Valimiskautsjoni tasugu iga kandidaat ise!

Andres Laiapea,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Järelkaja
19 allkirja
ALLKIRJASTA

981 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Meie, allakirjutanud, teeme Riigikogule ettepaneku muuta Euroopa Parlamendi valimise seadust ja Riigikogu valimise seadust selliselt, et kandidaatide registreerimiseks esitamisel nõutava kautsjoni peaks edaspidi tasuma iga kandidaat ise.

Hetkel kehtiva korra kohaselt peab erakond või üksikkandidaat kandma enne kandidaatide registreerimiseks esitamist rahandusministeeriumi arveldusarvele kautsjonina summa, mille suurus on Riigikogu valimisel üks ja Euroopa Parlamendi valimisel viis valimiste väljakuulutamise aastal valitsuse poolt kehtestatud kuutasu alammäära iga registreerimiseks esitatud isiku kohta. Sellega seatakse kandideerida soovivad isikud äärmiselt ebavõrdsesse seisu, sest üksikkandidaat peab tasuma kautsjoni ise, aga erakonna valimisnimekirjas kandideerija eest tasub kautsjoni erakond.

Arvestades tõsiasja, et riigikogulaste otsusega rahastatakse erakondi riigieelarvest kokku enam kui viie miljoni euroga aastas, kujutab selline olukord endast sisuliselt ebaausat konkurentsi. Poliitiline konkurents peab mitte üksnes näima, vaid ka olema aus, aga antud juhul ei saa rääkida isegi näiliselt ausast konkurentsist, sest see on ilmselgelt ebaaus.

Võrdsed tingimused loob kõigile kandideerida soovijatele see, kui igaüks peab tasuma kandidaadi registreerimiseks esitamisel nõutava kautsjoni ise. Hetkel Eestis kehtiva korra kohaselt peavad seda tegema ainult need, kes tahavad registreeruda üksikkandidaadiks. Soovitav muudatus tähendab, et kautsjoni tasumist tõendava maksekorralduse koopia tuleb edaspidi esitada ka kõigi nende isikute poolt, kes tahavad kandideerida mõne erakonna kandidaatide nimekirjas. Praegu peavad nad esitama vaid kandideerimisavalduse.

Tunnistame samas, et valimiskautsjon toimib sisuliselt varandusliku tsensusena. Kautsjoninõude laiendamine erakondade nimekirjades kandideerivatele isikutele piirab kindlasti vähemkindlustatud inimeste võimalusi valimistel kandideerida. Sellest tulenevalt tuleks luua võimalus asendada kautsjon personaalsete toetusallkirjadega, mida iga kandideerida sooviv isik peaks saama koguda elektrooniliselt Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehe kaudu.

19 allkirja

981 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

Anna sellele algatusele oma allkiri!

Allkirjastada saab vähemalt 16-aastane Eesti alaline elanik.
🚫Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta.🚫

Kommentaarid

 1. Õige

  Õige

  1. muudatus

   Mõte, et kaotada varanduslik tsensus, on ilmselt õige, kuid selline viis ei taga midagi. Kui erakond on nõus inimese eest kautsioni maksma, siis pole mingit probleemi see raha inimesele nt laenata, et ta ise saaks kautsioni tasuda. See muudatus ei tasu isegi selle paberi kulu, millele see trükitakse. Samas mõte asendada kautsion mingi hulga, nt 1000 valimsõigusliku kodaniku allkirjaga, on toetamist väärt. Ja see võikski olla ainus kriteerium. Ka erakond peab vaatama, kelle ta kandideerima paneb. Samuti pole mingit vajadust spetsiaalse veebilehe järele. Iagüks võib selle dokumendi koostada. Kui digiallkirjad on kehtivad, siis on nad kehtivad ja asi on tehtud.

   1. Kui erakond üritaks kandidaadi eest ikkagi sedasi kuidagi varjatult ise kautsjoni tasuda, tuleb seda käsitleda praegu kehtiva korra kohaselt keelatud annetusena (see tuleb tagastada või kanda riigieelarvesse), mille tegemise eest võib juriidilist isikut karistada rahatrahviga kuni 15000 eurot ja eraisikut selle vastuvõtmise eest rahatrahviga kuni 300 trahviühikut (ehk 1200 eurot). Antud ettepanek ei näe ette keelatud annetusi puudutava regulatsiooni muutmist. Kandidaadi toetusallkirjade kogumine Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehe kaudu säästaks vajadusest hakata võrdlema toetajate nimekirjasid valijate registriga (digiallkirja saavad anda ka paljud, kellel ei ole hääleõigust, aga siis saaks vastava filtri kohe vahele panna, nagu e-hääletuse korral). Minu arvates võiks iga kandidaadi toetajate nimekiri olla samas ka avalik ning üks hääleõiguslik võiks saada toetada korraga ainult ühte kandidaati. Nii loodaks ka selles osas kõigile kandidaatidele võrdsed tingimused. Tehniliselt ei oleks selline lahendus kuigi keeruline ega kulukas.

  Olen lugenud läbi algatuse "Valimiskautsjoni tasugu iga kandidaat ise!" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
  NimiIsikukoodAllkiri