"AITAB! Rahvaalgatus Loomakaitseseaduse ja sellega seonduvate õigusaktide muutmiseks"

MTÜ Loomapäästegrupp; MTÜ Eestimaa Loomakaitse Liit, Heiki Valner,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Arhiveeritud
7191 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

AITAB! Loomadevastaste kuritegude ignoreerimine ja julmuse tolereerimine riigivõimu poolt peab lõppema! Tegemist on probleemiga, mis kestab pikki aastaid, kuid see pigem süveneb kui laheneb ning sellel ei tohi jätkuda lasta. Loomapäästegrupp (LPG) ja Eestimaa Loomakaitse Liit (ELL) pöördusid PPA peadirektori, Siseministeeriumi, Riigiprokuratuuri, Õiguskantsleri ja Riigikogu õiguskomisjoni poole, kuid vähemalt Siseministeeriumi ja PPA vastused näitavad üheselt, et need ametkonnad probleeme ei näe ja karistamatu loomade väärkohtlemine jätkub seega endise hooga. Meie oleme teist meelt ja kutsume kõiki hoolivaid ja vastutustundlikke kodanikke ning ettevõtteid, mittetulundusühinguid, poliitilisi, usulisi ja teisi ühendusi liituma käesoleva kollektiivse pöördumisega nõudmaks Riigikogult konkreetseid tegusid aina halveneva loomakaitse valdkonna parandamiseks.

Tuginedes üle kümne aasta pikkusele praktikale ja kogemusele oleme seisukohal, et loomade heaolu ja kaitse inimese tegevuse eest ei ole tänases Eestis piisavalt tagatud ning loomade kannatuste vältimiseks ja väärkohtlemise ärahoidmiseks on vajalik mitmete õigusaktide muutmine. Nõuame:

 1. Looma julma kohtlemise eest rangemate karistuste kehtestamist ja regulatsiooni täpsustamist – esikohal peab olema loom ise, sh looma elu ja tervis. Looma julma kohtlemise mõiste peab olema selgelt ja üheselt mõistetavalt sisustatud;
 2. Kriminaalmenetlustes loomade kaitset tagava regulatsiooni kehtestamist ehk loomade advokaadi regulatsiooni ja advokaadi menetlusse kaasamise kohustuse kehtestamist või süüteomenetluses tehtud toimingute ja aktide vaidlustamist võimaldava kaebeõiguse andmist loomakaitsega tegelevatele ühingutele ühes kohustusega kaasata menetluses olevate juhtumite juurde loomakaitsega tegelev ühing;
 3. Igasse politseiprefektuuri loomade väärkohtlemisega tegeleva üksuse loomist
 4. Veterinaararstidele lemmiklooma väärkohtlemise kahtlusest teatamise kohustuse kehtestamist;
 5. Looma äravõtmise regulatsiooni muutmist;
 6. Loomapidamisõiguse äravõtmise määra pikendamist, keelu laienemist looma väärkohtlejaga ühes elukohas elavatele isikutele;
 7. Loomadega suguühenduse keelamist ja sellise teo kriminaliseerimist;
 8. Üleriigilise metsarahu (sh erametsades) kehtestamist loomade ja lindude pesitsusperioodil (15.03 - 15.08);
 9. Riikliku metsloomade taastuskeskuse-haigla ja tugipunktide loomist. Kõikide abitus olukorras olevate loomaliikide (sh suurulukite) ravimist ja rehabiliteerimist;
 10. Hobuslaste tingimusi reguleeriva määruse kehtestamist, sh ratsa- ja tööhobuste treening- ja töökoormuse reguleerimist;
 11. Kasside ja koerte kiipimise kohustuse kehtestamist seadusega ning samas ka üleriigilise lemmikloomade registri loomist;
 12. Koerte püsivalt ketis pidamise keelamist;
 13. Koerte aedikute minimaalse pindala suurendamist;
 14. Koerte haukumist takistavate elektrooniliste kaelarihmade keelustamist, looma kaelale suunatud ogadega kaelarihma kasutamise keelamist;
 15. Jahikoerte treenimise regulatsiooni kehtestamist, sh treenimise keelamist elusloomadega;
 16. Lemmikloomade püsivalt rõdudel ja verandadel pidamise keelamist;
 17. Koerte ja kasside püsivalt puuris pidamise keelamist;
 18. Lemmikloomade üksi pidamise keelamist;
 19. Lemmikloomade paaritussageduse täpsemat reguleerimist;
 20. Töö-, teraapia- ja juhtkoerte dressuuri ja töögraafikut reguleerivate normide kehtestamist;
 21. Looma kadumisest teavitamise kohustuse kehtestamist, samuti omanikuta looma leidmisest teavitamise kohustuse kehtestamist ning hulkuva looma omandamiseks õiguslike aluste loomist;
 22. Varjupaikadesse toimetatud hulkuvate loomade minimaalse viibimise aja pikendamist seniselt kahelt nädalalt minimaalselt kolmele nädalale;
 23. Kauplustes müüdavatele lemmikloomadele sobivamaid (st rangemaid) tingimusi (suuremad puurid, akvaariumid jms, lemmikloomade müügisaalis või muus kaupluse ruumis hoidmise lubatud maksimaalse aja kehtestamist);
 24. Loomade müügi keelamist tänava- ja turukaubanduse korras;
 25. Kanade puuris pidamise ja lindude nokkade lõikamise keelustamist;
 26. Sigadel sabade lõikamise keelustamist (va meditsiinilisel vajadusel ning üksnes piisava tuimestusega) ja rangemate pidamise tingimuste kehtestamist, kastreerimise tuimestuseta läbiviimise keelustamist;
 27. Eluskalade ja -vähkide toiduks müümise keelamist jaekaubanduses;
 28. Uimastamata koorikloomade keetmise keelustamist;
 29. Loomade religioosse hukkamise keelustamist;
 30. Veiste pidamisele rangemate normide kehtestamist, sh vasikate emast eraldamise ja võõrutamise regulatsiooni kehtestamist;
 31. Tapamajade tapaliinidele, loomade vastuvõtu kohtadesse ning uimastamise- ja pidamise boksidesse kaamerate paigaldamise kohustuse ja toimuva tegevuse jäädvustamise ning talletatud teabe säilitamise kohustuste kehtestamist;
 32. Karusloomakasvanduste sulgemist, toetame MTÜ Loomus vastavat algatust;
 33. EN Lemmikloomade kaitse Euroopa konventsiooniga ühinemist.

Loomade heaolu tagamise all mõistetakse üldiselt loomade kaitset inimese sellise tegevuse või tegevusetuse eest, mis ohustab või võib ohustada loomade tervist või heaolu. Loomade heaolu saab määratleda käitumise, füsioloogiliste vajaduste rahuldamise, stressitaseme ja tervisliku seisundi kaudu. Selleks, et tagada loomade heaolu, ei tohi neid kasvatada, hoida ega kohelda viisil, mis viiks nende lubamatu hukkumiseni, tekitaks neile valu või põhjustaks neile vaimseid või füüsilisi kannatusi. Erandiks on vaid juhud, kus sellist tegevust põhjustab vajadus looma ravida, veterinaarne menetlus või vältimatu olukord.

Menetlusinfo

 1. Hilisemad sündmused

  "§ 41. Loomapidamine karusnaha tootmise eesmärgil Keelatud on loomade pidamine, aretamine ja paljundamine üksnes või peamiselt karusnaha tootmise eesmärgil." https://www.riigiteataja.ee/akt/130122020012

 2. Maaeluministeeriumi vastus EKK teabepäringule

  Vastusena Eesti Koostöö Kogu teabepäringule tõi ministeerium välja, mis on algatuse ettepanekute hetkeseis ning kuidas probleeme lahendatakse.

 3. Arutelu Maaelukomisjonis

  Otsustati jätkata arutelu komisjonis.

 4. Arutelu Maaelukomisjonis

  Otsustati edastada ettepanek Vabariigi Valitsusele seisukoha kujundamiseks ja pöördumisele vastamiseks.

 5. Algatuse menetlus Riigikogus on lõppenud

  Otsustati edastada ettepanek Vabariigi Valitsusele seisukoha kujundamiseks ja pöördumisele vastamiseks.

 6. Arutelu Maaelukomisjonis

  Otsustati jätkata arutelu komisjonis.

 7. Kiri Riigikogule

  PealkiriRahvaalgatusega „AITAB!“ esitatud ettepanekute kommentaarid - Kollektiivne pöördumine AITAB! Rahvaalgatus Loomakaitseseaduse ja sellega seonduvate õigusaktide muutmiseks
  Saatja
  • Keskkonnaministeerium - Marku Lamp
 8. Kiri Riigikogule

  PealkiriSeisukoht kollektiivsele pöördumisele "AITAB! Rahvaalgatus loomakaitseseaduse ja sellega seonduvate õigusaktide muutmiseks"
  Saatja
  • Siseministeerium - Veiko Kommusaar
 9. Kiri Riigikogule

  PealkiriELVL arvamus - Kollektiivne pöördumine "AITAB! Rahvaalgatus loomakaitseseaduse ja sellega seonduvate õigusaktide muutmiseks"
  Saatja
  • Eesti Linnade ja Valdade Liit (ELVL) - Veikko Luhalaid
 10. Kiri Riigikogule

  PealkiriEttepanekute põhjendused - Kollektiivne pöördumine "AITAB! Rahvaalgatus Loomakaitseseaduse ja sellega seonduvate õigusaktide muutmiseks"
  Saatja
  • Eestimaa Loomakaitse Liit - Pille Tees
 11. Arutelu Maaelukomisjonis

  Otsustati jätkata arutelu komisjonis.

 12. Algatus menetlusse võetud

  Algatus on edastatud menetlemiseks Maaelukomisjon-ile.

 13. Algatus jõudis Riigikokku

 14. Algatus saadeti riigikokku

  Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmise otsustab Riigikogu juhatus 30 kalendripäeva jooksul.

 15. Algatus kogus 1000 allkirja

 16. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

 1. Mõrtsukas peab saama karistuse!!!

  KÄRDLAS TAPPIS VALLAAMETNIK HAAMRIGA SADISTLIKULT NOORE REBASEKUTSIKA! Selline "vallaametnik" tuleb koheselt töölt vallandada!!! Kaua võib???

  1. +100. Loodan et kriminaalasi oli avatud tema suhtes.

Olen lugenud läbi algatuse ""AITAB! Rahvaalgatus Loomakaitseseaduse ja sellega seonduvate õigusaktide muutmiseks"" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
NimiIsikukoodAllkiri