Petitsioon Põhiseaduse § 56. täitmiseks

Meeri-Mall Aul,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Järelkaja
Peatatud: 62 allkirja

938 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Peatatud: 62 allkirja

Allkirjade kogumine on lõppenud. Paraku algatus ei kogunud autorite määratud tähtajaks Riigikokku saatmiseks vajalikku 1000 allkirja. Kuna allkirjade kogumise algusest on möödas rohkem kui poolteist aastat, pole võimalik enam algatust uuesti allkirjastamisele saata. Seni kogutud allkirjad on ka anonüümitud.

Austatud Riigikogu,

Eesti Vabariigi Põhiseaduse § 1. järgi on Eesti iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas.

Vastavalt Põhiseaduse § 56. saab kõrgeimat riigivõimu teostada rahvas rahvahääletusega hääleõiguslike kodanike kaudu.

Põhiseaduse § 40. järgi kehtib Eestis südametunnistuse-, usu- ja mõttevabadus kõigile võrdselt. Vastavalt § 41. on igaühel õigus jääda truuks oma arvamustele ja veendumustele. Kedagi ei tohi sundida neid muutma. Sõna- ja arvamusvabadus on demokraatliku ühiskonna üks alusväärtusi. Põhiseaduse § 12. sätestab muuhulgas, et kedagi ei tohi diskrimineerida poliitiliste või muude veendumuste tõttu.

Soovime, et Eesti Vabariik annaks võimaluse kõikidel kodanikel võrdselt väljendada oma poliitilist meelsust ja moraalse väärtusruumi põhimõtteid vastavalt südametunnistusele ja veendumustele ilma, et kaasneks avalik hukkamõist vastavalt maailmavaatelistele erinevustele.

Vastavalt Põhiseaduse § 27. on perekond rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena riigi kaitse all ning kehtiva Perekonnaseaduse § 1. järgi sõlmitakse abielu mehe ja naise vahel. Algatusele allakirjutanud kinnitavad, et Perekonnaseaduse fundamentaalne muutmine ilma rahvahääletuseta (PS § 56.) ei ole meie jaoks vastuvõetav.

Soovime rahumeelselt väljendada oma seisukohti ja valikuvabadust vastavalt Eesti Vabariigi Põhiseadusele. Sallivus ja tolerantsus demokraatlikus ühiskonnas tähendab muuhulgas ka erinevate maailmavaadete ja hoiakute austamist ning nende aktsepteerimist.

Lugupidamisega, Eesti Vabariigi rahvas

Kommentaarid

 1. Petitsioon Põhiseaduse § 56. täitmiseks - vene keele tõlge

  Tere! Palun võimalusel kellelgi tõlkida antud tekst korrektselt vene keelde. Ette tänades, M-M

  1. Tere.

   Täielikult selle poolt et abielu on ikkagi ainult mehe ja naise vaheline liit. Ja seda ei muuda mingi geenirikkega seltskond.

   Olen lugenud läbi algatuse "Petitsioon Põhiseaduse § 56. täitmiseks" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
   NimiIsikukoodAllkiri