allkirjaga.
    NimiIsikukoodAllkiri