Eestisse tuumajaama rajamisele "EI"

Marek Sauber,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Järelkaja
133 allkirja
ALLKIRJASTA

867 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Viimasel ajal on meedias olnud palju juttu tuumajaama rajamise kavatsustest Eesti territooriumile. Keskkonnast hooliva kodanikuna olen kategooriliselt tuumajaama rajamise vastu Eestisse ja allpool selgitan selle põhjuseid:

1. Tuumajaama rajamine on kulukas, see ei tasu end ära lähimas tulevikus ja lisaks toob juurde hoopis rohkem kulusid riigile. Selline väike tuumajaam ei kata piisavas koguses inimeste vajadusi ega oma seepärast mõtet elektrivarustatuse tagamise seisukohast.

2. Tuumaenergia ei ole sugugi nii puhas energia nagu seda on inimestele meedia vahendusel ajupesuna räägitud, vaid see ohustab tuumareostuse ja -jäätmetega nii kohalikke elanikke kui ka loodust (koos kõikide liikidega). Tuumareostus on eluohtlik. Tuumereostusest tekkivad kiiritushaigused on pöördumatud ja ravimatud. Radioaktiivne kiirgus põhjustab väärarenguid inimestel, loomadel ja taimedel.

3. Tuumajaam on parim sihtmärk sõja korral. Esimese objektina võetakse sihikule just tuumajaamad, seda on näidanud meile ka sõjapidamise minevik.

4. Tuumajaam tõstab kogu riikliku ohutaseme mitmeid kordi kõrgemale, sest kunagi ei tea millal mõni professionaalne töötaja "kogemata" valele nupule vajutab ja sellega kogu riigi jaoks hukatusliku tuumakatastroofi vallandab. Iga mõtlev inimene saab väga hästi aru, et tuumajaama korral piisab ainult ühest valest liigutusest, kui selle tagajärjel tekkida võiv tuumaõnnetus ühe hetkega terve meie väikse riigi pikaks ajaks hävitada võib. Tuuma-katastroof mitte ainult ei ohusta tuumariiki ennast, vaid ka ümbritsevaid riike, sest tuumapilv levib õhuvooludega ega tunne riigipiire.

5. Tuumajaamale on mitmeid tõhusamaid ja ohutumaid alternatiive, nagu hüdroenergia, vesinikuenergia ja maasoojusenergia, mis oleksid tunduvalt keskkonnasõbralikumad ja samas ei ohustaks ka inimeste elu ja tervist ega põhjustaks keskkonnasaastet. Igal juhul tuleb eelistada keskkonasõbralikemaid lahendusi tuumaenergiale.

Veel mõned faktid tuumaenergia keelustamise kohta maailmas: Näiteks üks Euroopa suurimaid tööstusriike Saksamaa on ametlikult avaldanud soovi loobuda täielikult tuumaenergia tootmisest ja kasutamisest (https://www.toostusuudised.ee/uudised/2011/05/06/saksamaa-loobub-tuumajaamadest).

Hispaania kavatseb loobuda täielikult tuumaenergiast 2035. aastaks (https://www.err.ee/1609207678/hispaania-kavatseb-loobuda-taielikult-tuumaenergiast-2035-aastaks)

Paljudes riikides tuumajaamu pole ning nad on deklareerinud, et ei kavatsegi neid ehitada. 2016. aasta seisuga on sellised riigid Austraalia, Austria, Filipiinid, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Läti, Liechtenstein, Luksemburg, Malaisia, Malta, Norra, Portugal, Taani ja Uus-Meremaa (allikas: wiki).

Mitu riiki, kus on kasutuses tuumaelektrijaamad, on võtnud vastu otsuse need järk-järgult sulgeda ning uusi mitte juurde ehitada. Sellised riigid on Belgia, Hispaania, Saksamaa ja Šveits (allikas: wiki).

Tuumajäätmete käitlemine, transport ja säilitamine on ohtlik, keerukas ning kallis. Jäätmeid ei saa üldse taaskasutusse võtta, need ei muutu ohutuks ka väga pika aja jooksul. Jäätmete hoidlaid peab pidevalt kontrollima, valvama ja ümber korraldama tuhandeid aastaid. Mitte keegi ei taha oma maale tuumajäätmete hoiupaika.

Selleks, et kaitsta Eesti rohelist loodust, inimesi ja meie lapsi on iga inimese kohus teha kõik selleks, et vältida selle teoks saamist. Tuumajaama ei tohiks mingil juhul Eestisse rajada, sest meie ja meie lapsed soovivad elada puhtas ja ohutus elukeskkonnas. Majanduslik kasu ei kaalu kunagi üles inimeste elu ja tervist.

133 allkirja

867 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

Anna sellele algatusele oma allkiri!

Allkirjastada saab vähemalt 16-aastane Eesti alaline elanik.
🚫Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta.🚫

Menetlusinfo

 1. WHO hoiatab üha suureneva ioniseeriva kiirguse ohtude eest

  Epidemioloogilised uuringud näitasid, et üle 100 mSv annuste korral suureneb vähirisk oluliselt. Hiljuti on mõned epidemioloogilised uuringud inimestega näidanud, et vähirisk võib suureneda isegi väiksemate annuste korral (50–100 mSv). Sünnieelne kokkupuude ioniseeriva kiirgusega võib põhjustada ajukahjustusi lootel pärast ägeda doosi saamist, mis ületab 100 mSv 8.–15. rasedusnädalal ja 200 mSv 16.–25. rasedusnädalal. PS! Siinkohal juhin tähelepanu, et üldine radioaktiivne taustkiirgus on tuumajaamaga riikides kasvanud 2-3 korda, küündides näiteks Rootsis kohati juba ligi 300 nSv/h. Allikas: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ionizing-radiation-and-health-effects Kiirguskaart: https://remap.jrc.ec.europa.eu/Advanced.aspx

 2. Algatus kogus 100 allkirja

 3. Liitu tuumajaama vastaste grupiga

  Kui oled huvitatud sellest, et sinu ja su järeltulevate põlvede elu kulgeks puhtas ja saastevabas keskkonnas, siis tule liitu tuumajaama vastaste facebooki grupiga, sest ainult üheskoos saame Eesti looduse ja tuleviku päästa. https://www.facebook.com/groups/tuumajaam

 4. Tuumaenergia on hoopis üks kallimaid, mitte odavamaim energia liike

  Maailma tuumatööstuse staatuse aruande kohaselt on päikeseenergia tootmise hind 36–44 dollarit megavatt-tunni (MWh) kohta, samas kui maismaa tuuleenergia hind on 29–56 dollarit MWh kohta. Tuumaenergia maksab 112–189 dollarit MWh kohta. Seega ei maksa loota, et tuumajaam toob elektrihinnad alla, seda tõenäoliselt ei juhtu. Pigem on vastupidi. Allikas: https://www.greenpeace.org/international/story/52758/reasons-why-nuclear-energy-not-way-green-and-peaceful-world/

 5. Tuumajäätmed tõstavad üldist radooni taset

  Tuumajäätmete hoiustamine tõstab piirkonna niigi kõrget radoonitaset veel kõrgemaks. Radoon võib lahustuda vees, veres, ja ka koevedelikes. Radoon on eluohtlik.

 6. Tuumajaam ei ole majanduslikult tasuv väikses riigis

  Tuumajaam ei muuda kuidagi rikkamaks ei riiki ega selle inimesi. Tuumajaam tõenäoliselt ei tasu ennast Eestis üldse ära, sest tuumajaamaga kaasnevad kulud on nii suured, et see hakkab hoopis koormama üleliigselt Eesti maksumaksjat, kes need kulud kõik kinni maksma peavad.

 7. Tuumajaama rajamine oleks vastutustundetu tegu

  Tuumajaama rajamine nii väiksesse riiki nagu Eesti, on vastutustundetu ja seda nii iseenda, teiste inimeste, kui järeltulevate põlvede suhtes. Rääkimata loodusest, mida selle ohud mõjutavad. Ainult majandusliku kasu eelistamine puhtale elukeskkonnale ja heale tervisele on lihtsalt vastutustundetu tegevus.

 8. Tuumajaama rajamine vähendab taastuvenergia tootmist

  Tuumajaama rajamisega väheneb üdine taastuvenergia tootmise vajadus ja sellest tulenevalt väheneb ka taastuvenergia kokkuostuhind väiketootja jaoks, mis lõpuks suretab välja enamuse väikseid taastuvenergia tootjaid, kuna see ei tasu enam ära. Väiketootjatel on pikemas perspektiivis majanduslikult tasuvam olla tuumajaama rajamise vastu, mitte selle poolt.

Kommentaarid

 1. Tekib küsimus, et miks on see jaam planeeritud AINULT fosforiidivarude lähedale?

  https://vk.com/prooton?z=video489542174_456240317%2F70555f8fa35def7046%2Fpl_wall_489542174 Üks Fermi Energia osanik on Vattenfall ja muidugi otsib ta kohta kus suli Saab teha: Soome elektriturujärelvalve Energiavirasto uurib Vattenfalli tegutsemist elektribörsil, kahtlustades, et Rootsi firma on tarninud börsile elektrit alla võimete, et hinda tõsta. Kui Taanis pandi kari manipulaatoreid vangi lõi Vattenfallis juhtidel pôhja alt ära ja hakkasid ise laulma. Hädasti on meile vaja neid Rootsi Sposatosid siia, Oma krdi katsejaamaga manipuleerima. seesama hr ❗Kallemets töötas mõnda aega tagasi VKG-s ❗fosforiidi uuringute alal projektijuhina. Tegeles fosforiidi kaevandamise võimalike uuringutega ja käis Rägavere vallavolikogu moosimas, et vajalikke lube saada. Kui ❗Michal sai majandusministriks ja riigikogus hakati arutama seadust, et maavarade majandamine läheks keskkonnamin'i alt majandusmin'i alla, siis maandus Kallemets majandusministeeriumis ja jälle tegeles fosforiidiga. Üllatavalt kombel hakkasid Michali ministriks oleku ajal muutuma ka igasugused maavarade kohta käivad seadused. Näiteks põlevkivi aastase kaevandamise limiit muudeti paindlikuks (et kui ühel aastal limiiti täis ei kaevanda, siis võid järgmisel aastal selle võrra rohkem kaevandada). Sobis eriti hästi VKG-le. Samuti võeti kasutusele❗komplekskaevandamise mõiste, mis tähendab, et kui saad mingi kaevandamise loa, siis võid välja ☢ kaevandada ka selle peal olevad teised ❗ maavarad (see on loomulikult lihtsustatud käsitlus). natuke muudeti ka maavarade kaevandamise arengukava (täpne nimetus võis olla teistsugune) ja selle tulemusena "kippusid" senised passiivsed põlevkivivarud muutuma aktiivseteks (neid võib kaevandada). Ja ülla-ülla ❗Haljala-Rakvere piirkonna põlevkivi varud oleksidki muutunud aktiivseteks, aga seal oli ka ❗ fosforiiti ja nagu rusikas silmaauku oleks sealse põlevkivi komplekskaevandamisega ka fosforiidi kätte saanud. Olen ettevaatlik kõikide projektide suhtes, kus näen selle härra, aga ka Liive (Utah, jordaania) ja Seli nimesid.

  1. Ettepanek on

   Las börsipätid ehitavad pigem mere tuuleparke täis, kui avatud karsti alale fosforiidi kaevandamiseks tuumajaama. Tuuleparkide kohta on kurdetud meedis tähtsate ninade poolt, et seda elektrit ei tarvita me ära. Aga siis toodame vesinikku! Selle kasutegur on 50%. Tuumaenergiast lastakse soojusena merre raisku 30%. Kuid tuult võib nii väärisasja tootmiseks ka veidi ohverdada. See kraam on varsti igal pool maailmas hinnas.

   1. Miks olen tuumajaama vastu.

    Inimkond ei suuda kontrollida tuumajaama ohutut töötamist. Lühidalt: põhjuseks võivad olla looduskatastroofid,sõjategevus,inimrumalus,tulekahjud,pahatahtlikkus. Pealegi tekivad tuumajaama puhul radioaktiivsed jäägid,mis on kahjulikud nii loodusele,inimkonnale,loomadele,lindudele,mereveele.Soovitan samuti mõelda maasoojusenergia või vesinikuenergia peale.

    1. Tuumajaama poolt olemine on vastutustundetu enda ja järeltulevate põlvede suhtes

     Tuumajaama rajamine ja selle rajamise poolt olemine on lihtsalt vastutustundetu tegevus, mis lähtub üksnes majandusliku kasusaamise motiivist ning ei hoolita inimese elust ja tervisest ega ka mitte järeltulevatest põlvkondadest. isegi majanduslikust poolest ei tee tuumajaaam tavakodanikku ega riiki mitte kuidagi rikkamaks. Tuumajaama rajamisega väheneb üdine taastuvenergia vajadus ja selletõttu väheneb ka taastuvenergia kokkuostuhind väiketootja jaoks.

     1. KÕIK arenenud riigid kasutavad tuumaelektrijaamasid.

      Niikaua kuni pole termotuumareaktori tuleb kasutada tuumaelektrijaama. Kui te uuriks kuidas asi käib päris elus mitte filmidest siis teaks, et oht on olematu. Lisaks tuleb kõige odavam ja keskonnasäästlikum viis kuidas elektrit teha ja ainult börsiga manipuleerijad siin võivad öelda, et tegemist on halva asjaga. Soome ammu neid kasutab ja venemaal on ka peterburi lähedal olemas. Nii et siin kaob üldse argument "et äkki läheb midagi katki", ta võib ka ümberringi katki minna, siin ta on vähemalt meie kontrolli all ja annaks kindlustunned, et elekter meil ei kao ja ei muutu järsku 40 korda kallimaks.

      1. Oht on suur, mitte olematu. See oht mis kasneb tuumajaamaga on kolossaalne ja seda pole võimalik rahasse panna. Elektri saab odavamaks palju paremate asjadega, tuleb rohkem leiutada, mitte kasutada ohtlikke tuumajaamu.

     2. kahtlustus

      Huvitav, mis on selle pöördumise autori lõpetatud haridustase? Sellise mõtteavalduse "...[Eestis] tõhusamaid ja ohutumaid alternatiive, nagu hüdroenergia, vesinikuenergia ja maasoojusenergia,..." peale saaks vist juba põhikooli füüsika või geograafiatunnis päris kehva hinde. Eesti kõrgeim tipp on küll veidi üle 300 m, kuid vähegi arvestatavamate jõgede kogulangus alla 100 m, vooluhulgad ka üliväikesed. Ei viitsi otsida, kusagil on need arvud kindlasti olemas, kuid pakun, et kõigi Eesti jõgede koguvõimsus ei ületa 100 MW, praktiliselt kasutatav on sellest hädapärast kümmekond protsenti. Meenutan, et praegune tarbimise maksimum on umb 1.5GW. Vesinikuenergia jutust võiks järeldada, et autori valduses on info kohast Eestis, kust maa seest puhast vesinikku välja tuhiseb. Seni pole küll keegi sellist energiaallikat siin näinud. Maa sisesoojuse kasutamiseks peaks temperatuurigradient olema piisavalt suur, st õhukest maakoort ja vuklaaniohtlikku piirkonda, umbes nagu Islandil. Väga loll oleks seda hakata otsima maailma ühel paksemal ja püsivamal Baltoskandia maakilbil. Siin saaks ehk heal juhul kasutada seda soojust majade kütteks, mitte elektri tootmiseks TDII seadus! See viimane osa on siinseist ehk ainuke, midsa põhikoolis palju ei õpetata.

      1. See, et sa seda teha ei oska (vesinikku toota või hüdrienergiat saada), näitab sinu hariduse taset, mitte minu oma. Ära tule minu haridustaset siin halvustama !!!

      2. Oluline on see, et sa unustad minu postituse eesmärgi. Energiakriis, õigemini energia tootmiskriis ei kaalu üles tervet loodust ja inimelusid. Tuumajaam võib ju energiatootmiskriisi leevendada kuigivõrd, kuid see ei too elektrihinda alla tarbija jaoks, sest tuumaenergia ei ole odav energia.

     Olen lugenud läbi algatuse "Eestisse tuumajaama rajamisele "EI"" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
     NimiIsikukoodAllkiri