Alutaguse vallale

Iisaku fašismiohvrite ümbermatmine surnuaeda.

Ivo Väljaotsa,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Menetluses
 4. Järelkaja
79 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Iisaku alevisse, Tartu maantee ja alevitee vahele püstitati 06.05.1967a. fašismiohvrite mälestusmärk. Nimetatud mälestusmärk asub Iisaku kõige tihedama liiklusega kohas, vahetult Grossi Toidukaupluse kõrval. Tänasel päeval on sellest piirkonnast kujunenud Iisaku ärikeskus, kus pargivad oma autosid poe ja turu külastajad, suured kaubaveoautod ja on bussipeatused. Paljude vallakodanike arvates ei ole see koht sobilik surnutele. Päevakohane on see veel seetõttu, et nendest fašismiohvrite järeltulijatest on tänaseks saanud fašistid, kes alustasid sõda ja okupeerivad praegu oma naaberriiki Ukrainat. Surnute koht on surnuaias ja kõikide austusavaldustega surnute vastu on õige need langenud ümber matta Iisaku surnuaeda.

Menetlusinfo

 1. Alutaguse Vallavolikogu seisukoht

  Väljavõtted vastuskirjast: "Alutaguse Vallavolikogu tänab aktiivseid vallaelanikke oma arvamuse esitamise eest." "Alutaguse Vallavolikogu taotleb Kaitseministeeriumilt sõjahaudade kaitse seaduse (SHKS) § 8 lg 1 alusel Iisaku alevikus Teeristil asuva II maailmasõjas hukkunute ühishaua säilmete ümbermatmist." "Teeristi haljasala piirneb ühest küljest Grossi Toidukaupade kaupluse parklaga, millel on suur külastatavus ja seetõttu kasutatakse haljasala tihti koerte jalutamiseks või muul ebasobival moel, mis viitab sõjahaua ebaväärikale kohtlemisele. Alutaguse Vallavolikogu on valmis koostööks sõjahaua säilmete ümbermatmiseks ning mälestussamba teisaldamiseks."

 2. Algatuse kohta võetakse seisukoht vallavolikogu septembrikuu istungil

  Vallasekretär: "Anname teada, et Alutaguse Vallavalitsuse volitatud registripidaja on kontrollinud algatuse "Iisaku fašismiohvrite ümbermatmine surnuaeda" allkirja andnud isikute hääleõiguslikkust. Tulemus: 1. algatusele antud allkirju kokku 79 2. alutagusel Alutaguse valla hääleõiguslike isikute kehtivaid allkirju 60 3. Kehtetuid allkirju 19. (Põhjus) mitte Alutaguse valla elanikud. Alutaguse vallavolikogu septembrikuu istungil antakse algatuse kohta infot ja võetakse seisukoht."

 3. Algatus saadeti menetlusse

 4. Algatus kogus 48 allkirja

Kommentaarid

  Olen lugenud läbi algatuse "Iisaku fašismiohvrite ümbermatmine surnuaeda." ja avaldan toetust oma allkirjaga.
  NimiIsikukoodAllkiri