Toila vallale

Miljööväärtusliku ala taotlemine Kohtla-Nõmme alevis

Toila valla Kohtla-Nõmme kogukonna liikmed, Hanna Allsaar,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Menetluses
  4. Järelkaja
Peatatud: 1 allkirja

37 allkirja puudu Toila vallale saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Peatatud: 1 allkirja

Allkirjade kogumine on lõppenud. Paraku algatus ei kogunud autorite määratud tähtajaks kohalikku omavalitsusse saatmiseks vajalikku 38 allkirja. Rahvaalgatus.ee säilitab kogutud allkirju maksimaalselt poolteist aastat allkirjastamise algusest, juhuks kui algatus taasavatakse.

Soovime, et Kohtla-Nõmme alevi ajastupõhised hooned ( ehitatud aastatel 1940- 1950) ja neid ümbritsev ala nimetatakse miljööväärtuslikuks.

Samuti soovime Rahvamaja taasavamist ja võimalust tegutsenud ringide ja huvigruppide töö normaalseks jätkamiseks.

Kool – uus koolihoone, mis avati õppetööks 1960. aasta sügisel Elumajad – ehitati neljakümnendate aastate lõpus ja viiekümnendatel aastatel. Rahvamaja – ehitamist alustati 1951. aastal. Tolleaegse klubi ehitusel lõid kaasa ka paljud Kohtla-Nõmme elanikud ja seda vabatahtlikutena, ilma tasu saamata. Hoone sai valmis ja avati lõplikult 1953. aastal. Lasteaed/lastekodu – projekteeriti lasteaiaks 1949.a. Ka lasteaia hoone ehitusel olid kohalikud elanikud kaasa löömas. Hilisemalt, alates aastast 2000, oli selles hoones lastekodu. Selleks tehti hoones täielik remont.

Taotluse eesmärk on säilitada Kohtla-Nõmme aleviku miljööväärtusliku ala terviklik keskkond oma ajalooliselt väljakujunenud hoonestuse ja ühtse arhitektuuriga. See on oluline kultuuriväärtusliku pärandi hoidmiseks ning kohaliku elukeskkonna jätkuvaks tagamiseks.

Senise kogemuse põhjal, peale ühinemist Toila vallaga, ohustab valla ääremaad, meie pärandit ja kogu elukeskkonda valla juhtide soov vabaneda kulukaks osutunud hoonetest ( endine lastekodu hoone, Kohtla-Nõmme Rahvamaja) lammutamise teel. Kuna valla keskus asub peale ühinemist Toilas, siis on olematuks kahanenud ka side Kohtla- Nõmme kogukonnaga. Tegutsetakse ilma kogukonda teavitamata ja nende soove kuulamata ja arvestamata. Meie soovime oma väärtuslikku kultuuripärandit ning elukeskkonda hoida. See on aegade jooksul valminud ja täienenud. Kohtla-Nõmme ehitamisele on kaasa löönud tolleaegsed elanikud. Saame uhkusega öelda, et meie elukeskkonda on kujundatud ja arendatud kohalike elanike algatusel ja edasisel abil.

Miljööväärtusliku ala kinnitamine ühendab kogukonda ja motiveerib neid senisest enam ühistegevustele, ühiste, uute sündmuste korraldamisele ja vanade ja väärtusi kandvate traditsioonide hoidmisele. Praegu puudub meie kogukonnal normaalne kultuuritegevuse ja –tarbimise võimalus (teatrietendused, ühised kohvikõhtud, kinokülastused, pidulikud sündmused jm). Kogukonna rahval ei ole isegi võimalust ühiskohtumiseks, kuna vald sulges Rahvamaja uksed 2022.a. sügisel. Kiiruga toimetati Rahvamaja ruumidest välja ka noortekeskus ja jõusaal. Endine raamatukogu asub nüüd kooli ruumides ja võiks kanda nime raamatute laenutus. Oleme mures vallavalitsuse edasise tegevuse või tegevusetuse pärast. Millised on järgnevad plaanid?

Ootame kiiret tagasisidet ja loodame mõistvale suhtumisele meie jaoks olulise miljööväärtuse kinnitamise kohta, et säiliks kultuurirohke mineviku ja loodetavasti ka tulevikuga elukeskkond Kohtla-Nõmmel.

Toila valla Kohtla-Nõmme kogukonna liikmed

Kommentaarid

    Olen lugenud läbi algatuse "Miljööväärtusliku ala taotlemine Kohtla-Nõmme alevis" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
    NimiIsikukoodAllkiri