Valga vallale

Ester Karuse peab jätkama Valga vallavanemana!

Heiki Trakmann,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Menetluses
 4. Arhiveeritud
514 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Eesti keelesVene keeles (tõlge)

Valga Vallavolikogu liikmed Monika Rogenbaum. Teresa Sale, Ivar Unt, Kalev Härk, Marek Käis, Enno Kase, Mart Vanags, Viktor Mägi, Andres Illak, Kaupo Kutsar, Lauri Drubinš, Kalmer Sarv, Vladimir Baranov ja Jelena Jallai algatasid 26. märtsi 2021 volikogu istungil umbusalduse avaldamise Valga vallavanemale Ester Karusele.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 46 lõike 4 kohaselt vabastab umbusalduse avaldamine vallavanema tema kohustustest ja ametist.

26.aprilli 2021 volikogu istungil hääletati umbusaldus avaldust ja valiti uueks vallavanemaks Monika Rogenbaum.

Hääletamisel osalesid 14 volikogu liiget 27 liikmest.

26. aprillil teatas Terviseamet vallakantseleid oma tingimustest volikogu istungi läbiviimiseks, mis tuleb vältimatult tagada. Iga koosolekul osaleja kohta peab olema 16m2 pinda siseruumis. Valga kultuurimaja ovaalsaali suurus- kus volikogu istung oli määratud on vaid 160m2. Arvestades eeltoodut ei olnud võimalik istungit füüsilisel kujul läbi viia ning vastava teate saatis volikogu esimees Alar Nääme välja kõikidele volikogu liikmetele. Järgmine istung toimus 30.aprillil, kus oleks olnud võimalik järgida kõiki nõuded, sealjuures organiseerida istungi pidamiseks suurem pind- nt. spordihall.

Volikogu 14 liiget otsustasid siiski koguneda ja vahetada vallavõimu välja. KOKS § 46 lõige 8 sätestab, et kui umbusalduse avaldamine ei leidnud volikogu istungil toetust, siis ei saa samale isikule kolme kuu jooksul samal põhjusel algatada uut umbusalduse avaldamist. 26.veebruari 2021 volikogu istungil avaldati samuti umbusaldust , kuid siis ei leidnud umbusaldus volikogu enamuse toetust. Rahandusministeeriumi (asutus mis teostab järelvalvet kohalike omavalitsuste üle) hinnangul ei ole võimalik 26.03.2021 istungil esitatud umbusalduse avaldustest tuvastada umbusalduse avaldamise põhjust. Umbusaldus avalduses ei ole põhjendusi, vaid oli märgitud soov asuda poliitilist võimu teostama umbusaldus avalduse esitanute poolt.

Kohalikud valimised toimuvad oktoobris 2021 ja siis saab rahvas anda oma hääle parima kandidaadi poolt.

2019 Riigikogu valimistel sai Ester Karuse 1665 häält ja Monika Rogenbaum 271 häält. Seega on tegu rahva tahte eiramisega volikogu liikmete poolt umbusaldus avalduse esitamisega, kasutades ära häälteenamust volikogus.

Meie allakirjutanud, soovime Ester Karuse jätkamist Valga vallavanemana.

Menetlusinfo

 1. Algatuse "Ester Karuse peab jätkama Valga vallavanemana!" menetluskäik

  Algatuse saamisel on Valga Vallavalitsus on kontrollinud allkirjastajate hääleõigust ning kontrollimise tulemusel tuvastati, et 514 allkirja andjast olid Valga valla elanikud 310 ning 204 oli teistest omavalitsustest. Vallaelanike üldarv seisuga 01.05.2021 oli 15367, neist vanuses 16-… oli 13130, sellest 1% on 131,30. Seega KOKSis ettenähtud 1% nõue oli täidetud. 28.05.2021 esitas algatuse algataja vallavalitsusele taotluse, milles soovis tühistada esitatud algatuse ning palus seda mitte menetleda. Valga Vallavalitsus arutas edastatud algatust ning H. Trakmanni poolt 28.05.2021 esitatud avaldust 8.06.2021 vallavalitsuse istungil (protokolli leiab manusena või järgnevalt lingilt https://atp.amphora.ee/valgavv/?o=929&o2=12001&u=null&hdr=hp&dschex=1&sbr=all&tbs=all&dt=3&sbrq=istungi%20protokoll&itm=395542&clr=history&pageSize=20&page=1) ning leidis, et sõltumata H. Trakmanni avaldusest edastab rahvaalgatuse teksti koos selgitustega vallavolikogu 21.06.2021 istungile arutamiseks. Valga Vallavolikogu on 21.06.2021 vallavolikogu istungil esitatud algatust menetlenud ning see on kajastatud ka vallavolikogu istungi protokollis (protokolli leiab manusest või järgnevalt lingilt https://atp.amphora.ee/valgavv/?o=929&o2=13759&u=-1&hdr=hp&dschex=1&sbr=all&tbs=all&dt=3&itm=399020&clr=history&pageSize=20&page=2). Algatuse algatajale on antud võimalus osaleda 21.06.2021 vallavolikogu istungil edastades talle vastavasisulise kutse, kuid ta ei ole soovinud seda võimalust kasutada. Kõikidel teistel soovijatel sh algatusele allakirjutanutel oli võimalus volikogu istungil osaleda Zoom keskkonna vahendusel.

 2. Algatus saadeti menetlusse

 3. Algatus kogus 156 allkirja

 4. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

  Olen lugenud läbi algatuse "Ester Karuse peab jätkama Valga vallavanemana!" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
  NimiIsikukoodAllkiri