Tagasiside andmine peale koolipäeva lõppu

Marko Nuuma,
Arutelu lõppenud

Arutelu tähtaeg:

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Igal õpilasel peaks olema võimalus peale iga koolipäeva täita e-koolis tagasiside ankeet, kus tal oleks võimalik ANONÜÜMSELT anda hinnang möödunud koolipäevale - nii  tundidele (miks üks või teine tund meeldis või ei meeldinud), õppekorraldusele sel päeval (nt liiga palju kontrolltöid ühel päeval) kui ka nt koolisöögile (selle meeldivus, söögijärjekordade pikkus  jne).  Ehk siis hinnang kogu koolipäevale ja selle korraldusele. Isegi koolivägivalla kohta võiks olla seal ankeedis oma lahter.

Põhjendus

Selliselt tekkiv andmekogu võimaldaks :
  • analüüsida kitsaskohti, miks õpilaste õpirõõm on vähene ja mis probleemid neil koolitundides ja üldse koolikorraldusega seoses on. 
  • hinnata õpetajate tööd - saab välja selgitada, milliste õpetajatega lapsed on rahul ja millistega mitte. Ja mis kõige tähtsam - MIKS? Kui need vastused on olemas, siis saaks tõeliselt headele õpetajatele hakata maksta nt tulemustasu, mittesobiv kaader tuleks aga saata täiendõppele, kuni nende  õppemetoodika vastab tänapäeva (Huvitava Kooli) nõuetele.

Kommentaarid

    Olen lugenud läbi algatuse "Tagasiside andmine peale koolipäeva lõppu" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
    NimiIsikukoodAllkiri