Lääneranna vallale

Nõuame 9-klassilise põhihariduse andmise jätkamist Koonga Koolis!

Koonga Kooli toetajaskond, Sandra Saul ,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Menetluses
 4. Arhiveeritud
189 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Armsad inimesed!

Vallal kui külakoolide omanikul on selle sulgemiseks või kooliastmete vähendamiseks tavaliselt kolm argumenti – vähe lapsi, kallis pidada ja võimetus tagada kvaliteetset haridust. See on pigem poliitiline väide, aga parem tulevik ja haritum inimene ongi kallis!

Koonga piirkond asub väga omapärases ning harukordses kohas Pärnumaal soo- ja rabamassiivide vahel, mida ilmestavad rohked kultuuriväärtused ning pärandmaastikud. Sellele lisaks iseloomustavad meie kanti pikad vahemaad teistesse keskustesse. Võttes arvesse asukohta ning Koonga Kooli vanust, traditsioone ja hariduse head kvaliteeti ning vajadust tagada kogu valla jätkusuutlikkus, palume mitte vähendada Koonga Kooli kooliastmeid. Soovime kodulähedase põhihariduse andmise jätkamist.

Pikkade vahemaade läbimine on vastuvõetamatu põhikooliealistele lastele, kes peaksid kodulähedase põhihariduse kaotamise tõttu hakkama koolis käima vähemalt 30 km kaugemal kodust ning seda igapäevaselt. Lapsel ei jäägi rohkemaks aega kui ainult õppimiseks ja liiklemiseks.

Kooliastme(te) vähendamisega saab alguse koolis õppivate laste arvu langus ja piirkonna elujõulisuse väljasuretamine. Lapsevanemad ei soovi oma lapsele pidevat koolivahetust ning ei pea seetõttu enam oluliseks maale elama jäämist. See loob järjekordse põhjuse väljarändeks suurematesse asulatesse/linnadesse, kus on põhikool olemas. Samuti kahaneb piirkonna atraktiivsus uute elanike jaoks, sest milline lastega pere kaalub kolimist Koongasse, kui seal põhiharidust võimalik omandada ei ole?

Lapsevanemad soovivad oma lapsed igal hommikul kooli saata rahuliku südamega. Lühike ja turvaline koolitee koos heal tasemel hariduse ja ümbritseva keskkonnaga on need alusväärtused. Väike, ent tubli Koonga Kool suudab seda tagada! Lastele pakutav haridus ja ümbritsev keskkond on koolis heal tasemel ja toetav, mida tõestavad ka tähelepanuväärsed tulemused olümpiaadidel. Kooli hea tase paistab välja ka vilistlaste haridusteest ja elukäigust.

Lapsed on õnnelikud, et saavad veeta suure osa oma lapsepõlvest turvalises koolikeskkonnas, kus kõik on sõbrad ja õpetajad märkavad ning tunnevad iga last. Selles mõttes lausa eliitkool!

Koonga Koolil on perspektiiv õpilaste arvu kasvuks, seda näitab meile ka täna lapsi täis olev lasteaed.

Meie koolimaja siseõuel seisab üks mälestuskivi tahvliga, kuhu on raiutud esimese koolijuhi Jaan Martsoni 104 aastat tagasi kirjutatud kuldsed sõnad, mis peavad alati paika: “Kaduma peab rahvas, kel ei ole oma kooli!“

AVALDA OMA ALLKIRJAGA TOETUST KVALITEETSE 9-KLASSILISE PÕHIHARIDUSE ANDMISE JÄTKAMISEKS AUDITOORSE KONTAKTÕPPE VORMIS KOONGA KOOLIS.

Lugupidamisega Koonga Kooli toetajaskond

Menetlusinfo

 1. Vastuskiri

  Vallasekretäri vastus Eesti Koostöö Kogu poolt saadetud teabepäringule: "Lääneranna vallale edastatud rahvaalgatused olid otsustamisel volikogu päevakorras 24.03.2023. Esitatud eelnõusid täiendati normitehniliselt sobivaks koostöös valla kantselei ja eelnõu esitajatega. Eelnõud aga volikogu istungil toetust ei leidnud. Rahvaalgatuse eelnõud ning muud Lääneranna valla haridusvõrgu teemalised dokumendid on leitavad valla kodulehel: https://www.laanerannavald.ee/haridusvork Volikogu istungi protokolliga on võimalik tutvuda valla dokumendiregistris: http://delta.andmevara.ee/laaneranna_vald/dokument/5794162 "

 2. Algatus saadeti menetlusse

 3. Algatus kogus 100 allkirja

 4. Algatus kogus 54 allkirja

Kommentaarid

 1. Ettevõtlus ja tööandjad

  Tööandjal on vaja töötajaid, neil omakorda on oluline kodulähedase kooli/lasteaia olemasolu. Lihula-kandis on alailma töötajatest puudus ja see on Lääneranna mõistes suur koht. Mis me siis veel väiksematest kohtadest räägime? 4 aastaga saab edukalt kogukonna välja suretada ( alustades 7-9 klasside sulgemisega) aga kas järgmise 20 aastaga suudetakse demograafiline kadu taastada? Ei suudeta! Ettevõtted ei ole võimelised töötajateta ellu jääma.

  Olen lugenud läbi algatuse "Nõuame 9-klassilise põhihariduse andmise jätkamist Koonga Koolis!" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
  NimiIsikukoodAllkiri