Otsustada abielu tulevik referendumil

Märt Põder,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Järelkaja
Peatatud: 248 allkirja

752 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Peatatud: 248 allkirja

Allkirjade kogumine on lõppenud. Paraku algatus ei kogunud autorite määratud tähtajaks Riigikokku saatmiseks vajalikku 1000 allkirja. Rahvaalgatus.ee säilitab kogutud allkirju maksimaalselt poolteist aastat allkirjastamise algusest, juhuks kui algatus taasavatakse.

Eesti keeles (allkirjastamisel)Vene keeles (tõlge)Inglise keeles (tõlge)

Meie, allkirjastanud, teeme ettepaneku otsustada abielu määratlus rahvahääletusega, mis toimuks esimesel võimalusel, aga mitte varem kui aasta pärast. Küsimus võiks olla:

Kas õigus abielluda peaks kehtima ka samast soost partneritele?

Sellisel viisil langenud otsus poleks ühegi erakonna värvinguga ning oleks kõigile suurimal määral siduv, hoides ära edaspidised vaidlused otsuse legitiimsuse üle.

Ettepanek ei välista küsimuse otsustamist rahvahääletusega samasisulise seaduseelnõu üle ega muid vormilisi täpsustusi.

Menetlusinfo

Kommentaarid

 1. Ainuôige

  Kategooriliselt olen vastu legaliseerida ôigus abielluda samasoolistel partneritel ja kasvatada koos lapsi ning pean ainuôigeks korraldada selle küsimuse lahendamiseks rahvahääletus. (referendum)

  1. Referendum

   Ainult rahvas saab seda otsustada, mitte koalitsioon. See muudaks kogu rahva elukorraldust kardinaalselt.

   1. Õige ettepanek

    Nii aluspõhjalise nähtuse üle, nagu abielu, saab otsusta ainult rahvas, mitte mõni erakond koos oma liitlastega.

    1. Elusolendite võitlus oma liigi ellujäämise eest

     Enamus loomi ja linde võitlevad ennastohverdavalt oma liigi ellujäämise eest. Ka inimkond võitles ellujäämise eest kuni liigisisene võitlus ägenes piirini, kus narkootikumide ja satanistlike jõudude mõjul maakera ühes piirkonnas liigisisene võitlus arenes põlguseni inimese kui liigi vastu s.t. ka põlguseni ise enda vastu -- mai kuu lõpul 2023.a. juhuslikut kuulsin ühe naise sõnu televisiooni kaudu: keegi ei taha olla oma kehas -- inimestele (ka lastele) tuleb anda võimalus valida ja vahetada oma sugu. Eesti rahvale peale surutav seadus, mis võdsustab abielu mehe ja naise vahel abieluga mehe ja mehe vahel viib põlguseli abielu kui inimkonna aluse vastu s.t. inimkonna kui liigi vastu, mis on juba avanud tee kunstliku inimese loomisle ...

     1. Terve môistuse kaotamine.

      Homoabielude seadustamine ongi samm loomastumise suunas, kus inimene , homo sapiensina /tark inimene/siin planeedil bioloogilise süstemaatika järgi on loomaliik inimese perekonnast inimlaste sugukonnast esikloomaliste seltsist kuuluv kôrgeimate imetajate esindaja, kellel on arenunud ainsana vàlja vôime ratsionaalselt ehk tervemôistuslikult/kaalutletult käituda ja môelda, mitte ainult toimetada instinktide ja hetke tahte ajendil môtlemata järeltulevate pôlvkondade vaimse ja füüsilise tervise ning inimese kui ûhiskonnana hakkama saamiseks ja kestmisele targa inimesena/ /homo sapiensina/

      1. Против!!!!!

       Перестаньте нездоровых людей героями делать!!!! Однополость, как бы кто не обижался, то психическое отклонение, которое лечить надо, а не на руках носить. Молодое поколение это уже наблюдает, дальше что???? Гермафродиты появятся???

       1. Küsimus

        Miks on Eesti Vabariigi Riigikogule esitamiseks môeldud avaliku pöördumise kommentaaridesse lisatud vôôrkeelne kommentaar?Seda enam, et eestlastele vaenuliku naaberriigi keeles?Eestis on ainus Riigikeel Eesti keel .

        1. Teadmistepõhine rahvahääletus

         Iseenesest hea idee, aga rahvahääletust saab ka teadmistepõhiselt ja kollektiivset tarkust esilekutsuvalt teha, mitte jah-ei vormis. Näiteks Iirimaal eelnes aborti seadustavale rahvahääletusele põhjalik arutlus-kaalutlusprotsess, milles said kodanikud teadmisi eri valikute mõjudest. Niimoodi oskavad kodanikud teadlikumat valikut teha.

         1. Rahvahääletusel on lubatud esitada vaid küsimusi, mille vastuseks on "jah" või "ei". Loomulikult teevad kummagi valiku pooldajad selgitustööd. Kui referendum plaanida aasta pärast, võiks selle eri vormideks olla aega piisavalt. Olen samas skeptiline kodanikele ülalt alla teadmiste jagamise suhtes. Eri seisukohtade pooldajad peavad enda eest ikka eelkõige ise kõnelema. Küll on aga oluline, et mõlemale poolele kehtiks ühesugused reeglid. Selle algatuse üheks peamiseks ajendiks on avalikkuses üha sagedamini kostev väide, et oleme kümnekonna aasta jooksul juba piisavalt vaielnud ja aeg on otsusteks. Kui see nii on, siis võiks püüda tagada, et see on tõesti meie kõigi ühine ja informeeritud otsus.

        2. Abielu môiste pole raketiteadus.

         Abielu ja kooselu (vabaabielu) on sisuliselt môistelt samad, üks on riiklikult reguleeritud, teine mitte, kokku saavad kaks eri soost inimest sooviga minna elus külg kûlje kôrval koos edasi, reeglina sooviga luua perekond endale ja oma lastele (lapsele) / kasulastele (kasulapsele) , nii lihtne see ongi ja arusaadav igale kooselu ikka jôudnud haritud inimesele ja just esmatähtis koos vôi abielus on vastutus laste ees, tagades neile eluterve, turvaline ja sobilik kasvukeskkond sirgumaks täisväärtuslikuks elu adekvaatselt hindavaks inimeseks ühiskonnas tervikuna läbi ema ja isa eeskuju ja armastuse, mida ei saa pakkuda lapse sirgumise juures ainult kaks ema vôi kaks isa lapse kasvatajatena, ka ema ja isa lahutuse korral peab lapsele jääma ôigus kohtuda lahus elava bioloogilise vanemaga soovi korral igal ajal ja talle peab olema tagatud nii sôna kui otsustus vabadus.

         1. Ei ole legitiimne

          Rahva tahet ignoreeriv võim ei ole legitiimne. Abielu tuleviku võib otsustada ainult rahvas referendumil.

          1. Pederastia on psüühiline haigus

           Признать заново педофилию, зоофилию и педорастию психическим заболеванием

           1. sõnastus

            Ma ei tea, mis on ettepaneku esitajate tegelik eesmärk, kuid kui sõnastus on selline nagu välja pakutud, siis muudaks referendumil rahva jah sõna väga vähe. Sõnastus nimelt räägib abiellumise, st abielu lepingu sõlmimise õigusest, ta ei räägi midagi abielus olemisest. Seega kui sõlmida leping mõnes välisriigis, nt Lätis oleks samasooliste abielupaarile automaatselt Eestis tagatud kõik kohustused ja ka õigused samaväärselt segapaaridega. Mulle isiklikult tundub algusest peale, et tegemist on pigem pseudoprobleemiga ja sooviga end emotsionaalselt väljendada, kui sisulise riigile olilise küsimusega. Need abieluga kaasnevad õigused võite ju ühe käe sõrmedel üles lugeda ja kõik on nad soovi korral teisti lahendatavad. Pigem on selle küsimuse tõstatamine teatud jõudude katse suunata rahva tähelepanu eemale palju olulisematest teemadest. Aga jõudu pingutamisel, vaba maa vabad inimesed!

            1. Ettepaneku lõpus on lause, et vormilised täpsustused pole välistatud. Usun, et küsimus oma sisult ja ettepaneku terviklik mõte on siiski piisavalt üheselt arusaadavad. Minu eesmärk oli sõnastada aus küsimus, mille rahvahääletusel otsustamine oleks tähenduslik nii "jah" kui "ei" poolele ja millele poleks kummaltki poolelt suuri vastuväiteid. Isegi kui tegu on mingis mõttes ülevõimendatud probleemiga, on suutnud see jooksutada kokku terve Riigikogu. Andes selle otsustamise üle rahvale saakski Riigikogu tegeleda edasi oma muude oluliste küsimustega.

           2. Abielu mõiste lörtsimine pole pseudoprobleem.

            Abielu institutsioonina Eestis omab sügavaid sotsiaalseid ja kultuurilisi juuri, mis on eestlastel kinnistunud ainult mehe ja naise vahelise liiduna 1992 aastal eestlaste poolt ka vastu võetud põhiseaduses ( 1938 aasta põhiseaduse baasil ), abielu eesmärgiks on luua turvaline keskkond laste saamiseks ja kasvatamiseks.Abielu põhineb inimloomusele ja riigil pole õigust seda muuta, lastel on loomulik õigus emale ja isale ning riik peab seda austama ja kaitsma, abielu lammutamine ühiskonna vundamendina toob kaasa enneolematud tagajärjed Eesti Vabariigi põhiseaduslikule kohustusele tagada Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimisele läbi aegade.Sellise sisulise avaliku pöördumise rahvaalgatuse korras riigikogu poole on teinud mõttekoda Pesa, mis kogus 21000 toetus allkirja ja SAPTK on koostanud deklaratsiooni abielu kaitseks, mis on tänaseks kogunud üle 7000 toetus allkirja. Küll tekitab kahtlusi antud avaliku pöördumise koostaja rahvaalgatuse korras tegelikud eesmärgid, kuna tegu on inimesega, kellel on märkimisväärne panus erakonna Eesti 200 saamisele riigikokku läbi Piraadipartei, kes edastas oma infoühiskonna programmi soovitused ka erakonnale Eesti 200.

            1. Minu tagamõte selle algatusega on, et abielu määratluse muutmise üle saaks otsustada rahvas. Nii oleks otsus aus ja vaba erakondlikest kaubamärkidest. Isiklikult aktsepteerin mõlema poole argumente ja teeksin oma otsuse pärast nende läbivaatamist. Piraadipartei esitas "Vaba ja avatud infoühiskonna" programmipunktid avalikult soovitusena 2019. aasta Riigikogu valimisteks ja tervikuna liitsid need oma programmi toona rohelised. Eesti 200 programmist neid minu teada ei leia.

           3. Taotlus

            Kas Teie jaoks, Märt on oluline ka Teie poolt koostatud avaliku pöördumise tulemuslikus, ehk siis pean silmas kui palju toetus allkirju see kogub?Kui jah, siis ilma tugigruppide, meedia ja sotsmeedia toeta pöördumine inimesteni, kes oma allkirja sooviksid anda interneti teel ei jõua, vanem generatsioon, kes eeldatavalt oleksid valdav osa ütlema-EI- nagunii oma allkirja erinevatel põhjustel digiallkirjana kinnitatuna nagunii anda ei saa.

            1. Olen saatnud kümmekond algatust tutvustavat kirja ja püüan lähiajal veel saata. Algatus pole otseselt "jah" ega "ei" poole huvides, mistõttu pole üllatav, et sellele pole tekkinud kahe päeva jooksul tugevaid toetajaid, kes mõttekaaslasi allkirjastama kutsuks. Muidugi võib juhtuda, et saabub selginemine ning ikkagi tekib laiem tung allkirjastamiseks. Püüan omalt poolt teha rohkem kui miinimumi, et info algatuse kohta leviks ja et märgukirjal oleks võimalus jõuda Riigikoguni enne nende küsimuste otsustamist. Loomulikult on kõik toetajad teretulnud infot levitama.

           4. Ausus

            Reformierakond on tôsiselt vaeva näinud, et abielureferendumit boikoteerida ja laualt alatiseks maha vôtta vahendeid ja meetodeid valimata, keskerakonna esimees Ratas andis ûle riigikogu esimehele Hussarile koalitsiooni kavandatava maksumuudatuste /maksutôusude/ vastu kogutud 2800 allkirja ja Kallas reageeris mônitavalt sellest teada saades retooriliselt: nii vähe allkirju? See pidavat tema sônul näitama rahva arusaama ja toetust maksutôusude vajalikusest, mis muidugi pole tôsi.Sama on ka abielureferendumi korraldamisega pöördumisena riigikogu poole rahva poolse allkirjade kogumisega, mis nurjumise vôi väikese vajalike allkirjade arvu kokku kogumise puhul jälle Kallasele pôhjust teemat alavääristada annaks.Tahan uskuda aususesse ja asja tôsiselt vôtmisesse eestlaste jaoks nii tähtsa küsimuse puhul nagu abielu ja laste kasvatamine/tulevik/kôiki rahuldava lahenduse leidmisel.

            Olen lugenud läbi algatuse "Otsustada abielu tulevik referendumil" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
            NimiIsikukoodAllkiri