Hinnad tõusevad, Eesti elanikud on sunnitud massiliselt seisma toetuste järjekordades, mis edasi?

Aleksei Ivanov,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Arhiveeritud
1024 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Energiahindade tõus on mõjutanud kõiki Eesti elanikke. Isegi kui kommunaalmaksed ei suurene, mõjutab see hinnatõus kaupade ja teenuste hinda, mida tuli tõsta. Ja see on alles algus.

Me pakume võtta järgmised meetmed.

1) Lõpetada taastuvenergia tasu maksmine või vähemalt mitte maksta seda tasu ajal, kui hinnad on väga kõrged.

Iga Eesti elaniku ja juriidilise isiku tarnearve sisaldab taastuvenergia tasu. Selle eest maksame kõik kokku umbes 100 miljonit eurot aastas. Selle eesmärk oli aidata tootjatel toimida madalate hindade korral kahjumita. Praegu on aga hinnad väga kõrged, sellele vaatamata maksame ikkagi.

2) Hüvitada riigi kõigile elanikele ja juriidilistele isikutele energiahinna tõus või töötada välja mehhanism, mis võimaldaks energiat osta ilma vahendajateta (börsiväliselt).

Miks hüvitada juriidilistele isikutele?

Igal toimingul on tagajärjed. Headel aegadel, kui viirust polnud, poleks võib-olla olnud tarvis seda küsimust tõstatada. Kuid praegu on paljude finantsreservid minimaalsed ja arvete suurenemine toob kaasa paljude teenuste ja kaupade hinna tõusu. Kõik peavad raha säästma ja mõned peavad tegevuse lõpetama, inimesed kaotavad töö. Kõik see pidurdab meie majanduse taastumist.

Miks börsiväliselt?

Eesti toodab suurema osa energiast ise ja selle omahind pole nii kõrge. Hiljuti rääkis sel teemal endine minister. Ta märkis, et Leedus tõusis hind tarbijatele vaid 10%, samas kui energia otsemüügi korral võib energia megavati hind olla 50 eurot.

Kust võetakse selleks raha?

Kellele läheb hinnatõusust saadud raha? Hind tõusis CO2 kvootide hinna tõusu tõttu ja energia müügi tõttu börsi kaudu. Eesti valitsus saab eelmise aasta CO2 kvootide müügi eest umbes 200 miljonit eurot. Suuremat kasumit saab energia müügist ka Eesti Energia. Sellelt saadavad dividendid lähevad riigikassasse. Valitsus saab ka kõrgemat käibemaksu (mille maht suurenes koos energia hinna tõusuga).

Riigi elanikud ja tööandjad ettevõtted peavad tundma end rasketel aegadel kindlalt ja teadma, et valitsus teeb kõik endast oleneva, et me kriisist kiiremini välja tuleksime ja ei peaks seisma toetuste järjekordades.

Aleksei Ivanov Igor Ivanovski Valeri Mahnovetski Ivan Karacharov kodanikuaktivistid

От повышения цен на энергию пострадали все жители Эстонии. Даже если у вас нет увеличения счета за коммунальные услуги, то это повышение коснулось товаров и услуг, которые вынуждены были поднять в цене. И это только начало.

Что мы предлагаем:

1) Убрать плату за возобновляемую энергию или как минимум не выплачивать ее, когда цены очень высокие.

В счете за доставку каждого жителя и юр. лица Эстонии есть плата за возобновляемую энергию. За это мы все платим около 100 миллионов евро в год. Цель этого была помочь производителям при низких ценах работать без убытка. Но сейчас очень высокие цены, но мы все равно платим.

2) Компенсировать всем жителям страны и юридическим лицам увеличение цены за энергию или разработать механизм, при котором мы сможем закупать свою энергию без посредников (без биржи).

Зачем компенсировать юридическим лицам?

У любого действия есть последствия. В хорошие времена, когда не было вируса, этот вопрос можно было и не поднимать. Но сейчас запасы финансирования у многих минимальны и увеличение счетов приведет к подорожанию многих услуг, товаров. Все будут вынуждены экономить и некоторым придется закрыться, люди потеряют работу. Все это затормозит восстановление нашей экономики.

Почему без биржи?

Большую часть энергии Эстония производит сама и ее себестоимость не такая высокая. Недавно по этому поводу высказался бывший министр. Он заметил, что в Литве цена для потребителей выросла только на 10%, а при прямой продаже, энергия может стоить 50 евро за мегаватт.

https://www.facebook.com/urmas.reinsalu/posts/1978158855684930

Откуда на это все деньги?

Кому уходят средства от повышения цен? Цена выросла из-за повышения квот со2 и продажи энергии через биржу. За прошлый год правительство Эстонии получит около 200 млн евро за продажу квот со2. Повышенную прибыль от продажи энергии получит и Eesti Energia. Дивиденды от этого пойдут в государственную казну. Получает правительство и более высокий налог с оборота (который увеличился при увеличения цены на энергию).

Жители страны и бизнес, который обеспечивает рабочие места, должен чувствовать себя уверенным в трудные времена и знать, что государство приложит все усилия, чтобы мы быстрее вышли из кризиса и не стояли в очередях за пособиями.

Алексей Иванов Игорь Ивановский Валерий Махноветский Иван Карачаров гражданские активисты

Menetlusinfo

 1. Algatuse menetlus Riigikogus on lõppenud

  Otsustati edastada ettepanek pädevale institutsioonile seisukoha võtmiseks ja lahendamiseks.

 2. Arutelu Majanduskomisjonis

  Kutsutud
  • majandus- ja taristuminister Taavi Aas ja ministri nõunik Moonika Parksepp
  • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi meremajandusosakonna juhataja Jaak Viilipus ning õigusnõunik Anton Merits
  • Kaitseministeeriumi esindaja Malle Piirsoo

  Otsustati edastada ettepanek pädevale institutsioonile seisukoha võtmiseks ja lahendamiseks.

 3. Algatus menetlusse võetud

  Algatus on edastatud menetlemiseks Majanduskomisjon-ile.

 4. Algatus jõudis Riigikokku

 5. Algatus saadeti riigikokku

  Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmise otsustab Riigikogu juhatus 30 kalendripäeva jooksul.

 6. Algatus kogus 1000 allkirja

 7. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

 1. Хорошая инициатива!

  Поддерживаю!

  1. Нет,высоким ценам на энергию!

   Необходимо закупать свою энергию без посредников (без биржи)! Установить ценовой предел.

   1. Нет, высоким ценам на энергию!

    Установить ценовой предел!

    1. Согласна с петицией. Так невозможно жить.

     Нет высоким ценам,достойное проживание всему населению.

     1. W

      W

      1. Соглана с петицией

       Установить ограничения на цены за электроэнергию, отопление и газ!

       1. Олег Ефремов 18.01.2022

        Нет высоким ценам на энергию

        1. Нет повышениям цен!!!

         Повышение цен на энергию приведет к обнищанию жителей страны!!!

         1. Нет повышениям цен!!!

          Повышение цен на энергию приведет к обнищанию жителей страны!!!

          1. Нет повышениям цен!!!

           Повышение цен на энергию приведет к обнищанию жителей страны!!!

           1. Нет повышениям цен!!!

            Установить ограничения на цены за электроэнергию ,газ и отопление.

            1. Tänud, väga hea initsiatiiv.

             Aitäh!

             Olen lugenud läbi algatuse "Hinnad tõusevad, Eesti elanikud on sunnitud massiliselt seisma toetuste järjekordades, mis edasi?" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
             NimiIsikukoodAllkiri