Anna oma poolthääl, et Klooga mets võetaks looduskaitse alla ja RMK lageraie plaa...

Liza Salma,
Arutelu lõppenud

Arutelu tähtaeg:

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Anna oma poolthääl, et Klooga mets võetaks looduskaitse alla ja RMK lageraie plaanid katkestataks. Lähtuvalt Kaitstavate Loodusobjektide seadusest § 2 (2) ja Looduskaitse seadusest. § 4. (7) Nimelt on Klooga metsal on teaduslik, ajaloolis-kultuuriline väärtus. Paikondlik väärtus ja väärtus ökosüsteemina kombinatsioonis säilitamist vajava ajaloolise väärtusega. Mets asub 3 kilomeetrit rannikujoonest. Metsas on 5,2 hektarise pindalaga metsajärv Soodajärv. Sealhulgas elab Klooga metsas kaitse all olevad liigid, merikotkas ja kanakull. 

Selles metsas asuvad 3 riikliku tähtsusega Holokausti monumenti ja lisaks ka fikseerimata pühitsuspaiku mis on pidevalt külastatavad. Klooga Metsal on oma lugu. Teise maailmasõja ajal hukkus selles metsas Klooga Surmalaagris ligi 2000 inimest. Temaatilised monumendid on kompaktsed ja kohapeal logistika ja olmemugavused nende külastuseks eraldi loodud. Säilitamist vajab kogu mets kuna ka ajalooline sündmustik kulges mitte ainult ühes kohas vaid kogu metsas tervikuna. Ökosüsteemina on ta vaadeldav ühtse 100%na mitte eraldi osadena. Sõltumata ajalooliste sündmuste täpsest tõlgendamisest on Klooga metsal Klooga küla identiteedi säilitamises väga tähtis roll. (Kes elab minevikuta, elab tulevikuta.) 

Samuti on metsal Lääne-Harju valla kultuurimälestiste hulgas oma selge väärikas koht. Nimelt sobib Klooga mets näitlikuks õppematejaliks ajaloo ja keskkonnaõppe tundi. Ajaloolistest sündmustest tulenevalt on selle mets rakendamine majanduslikest- ärilihuvidest juhinduvalt ainult puidu hankimiseks ebapraktiline. Kuna omab nii palju teisi väärtusi mis on jooksvalt realiseeruvad kõigile paikkonnas elavaile ja külalistele. Kuna metsal on pidev külastajaskond, kes tuleb Klooga metsa eetilistel, esteetilistel, kultuurilistel, religioossetel ja hariduslikel eesmärkidel. Sobib hästi keskkonnaharidusprogrammide läbiviimiseks. Kui RMK jätab metsa lageraieobjektiks, kahjustub selle väärtus vaatamisväärsusena ja kultuurimälestisena. Jääb ainult
 RMK saadav tulu puidus orienteeruva hinnaga 10eurot m3. Klooga mets on rikkalik täies elujõus ökosüsteem ja seal elavatel rannikualale iseloomulikel liikidel peaks olema loodud võimalikult head tingimused rahus edasi elamiseks. 
 
 Keelata tuleks harvesteridega lageraied ja ketasadra kasutus sest nii roomikud kui ader kahjustavad metsas rikkalikult kasvavaid mustikataimi, sinikat ja seeni... Lubada saemeeste teostatud sanitaarraied. Luua kaitsealal tingimused viia läbi keskkonnaharidusprogramme nii Eesti kui rahvusvahelistele gruppidele, juhindudes ja koostöös Keskkonnaministeeriumi Keskkonnahariduse osakonnaga ja saavutada paikkonna kõrge keskkonnateadlikus, arvesse võttes Lääne-Harju valla keskkonnaharidusprioriteete. Anname Klooga metsale eluvõimaluse!.

Kommentaarid

 1. Loomadele ja lundudele peab alles jääma nende elukeskkond

  Elan kohe lähikonnas ja see on väga linnu ja loomarikas piirkond. Põder, kitsed ja igasugu pisikiskjaid võib näha pea igapäevaselt. Neil peab olema koht kus elada. Nemad ei saa enda eest häält anda...annan nende eest.

  1. Loodust tuleb säästa!

   See on lapselegi selge et loodust tuleb hoida!

   1. Loodus.

    Loodust tuleb hoida nagu oma silmatera,sest mida loodus meile annab tuleb ka südamega vastu anda.Kindallt tuleb Klooga mets kaitse alla võtta.

    Olen lugenud läbi algatuse "Anna oma poolthääl, et Klooga mets võetaks looduskaitse alla ja RMK lageraie plaa..." ja avaldan toetust oma allkirjaga.
    NimiIsikukoodAllkiri