Tallinnale

Munitsipaallasteaed Veerenni asumisse

Triin Lopp,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Menetluses
  4. Järelkaja
Peatatud: 147 allkirja

3373 allkirja puudu Tallinnale saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Peatatud: 147 allkirja

Allkirjade kogumine on lõppenud. Paraku algatus ei kogunud autorite määratud tähtajaks kohalikku omavalitsusse saatmiseks vajalikku 3520 allkirja. Rahvaalgatus.ee säilitab kogutud allkirju maksimaalselt poolteist aastat allkirjastamise algusest, juhuks kui algatus taasavatakse.

Adressaadid: hariduse abilinnapea, haridusameti juht, kesklinna linnaosa vanem

Lasteaiakohad Veerenni asumis

Tallinna kesklinnas asuv Veerenni asum on viimastel aastatel jõudsalt arenenud, asumisse on kerkinud uued elamud ning nendesse asunud elama paljud väikeste lastega pered. Statistikaameti statistika aastaraamatus “Tallinn arvudes” on välja toodud, et 2013. aastal elas Veerenni asumis 3576 inimest, võrdluseks 2022. aasta 1. jaanuari seisuga 4373 inimest, mis on kasvavas järgus. Rahvastiku arvu suurenedes vajab asum ka teenindavaid asutusi, nagu lasteaed, kool jne.

Käesoleva aastani oli peredel lootus, et Veerenni asumisse rajatakse lasteaed. Nii olid ju arendaja ja linn kokku leppinud. Väidetavalt oli see ka põhjus, miks asumi ainsa lasteaia, Päikesejänku lasteaia, rekonstrueerimisega ei alustatud. Paraku selgus, et lasteaed küll tuleb, aga mitte munitsipaallasteaed. 20. oktoobril võttis Tallinna linnavolikogu vastu Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2023-2026. Selles ei ole planeeritud ei Päikesejänku lasteaia rekonstrueerimist ja võimalikku laiendamist ega ühtegi uut lasteaeda Tallinna kesklinna.

Eelnevalt kirjeldatu tekitab asumi elanikes tõsist muret lasteaiakohtade kättesaadavuse osas. Tallinn on Euroopa Roheline Pealinn 2023, miks ei ole siis meie kesklinna peredel võimalik käia kodu lähedal lasteaias, kuhu saaks lapsega minna jalgsi või jalgrattaga? Miks ei planeerita koos uusarendustega munitsipaallasteaeda?

Asum vajab hädasti juurde kaasaegseid munitsipaallasteaedasid - vaja on nii uut hoonet kui ka Päikesejänku lasteaia rekonstrueerimist ja kaasajastamist. Palume vastust küsimusele, kas Teil on plaan, kuidas lahendada lasteaiakohtade (ja hilisem koolikohtade) puudus Veerenni asumis ja millal võiksid asumi elanikud selle plaaniga tutvuda?

Menetlusinfo

Kommentaarid

  1. Täpsustus

    Tõsiselt mõtlete seda lauset: "miks ei ole siis meie kesklinna lastel võimalik käia kodu lähedal lasteaias, kuhu saaks minna jalgsi või jalgrattaga?" Ehk täpsustate seda lauset. Ei oleks soovitatav, et alla 7-aastased ise ilma vanemateta lasteaeda läheksid või sealt tuleksid.

    1. Tere! Siinkohal on mõeldud, et ikka koos vanemaga. Olen absoluutselt nõus, et alla 7-aastased ei käi ilma vanemateta üksi linna peal ringi. Teen paranduse, aitäh tähelepanu pööramast :)

Olen lugenud läbi algatuse "Munitsipaallasteaed Veerenni asumisse" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
NimiIsikukoodAllkiri