Võimaldada kinnisvaraomanikel taotleda viisasid ning siseneda Eesti riiki, et hooldada, ülalpidada oma kinnisvara (kommunaalmaksete tasumine, remonditööd jne)

Anton Peterson,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Arhiveeritud
1133 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Eesti keeles (tõlge)Vene keeles

Palume Teil uuesti läbi vaadata olukord, kus venelased, kes omavad kinnisvara Eestis, kellel keelati alates 18.08.2022 riiki siseneda väljastatud viisadega Schengeni lepingu riikidel.

Need piirangud on pannud majaomanikud meeleheitlikku olukorda, kus nad on jäetud võimalusest külastada ja hooldada oma kodu, tasuda komunaalkulud ning kinnisvaraga seotud probleemide lahendamine.

Omanikud mõistavad, et viisa olemasolu ei taga riiki sisenemist ja külastust, sest antud otsus on reguleeritud vastavate ametiasutustega, kuid me tahaksin rõhutada, et kinnisvara külastamine ei ole kapriis, vaid nimelt omanikud ei saa Eestisse tulla isegi selleks, et hoida kohustuslikud maksed või kiirtööde tegemine. See mõjutada mitte ainult korterite seisukord, aga ka korteriühistute ja naabrite olukorda. Seetõttu teeme ettepaneku lisada kinnisvara omanikud erandite nimekirja, sest asjaolu, et nende külastused Eestisse võrduvad turismi ja transiidiga, objektiivselt ei vasta tõele.

Eesti Välisministeeriumi andmetel sisenevad riiki Venemaa kodanikud, kellel on Eestis eluase ja kes sisenevad riiki Schengeni viisa (tüüp C) alusel umbes 4, 5 tuhat inimest. Majaomanikud soovivad Eesti võimudele veel kord kinnitada oma lojaalsust kehtivaid õigusakte ja kavatsust neid tingimusi järgida. Samuti ka rõhutada, et Vene majaomanikel Eestis ei ole mingit mõju Vene Föderatsiooni välispoliitikale, omanike seas sellist asja ei ole mida nimetatakse "oligarhideks", ei ole neid, kes ostsid kinnisvara muul eesmärgil, paljud kinnisvara omanikud on lausa pärinud kinnisvara Eestis. Nende jaoks eluase Eesti riigis ei ole äri- ega finantsspekulatsioonide objekt, nad armastavad Eestit ja austavad kohalikke inimesi ja traditsioone.

Palume teil seda kaebust objektiivselt kaaluda ja leida viis selle probleemi lahendamiseks.

Просим пересмотреть ситуацию, в которой оказались россияне, владеющие недвижимостью в Эстонии, которым, как известно, с 18.08.2022 был запрещен въезд в страну с визами, выданными государствами Шенгенского соглашения. Данные ограничения поставили собственников жилья в безвыходное положение, при котором они лишены всякой возможности посещения и обслуживания своего жилья, в том числе для его оплаты и для устранения проблем с ним, даже включая форс-мажор. Собственники понимают, что наличие визы не является гарантией въезда в страну и посещение территории любого государства регламентируется исключительно его властями, но хотелось бы подчеркнуть, что посещение недвижимости далеко не всегда является желанием и прихотью, а в данный момент собственники не могут въехать в Эстонию даже для того, чтобы провести обязательные платежи или выполнить неотложные работы, которые могут повлиять не только на состояние квартир, но и на положение квартирных товариществ, и соседей по дому. Поэтому предлагаем внести собственников недвижимости в список исключений, т.к тот факт, что их посещения Эстонии приравняли к туризму и транзиту, объективно не соответствует действительности. По информации МИД Эстонии, граждане РФ, имеющие жилье в Эстонии и въезжающие в страну на основании шенгенской визы (тип С), составляют около 4.5 тысяч человек. Собственники жилья хотели бы очередной раз заверить власти Эстонии в своей лояльности действующему законодательству и намерении его безоговорочно соблюдать. Также хочется подчеркнуть, что российские собственники жилья в Эстонии не имеют никакого влияния на официальную внешнюю политику Российской Федерации, среди собственников нет так называемых «олигархов», нет тех, кто приобретал недвижимость для каких-то иных целей, кроме как бывать в Эстонии, а многие из них получили данную собственность по наследству. Для них жилье в этой стране – не предмет бизнеса или финансовых спекуляций, они любят Эстонию и уважают ее народ и традиции. Просим объективно рассмотреть данное обращение и найти возможность решить эту проблему.

Menetlusinfo

 1. Algatuse menetlus Riigikogus on lõppenud

  Otsustati lahendada pöördumises püstitatud probleem muul viisil.

 2. Arutelu Põhiseaduskomisjonis

  Kutsutud
  • pöördujate kontaktisik Indrek Salumäe

  Otsustati lahendada pöördumises püstitatud probleem muul viisil.

 3. Algatus menetlusse võetud

 4. Algatus jõudis Riigikokku

 5. Algatus saadeti riigikokku

  Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmise otsustab Riigikogu juhatus 30 kalendripäeva jooksul.

 6. Algatus kogus 1000 allkirja

 7. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

 1. da

  тема хорошая, но высхий разум может ответить, мол петиция не на гос языке и не пригодна к рассмотрению. Советую тоже самое перевести на переводчике и оформить на нескольких языках. Обращение чисто на русском уже было и его просто отфутболили, типо не на гос языке пишется.

  1. Ühisloome aeg ja algatuse tõlge

   Tervist! Sooviksime Rahvaalgatuse meeskonna poolt algataja tähelepanu juhtida sellele, et ühisloomefaasi ajaks on pandud 95 päeva. Algatajana saate Te kuupäeva muuta (miinimum ühisloomefaasi jaoks st. faasi jaoks, mil algatust saab veel parandada, on 3 päeva) ja alles pärast ühisloomefaasi lõppu saate algatuse allkirjastamisele saata. Samuti on oluline, et võõrkeelsel algatusel on lisatud eestikeelne tõlge.

   1. Tere! Tehtud.

  2. Vene kodanike kinnisvara Eestis võiks anda kasutusele

   ..ukraina sõjapõgenikele, kuniks vene kodanikud oma kodus korra majja loovad ja kodudest põgenenud ukrainlased saaksid taas oma koju pöörduda. Vene kodanike kinnisvara oleks kui asenduskodudeks sõjapõgenikele. Sellega näitaks vene kodanik üles, et ta mõistab otsustavalt hukka ja tal on häbi oma riigi julmuse ja terroristliku käitumise pärast ning ta on valmis abistama ja andma tasuta peavarju neile, keda nende kaasmaalased kodudest välja ajavad ja kodusid hävitavad ja tapavad.

   Olen lugenud läbi algatuse "Võimaldada kinnisvaraomanikel taotleda viisasid ning siseneda Eesti riiki, et hooldada, ülalpidada oma kinnisvara (kommunaalmaksete tasumine, remonditööd jne)" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
   NimiIsikukoodAllkiri