Loksa linnale

Loksa linnavolikogu istung otseülekandesse

Kenno Põltsam,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Menetluses
 4. Arhiveeritud
40 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Head linlased!

Täna pöördume üheskoos Loksa Linnavolikogu poole tungiva palvega, kaasajastada volikogu istungite toimumine, nõnda, et valija saaks objektiivse pildi avalikest volikogu istungitest, ilma et talle keegi informatsiooni vahendaks, mis paratamatult subjektiivne on.

Meid ümbritsevas Kuusalu vallas tekkis säärane vajadus aastatel 2013-2017, kui valda juhtis ainuvõimu omav poliitiline nimekiri. 2017. aastal leidis enam kui üks valimisnimekiri, et volikogu istungitel toimuv peab olema rahvale otseülekandes vaadatav ning salvestatud juhuks, kui keegi soovib seda järelevaadata. Aastal 2022 on see tavaline praktika, et Kuusalu vallavolikogu istungid on veebikeskkonnas vaadatavad: kes teeb istungist kokkuvõtet, kes esitab toimunud istungi põhjal saadikutele küsimusi. Rääkimata Riigikogu istungitest, mis on olnud otseülekandes teab mis ajast.

Kindlasti paneb see saadikutele kohustuse, end paremini ülal pidama kui ta teeks seda siis, kui istungit ei salvestata – eriti käib see saadikute kohta, kelle nimekiri omab omavalitsuses ainuvõimu, nagu see Loksa linnas enam kui 15 aastat olnud on. Paratamatult muutub ainuvõimu omav saadik aastatega lohakaks ning ülbeks nende suhtes, kes opositsiooni kuuluvad, kuid lähtudes konservatiivsest maailmavaatest, me peame looma tingimuse et lohakas poliitik korrale kutsuda, me peame looma võimaluse et valija ehk linnakodanik saaks objektiivse pildi toimunust: otsepilt volikogu istungit. See on efektiivsem võimalus kajastada istungeid objektiivselt, kui ajaleht või sotsiaalmeedia lehekülg, rääkimata mõne partei/valimisnimekrija ajalehest või sotsiaalmeedialeheküljest.

Ja ühtlasi on see võimalus ka koalitsioonile end kokku võtta ning näidata Linnavõimu parimast küljest.

Hea Loksa linnavolikogu! Petitsioonile allakirjutanud leiavad, et Loksa Linnavolikogu istungid peavad muutuma analoogselt Kuusalu vallavolikogu istungitele – veebis otse- ja järelvaadatavaks. Palume tungivalt antud võimalus luua, see muuta tavaks.

Menetlusinfo

 1. Vastus teabepäringule

  Loksa linnasekretär vastuses Rahvaalgatus.ee teabepäringule: "Loksa linnale edastati osalusportaali rahvaalgatus.ee platvormilt algatus „Loksa linnavolikogu istung otseülekandesse“, registreeritud Loksa Linnavalitsuse dokumendiregistris 04.04.2022 numbrite all 1-8/525/2022 ja 1-8/529/2022, mille algataja oli Kuusalu valla elanik Kenno Põltsam. Algatust toetasid 40 inimest, kellest 33 on Loksa linna hääleõiguslikud elanikud. Selleks, et viia esitatud algatuse osas läbi kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 32 sätestatud menetlus, informeerisime 11.04.2022 Kenno Põltsamit e-kirjaga (registreeritud dokumendiregistris 11.04.2022 numbri all 1-8/557/2022), et kohalikul tasandil reguleerib kollektiivse pöördumise ehk algatuse tegemist ja menetlemist KOKS § 32. Nimetatud paragrahvi 2. lõige kohustab algatajaid esitama algatust valla- või linnavalitsusele vastava eelnõuna. Palusime nimetatud kirjas Kenno Põltsamit esitada Loksa Linnavalitsusele hiljemalt 25.04.2022 algatuse „Loksa linnavolikogu istung otseülekandesse“ osas seaduse kohane volikogu otsuse eelnõu ning lisasime lingi Loksa Linnavalitsuse asjaajamiskorra lisas 3 toodud otsuse eelnõu koostamise näidisele. Tähtajaks, s.o. 25.04.2022 Kenno Põltsam Loksa Linnavolikogu otsuse eelnõud ei esitanud ja ei pöördunud ka linnavalitsuse poole, et saada abi selle koostamiseks. Kuna Loksa Linnavalitsusel puudus eelnõu, mille osas alustada seaduses sätestatud korras menetlust, tagastas linnavalitsus Kenno Põltsamile tema algatuse „Loksa linnavolikogu istung otseülekandesse“ (registreeritud dokumendiregistris 05.05.2022 numbri all 1-8/557/2022-1)."

 2. Algatus saadeti menetlusse

 3. Algatus kogus 26 allkirja

Kommentaarid

  Olen lugenud läbi algatuse "Loksa linnavolikogu istung otseülekandesse" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
  NimiIsikukoodAllkiri