#kuidasmekestame arutelusarja teemaseminar: tööhõive#kuidasmekestame

Maris Jõgeva,
Arutelu lõppenud

Arutelu tähtaeg:

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

2018. aasta sügiskuudel toimus 32 kogukondlikku #kuidasmekestame arutelu, kus osalejad arutlesid rahvastikutrendide üle ning pakkusid välja lahendusi rahvastiku vähenemisega seotud probleemidele. Üheks aruteluteemaks oli tööhõive - veidi laiemalt me inimvara hoidmine ja arendamine ning inimeste parem kaasamine tööellu.  

Ettepanek

Ootame asjatundjaid ja huvilisi 14. veebruaril  kell 13-17 teemaseminarile, mis toimub Tallinnas Tööandjate majas (registreerimine: https://goo.gl/forms/3J9VqfWEExMY1y883) või jagama oma mõtteid siinse algatuse kommentaariumis. 

Põhjendus

#kuidasmekestame aruteludel osalejate kogemuste ning arvamuste pinnalt sai kirja mõnikümmend lahendusideed tööpoliitika täiendamiseks, mis on praegu esmasel tagasisidestamisel mõju ning rakendatavuse osas. Kokkuvõtlikult näeb ideid https://kestame.rahvaalgatus.ee/tulemused, enne seminari avaldame siinsamas lehel ka ettepanekuid toetavad ja neile vastu rääkivad argumendid. 

Teemaseminari korraldamise eesmärgiks on jõuda ideedest nutikate tegevuste ja/või  oluliste poliitikaettepanekuteni. Olete teretulnud siinse foorumi kommentaariumis kaasa rääkima, või siis kasutama akent #kuidasmekestame arutelusarja protsessi jälgimiseks ja tulemustega kursis olemiseks. Arutelusarjast leiab rohkem infot https://kestame.rahvaalgatus.ee 

Kommentaarid

 1. Tagasiside kogukondadest kogutud lahendusideedele

  Ekspertide tagasisidet tööhõive valdkonnas kogukondade poolt esitatud ideedele näeb siit: https://kestame.rahvaalgatus.ee/t%C3%B6%C3%B6h%C3%B5ive-ettepanekud.pdf

  1. Peale teemaseminari sõelale jäänud ettepanekud

   1. Täpsustada TTOS-i töökohta puudutavate nõuete osas tööandjale, et kaugtöö võimalus oleks arvesse võetud. 2. Muuta töölepinguseadust võimaldades pikemat valveaega. 3. Anda kiirendus õpikonto idee edasiarendamisele, (1) tekitades ülevaate olemasoleva tööjõu kvalifikatsioonidest(2) ühendades ühele platvormile olulisemad tööturuteenused (3) soodustades täiend- ja ümberõpet. 4. Vabastada töötusriskiga gruppide osakoormusega värbamisel tööandjad sotsiaalmaksu miinimumi tasumise nõudest. 5. Vabastada 13% sotsiaalmaksust tööle kaasatud õpipoiste värbamine (õpilased ja üliõpilased), kes on juba ravikindlustusega kaetud. 6. Kehtestada võimalus töötustaatuseks ka inimesele, kes saab teatud piirmäära ulatuses käsunduslepinguga töötades töötasu. 7. Täpsustada riiklikus strateegias minimaalsed nõuded (sh noorsootöötaja) noortetööks KOV tasandil ning tagada KOVle vajalikud vahendid kirjeldatud teenuste pakkumiseks. 8. Koolitada juhte ja personalijuhte noorte värbamise spetsiifikast. 9. Alustada kaasava juhtimisprotsessi õpetamisega juba põhi- ja keskkoolis (+kutse- ja ülikoolis). 10. Luua tellimuspõhise liikuvuse toetav raamistik ja mudel. 11. Parandada karjääriõppe terviklikkust, lisades erinevaid võimalusi ja programme. Mh motiveerida karjääriõppe juhendajaid koostööks ettevõtjatega. Kaaluda karjääriõppe kohustuslikuks muutmist.

   Olen lugenud läbi algatuse "#kuidasmekestame arutelusarja teemaseminar: tööhõive" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
   NimiIsikukoodAllkiri