Inimeseõpetus kohustuslikuks ärikoolides ja kõrgkoolide juhtimiserialadelUus Eakus

Aimar Altosaar,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Riigikogus
  4. Järelkaja
Peatatud: 13 allkirja

987 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Peatatud: 13 allkirja

Allkirjade kogumine on lõppenud. Paraku algatus ei kogunud autorite määratud tähtajaks Riigikokku saatmiseks vajalikku 1000 allkirja. Kuna allkirjade kogumise algusest on möödas rohkem kui poolteist aastat, pole võimalik enam algatust uuesti allkirjastamisele saata. Seni kogutud allkirjad on ka anonüümitud.

Ettevõtete ja riiklike struktuuriüksuste juhtidel puudub sageli oskus näha vanemates inimestes väärtuslikku ja asendamatut tööjõudu ning suurt lisandväärtuse allikat oma organisatsiooni tulemuslikkusele. Ei osata näha inimest terviklikuna erakordse teadmiste, oskuste, kogemuste, füüsiliste ja vaimsete võimete kogumina. 

Ettepanek -

Tuleb muuta kõrgharidusstandardit ja selle alusel koostatavaid õppekavu. Kõigile erialadele, mille lõpetajad tõenäoliselt asuvad tööle juhtidena,  tuleb lisada kursus inimesest, kui sotsiaalsete suhete subjektist, kellega tuleb kaasaegses töökeskkonnas arvestada kui  võrdse kogukonna liikmega 

Põhjendus -

Uute "tarkade" tehnoloogiate  kasutamine kõigil tööaladel esitab kõrged nõudmised nii töötajatele kui juhtidele, kes peavad järjest rohkem arvestama oma töötajate isiksuslike ressurssidega.  Üldjuhul tunnistavad vaid väga pika staažiga juhid, et alles oma karjääri teisel poolel või isegi lõpus on nad hakanud nägema igas oma kaastöötajas võimalusi ning kõigis oma töötajates ettevõtte kõige hinnalisemat ressurssi.  
Kõrge tootlkkusega ja jätkusuutlike ettevõtete juhid on mõistnud, et ettevõte on lisaks kasumiteenimisallikale ka osa sotsiaalsest kooslusest, mis kas tugevdab ja sidustab ühsikonda või lõhub ja nõrgestab seda. Juhid peavad teadvustama, et nad loovad oma tegevusega vaimset keskkonda, milles töötavad inimesed kas tunnevad ennast turvaliselt ning loovad täiendavat lisandväärtust, või sulguvad, tehes vaid seda, mida kästakse. Eakamatel inimestel on aga alati eriline osa kogu töökeskkonna hubasemaks ja turvalisemaks muutmisel. Tuleviku tehnoloogilistele väljakutsetele saab vastata parimal viisil, kui ka vanemad töötajad tunnevad end juhtide poolt  hinnatutena ja asendamatutena, sest iga organisatsioon vajab vanade elukogemusi, empaatiavõimet ja sotsiaalseid oskusi. 

Kommentaarid

    Olen lugenud läbi algatuse "Inimeseõpetus kohustuslikuks ärikoolides ja kõrgkoolide juhtimiserialadel" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
    NimiIsikukoodAllkiri