Inimlikum pensionireform

Francesco Duc,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Järelkaja
Peatatud: 3 allkirja

997 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Peatatud: 3 allkirja

Allkirjade kogumine on lõppenud. Paraku algatus ei kogunud autorite määratud tähtajaks Riigikokku saatmiseks vajalikku 1000 allkirja. Kuna allkirjade kogumise algusest on möödas rohkem kui poolteist aastat, pole võimalik enam algatust uuesti allkirjastamisele saata. Seni kogutud allkirjad on ka anonüümitud.

Eesti keeles (allkirjastamisel)Inglise keeles (tõlge)

Pakun välja teistsuguse pensioniseaduse, mis: 1. võimaldab kodanikel teha oma finantselu osas õigeid otsuseid; 2. lihtsustab valikuid ja teenuseid, et motiveerida kodanikke investeerima pensionisüsteemi vabatahtlikult ja pikaajaliselt; 3. aitab sotsiaalministeeriumil luua tõhusaid teenuseid kodanike vabaduse toetamiseks.

Eesti kodanikud saavad pärast pensionile jäämist raha kahest allikast.

Esimene sammas on raha, mis on tagatud igale pensionieas kodanikule. Seda kogutakse tööealiste kodanike maksude kaudu ja antakse pensionäridele. See arvutatakse igale pensionärile palga- ja tööaastate põhjal, kuid on üsna madal ning Eesti vananeva rahvastiku tõttu väheneb see ka tulevikus.

Teine ja kolmas sammas on pikaajalised ja vabatahtlikud investeerimisvõimalused. See tähendab, et kodaniku kogutud raha kasvab pidevalt erainvesteeringute kontodel ja makstakse kodanikule tagasi pensionile jäämise ajal. Teise sambasse kogutakse raha automaatselt – 6% kodaniku palgast. Kolmas sammas on pikaajaline investeerimisvõimalus eraõiguslike asutuste fondidesse ning selle reeglid pensionireformiga oluliselt ei muutunud.

2021. aasta pensionireformi suurim muudatus on teha sissemaksed teise sambasse vabatahtlikuks. "Aasta alguses, peale muudatuste kehtestamist, on teisest pensionisambast lahkumise avalduse esitanud 129 681 inimest. See on 16,9 protsenti liitunutest (allikas ERR, lingi artiklile leiate alt)”. See tähendab, et suur osa elanikkonnast võib pensioniikka jõudes saada raha ainult esimesest sambast. Seda, kui palju raha on oodata esimesest sambast saate vaadat järgneva lingi alt https://pension.sotsiaalkindlustusamet.ee/en/calculator.

See reform jätab valikuvabaduse ilma nõuetekohast tuge pakkumata ja kõik inimesed pole selliseks vabaduseks valmis. Pikaajalise finantside haldamine on keeruline ning nõuab pingutust ja ettevalmistust. Usun, et see peaks muutuma, et kodanikud saaksid teha õigeid valikuid ja omaksid ülevaadet enda finantsidest.

Mis oleks, kui järgmine pensionireform kirjutataks nii, et kõik oleks lihtne? Mis oleks, kui see aitaks tekitada vastutustundlike investeeringute ümber elevust ja tähelepanu?

-----

Koostasin ettepaneku, tuginedes intervjuude sarjale Eesti kodanike, ekspertide ja avaliku sektori spetsialistidega.

Iga kodanik lisatakse alates 18. eluaastast automaatselt teise samba pensionifondi.

Kodanikul on igal ajahetkel lubatud vahetada enda teise sambasse kogutud raha investeerimisfondi. Seda igal ajal ja ilma lisatasudeta – nagu see hetkel ka on.

Teisest sambast on lubatud raha välja võtta ainult kodaniku 25., 40., 55. eluaasta jooksul (välja arvatud erandid). (1)

Erandid: (2)

 • tervisehäda korral;
 • pikaajalise töötuse korral;
 • esimese maja laenu maksmise lõpuleviimiseks;
 • teiste tõendatud vajaduste korral, peale sotsiaalkindlustusameti konsultatsiooni ja heakskiitu.

25., 40., 55. eluaasta jooksul pakutakse kodanikele täiendavaid tasuta konsultatsioone ja seminare pensioni võimaluste, investeerimise ja finantsi ning säästmise meetodite teemal. (3)

Teise samba osamakseid saab kodanik ka ise muuta. Kas siis lisades vabatahtlikult raha teise sambasse juurde lisaks automaatselt kogutava 6%-le või suurendades automaatset kogumist rohkem kui 6%. (4)

Eelnimetatud sünnipäeva aastate jooksul saab kodanik oma investeermisfondi võtta maksuvabalt hoiule raha – igalt kodanikult või firmalt maksimaalselt X.000 eurot. (5)

-----

1. See välja pakutud muudatus on suur – luua hetk elus, kus kõik mõtlevad säästmisele, investeerimisele, planeerimisele.

Näiteks mõelge tagasi ajale, kui tegite juhilube. See oli tõenäoliselt umbes ajal, kui olite 18-aastane. Miks? Sest seadus lõi aja, et seda teha. Kõik sõbrad rääkisid sellest, vanemad arutasid seda teiega, tõenäoliselt kadestasite oma keskkooli vanemaid õpilasi, kellel juba olid juhiload.

Luues samasuguse elevuse kokkuhoiu ja investeerimise teemadel, konkreetsesse vanusevahemikku, võib aidata inimestel saada vastutustundlikuks ja kutsuda üles selle teema kohta õppima ja mõtisklema. Vastasel juhul, nagu ka dieedil alustamisega, lükatakse see alati järgmisele esmaspäevale.

See muudab ka investeeringute eesmärgid lühemaks ja hõlpsamini kujuteldavaks. Võib olla raske koguda raha teadmisega, et näed seda uuesti alles 50 aasta pärast.

2. Investeerimise eesmärgiks ei peaks olema ainult vanaduspõlve kindlustamine, vaid ka hädaolukorrade katteks või muudeks rahaliselt mõistlike valikute tegemiseks – näiteks maja ostmiseks. See aitab muuta säästmise eesmärgi käegakatsutavamaks ja nähtavamaks.

Minu arvates on pension ja vanadus midagi, millest noored ei taha rääkida ega mõelda – nähtavad investeeringud muudavad investeeringu käegakatsutavaks, lähedasemaks ja kindlasti ka meeldivamaks.

3. Sotsiaalministeeriumi töö- ja tugiteenused saavad nüüd olla tõhusad ja ennetavad. Näiteks saab näost näkku konsultatsioone kohandada vastavalt 25-, 40-, 55-aastaste inimeste vajadustele – kõik konsultatsioonid on neile suunatud võimalused konkreetsetel ajahetkedel.

Mul on olnud võimalus rääkida sotsiaalministeeriumi väga pädevate spetsialistidega ja olen kindel, et nad saaksid seda muudatust kasutada uute ja paremate teenuste loomiseks.

4. Teine ja kolmas sammas on nüüd väga sarnased. Miks mitte muuta asjad arusaadavaks ja lihtsamini hallatavaks? Olgu vaid üks pensionisammas, mis põhineb vabatahtlikel sissemaksetel.

5. Väike tõuge sõpradelt ja pereliikmetelt võib aidata mõista, motiveerida ja panna tegutsema. Kui keegi teine aitab alustada kogumiskontot ning panustab esimese 50 euroga, siis esimene samm on juba tehtud. Peale seda on juba kergem jätkata.

Kujutage ette, millised võiksid teenused olla, et aidata eestlastel varakult investeerida, säästa ning näha enda raha kasvamas. Kujutage ette, kuidas saaks neid teenuseid vastavalt teie vanusele (25, 40, 55) kohandada.

Näiteks, kas sa kujutaksite ette olukorda, et saate ühel päeval sellise sõnumi sotsiaalministeeriumi klienditeeninduselt?

https://ibb.co/GxRXVfm

Kas kujutaksite ette, et mõni teie sugulane saab 25-aastaseks ja saadab sellise sõnumi? https://ibb.co/nCbZJ6s

Kas kujutaksite ette, et mõni teie sugulane saab 25-aastaseks ja saadab sellise lingi? https://ibb.co/cbx090D

Ja ülejäänud eluaastate jooksul pole vaja muretseda. Pole lõpmatuid võimalusi ega agressiivset müüki pankade poolt. Oota lihtsalt ja lase oma rahal kasvada.

------------------------------------------------------

ERR artikkel (inglise keeles):

https://news.err.ee/1608159100/17-percent-of-people-apply-to-leave-second-pillar-pension-fund

Teised kasulikud Eesti pensionisüsteemi puudutavad materjalid:

https://pension.sotsiaalkindlustusamet.ee/en/calculator

https://www.pensionikeskus.ee/en/pension-reform-2021/

https://www.seb.ee/eng/pension/estonian-pension-system

------------------------------------------------------

Aitäh lugemast, ootan teie arvamusi ja ideid, Francesco Duc

Kommentaarid

 1. Ei poolda seda algatust

  Ei ole nõus kohe kindlasti selle väitega: "Iga kodanik lisatakse alates 18. eluaastast automaatselt teise samba pensionifondi." Liitumine mingi täiendava rahakogumisega peaks olema alati VABATAHTLIK. Investeerimisvõimalusi on palju muidki ja palju tõhusamaid kui pensionisambad. Võiks nagu sellest aru saada juba. Ei kirjuta alla ega soovita teistelgi.

  1. Hi, thanks for commenting. Just for your information, this is how the law already is, it's not a change I propose. - Tere, aitäh kommenteerimise eest. Lihtsalt teie teadmiseks on see, kuidas seadus juba praegu on, see pole minu pakutav muudatus.

Olen lugenud läbi algatuse "Inimlikum pensionireform" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
NimiIsikukoodAllkiri