Koroonameetmed ei ole põhjendatud. On aeg naasta tavaelu juurde!

Mariann Joonas-Tõnumaa,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Arhiveeritud
10188 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Kümned tuhanded teadlased, arstid ja tervishoiutöötajad üle maailma on seisukohal, et koroonameetmed ei ole enam põhjendatud on käes aeg rakendada fokuseeritud kaitset ja taastada suuremas osas koroonameetmete eelne olukord.

 • 10. septembril 2020 jõudis avalikkuse ette 200 Belgia arsti ja terviseeksperdi poolt allkirjastatud avalik pöördumine, mis oli ennekõike adresseeritud Belgia võimudele ning meediale. Novembri alguseks on allkirjade arv enam kui kümnekordistunud. [1]

Terviseekspertide hinnangul on viiruse leviku tõkestamiseks kasutatavad meetmed SARS-CoV-2 viiruse mõjuga võrreldes ebaproportsionaalsed ning toovad kasu asemel pigem kahju, seda enam, et meetmete kasutamiseks puudub veenev meditsiiniline põhjendus.

Nad märgivad ka, et rakendatavate piirangutega kaasneb lühi- ja pikaajaline kahju ühiskonnale ületab kaugelt kahju, mida viirus võiks tekitada ning kutsuvad poliitikuid üles taastama viivitamatult koroonameetmete eelne olukord.

Belglaste pöördumisele on alla kirjutanud ka tunnustatud Eesti arst dr Eero Merilind. [2]

 • 4. oktoobril 2020 avalikustasid kolm teadlast Harvardi, Oxfordi ja Stanfordi ülikoolidest nn Great Barringtoni deklaratsiooni, kuhu on novembri alguseks lisandunud üle 45 000 teadlase, arsti ja tervishoiutöötaja allkirja. [3]

Deklaratsioonis seisab: "Tunneme nakkushaiguste epidemioloogidena ja rahva tervise teadlastena suurt muret valdavate COVID-19 poliitikate hävitava mõju pärast füüsilisele ja vaimsele tervisele. Soovitame nende asemel fokuseeritud kaitset, mis hoiab karjaimmuunsuseni jõudmiseni tasakaalus riskid ja kasud.

Haavatavate kaitsmine peaks olema keskne eesmärk kõikide COVID-19ga seoses rakendatavate rahva tervise abinõude jaoks. Nendel, kes ei ole haavatavad, tuleks viivitamatult lubada tagasi pöörduda normaalse elu juurde.

Great Barringtoni deklaratsioonile on toetust avaldanud ka WHO erisaadik COVID-19 küsimustes dr David Nabarro, kes ütles hiljutises intervjuus: “Me tõesti pöördume kõigi maailma juhtide poole: lõpetage liikumiskeelu kasutamine peamise kontrollimeetodina. Töötage välja paremad süsteemid. Tehke koostööd ja õppige üksteiselt.” [4]

 • 2020 oktoobri keskel tegi rühm Saksamaa arste pöördumise liidukantsler Angela Merkelile. [5]

“Alguses tundus ka meile uus viiruselaine ähvardavana ja me mõistsime nakkuseleviku piiramise meetodeid. Vahepealsed kuud on aga kinnitanud, et kõne all olev viiruselaine on oma olemuselt ainult natuke intensiivsem kui tavaline hooajaline gripp ning oluliselt kahjutum kui näiteks gripiviiruse infektsioon aastal 2017/2018, mis nõudis Saksamaal 27 000 inimelu. Andmete kohaselt ei ohusta COVID-19 viirus juba mitu kuud Saksamaa elanikkonda.

See peab olema piisavaks põhjuseks, et Saksamaa elanikkond saaks tavapärase elu juurde naasta, mis tähendaks elu ilma piirangute, hirmu ja hüsteeriata,” seisab pöördumises.

Saksa arstid pööravad tähelepanu ka sellele, et massitestimise (praegu 1,1 miljonit testi nädalas, millest 99,3 protsenti on olnud negatiivsed, kulud nädalas 82,5 miljonit eurot) mõttekust tuleb põhjalikult kaaluda.

Lisaks eelmainitud ühispöördumistele on sajad arstid, teadlased ja teised eksperdid individuaalselt koroonameetmete osas sõna võtnud, näiteks:

 • Padua Ülikooli mikrobioloogia ja viroloogia professor Giorgio Palu, kelle sõnul on uute nakatunute arv täiesti ebaoluline, ühest küljest testide ebatäpsuse tõttu ja teisest küljest on suur hulk nakatunutest ilma sümptomiteta. Otsustavaks teguriks on intensiivravil viibivate patsientide arv. “See on number, mis annab tunnistust olukorra ohtlikkusest,” selgitas ta. [6]

Kodanikuna olen uue lukkupaneku vastu, sest see tähendaks meie majanduse hukku. Teadlasena olen selle vastu, kuna see mõjutaks meie noorte haridust, kes on meie tulevik. Arstina olen ka lukkupaneku vastu, sest see piiraks teiste haiguste, näiteks vähi all kannatavate inimeste juurdepääsu ravile. Seejuures on COVID-19-ga seotud suremus madal. Me peame selle hüsteeria lõpetama,” sõnas teadlane.

 • Hamburg-Eppendorfi Ülikooli Kohtumeditsiini Instituudi direktor dr Klaus Püschel, kelle arvates oleks juba aeg leida võimalus, kuidas koroonaviirusega koos eksisteerida ja tavapärase elu juurde tagasi pöörduda. [7]
 • Ka Tallinna tehnikaülikooli molekulaarimmunoloogia dotsent Sirje Rüütel Boudinot leiab, et Eestis on Covid-19 paanika üle võlli läinud: “Elu võiks normaalselt edasi minna nagu aasta tagasi.” [8]
 • Saksa tippadvokaat dr Reiner Fuellmich, keda teatakse seoses Volkswageni ja Deutsche Banki korruptsiooniprotsessidega, on seisukohal, et COVID-i pettuseskandaalis osalenud isikud tuleks kohtusse kaevata ilmselt ajaloo suurima inimkonnavastase kuriteo eest. [9]

Toetudes kümnete tuhandete oma ala ekspertide kogemusele ja seisukohale, pöördume Eesti Vabariigi valitsuse, valitsuse teadusnõukoja ja Riigikogu poole järgmisega:

 • Nõuame, et seoses viiruste levikuga tuleb kaitsta riskirühma kuuluvaid inimesi, eriti hoolde- ja vanadekodude elanikke.
 • Nõuame, et kogu ülejäänud elanikkonnal peab olema õigus jätkata oma elu tavapärasel viisil. Terve, toimiva immuunsusega elanikkond ei vaja kaitset, mis ületaks teada-tuntud hügieeni- ja tervisekaitsenõudeid nagu käte pesemine ja haigena kodus püsimine.
 • Nõuame, et kõikidel ettevõtjatel peab olema õigus jätkata oma äritegevusega; et kõigil tervetel inimestel peab olema õigus käia tööl, koolis, lasteaias, trennis, kultuurisündmustel jne ilma ebamõistlike piiranguteta.
 • Eesti peab jääma maskivabaks (v.a meditsiiniasutustes, kus see on arstide hinnangul näidustatud)! Kõigil, kes soovivad maski kanda, peab olema vabadus seda teha. Kõigile, kes maski kanda ei soovi, peab jääma vabadus olla ilma maskita.
 • Kuna PCR-testide veamäär on 12%, soovime edaspidi kõigi (eriti asümptomaatiliste) positiivse testitulemuse saanud inimeste mitmekülgset testimist ja nakkusohtlikkuse hindamist teiste meetoditega, et veenduda, kas nad on tegelikult ka viiruse kandjad, s.t nakkusohtlikud või veapiiris valepositiivsed. Me ei kiida heaks, et poliitiliselt tehakse koroonameetmetega seotud otsuseid testide põhjal, mis ei ole 100% täpsed. [10]
 • Kutsume poliitikuid ja meedikuid üles lõpetama ajakirjanduses ja sotsiaalmeedias levivat hoiatus- ja hirmutaktikat – see tekitab ainult sügavat ja alusetut hirmu, luues soodsa pinnase füüsilise ja vaimse tervise nõrgenemisele.
 • Juhul, kui valitsusel, valitsuse teadusnõukojal ja Riigikogul on ette näidata korduvalt teaduslikult tõestatud fakte, et viiruse leviku peatamiseks teostatavatest meetmetest (sh maskikandmine) ja ühiskonna sulgemisest tulenevad kasud ületavad inimeste tervisele ja vaimsele tervisele, majanduslikule olukorrale jne tehtavad kahjud, nõuame nende tõendite avalikku esitamist ja sõltumatute uurimiskomisjonide (nii kodu- kui ka välismaiste) poolt läbitöötamist.

Lõpetuseks

Oleme teadlikud, et praeguse üleilmse koroonakriisi keskel on Eestis asjalood ühiskonna vabaduse ja inimõigustega paremad kui enamikus teistes riikides maailmas.

Ometi, kuna Eesti on maailma esirinnas enesetappude arvu poolest ja meil on suuri probleeme vaesuse ja koduvägivallaga, leiame, et ühiskonna toimimiseks nii majanduslikult kui ka tervise ja üldise heaolu seisukohalt on vajalik kõigi koroonameetmete lõpetamine ja tavalise elukorralduse taastamine (samal ajal kaitstes riskirühmasid). Kevadel toimunut ei saa muuta, aga meil on võimalus praegu see hullus peatada!

Seega nõustume siinkohal õiguskantsler Ülle Madisega, kes ütles oktoobris 2020 peetud kõnes [11], et "meie kõikide ühine vastutus on just praegu mitte sammugi anda põhiseadusest ega põhiseaduse kaitsest tagasi":

“Kolme kriisi jooksul (9/11, 2008. aasta majanduskriis, Covid-19) oleme kogenud, kuidas püütakse avalikkust uskuma panna, et otsustajad on alati teeristil: üks tee (see halvem muidugi) on põhiõiguste kaitse ja teine tee on elude päästmine, tervis, julgeolek, turvalisus, majanduslik heaolu.

See ei ole teerist! Üks ei välista teist. Ka pikaajalistes avalikes huvides on see, et kõik piirangud ja muudatused on põhiseaduspärased ning põhiõiguste ja erinevate vastanduvate hüvede hoolika kaalumise tagajärg.

Ülemäärase jõu kasutamine on kogu rahvale ja riigile alati kätte maksnud. Pealtnäha rahva hetkeemotsioonide survel tehtud otsused kipuvad juba õige pea kätte maksma ka poliitikutele.” PS. Värskeimas, 6. novembril ERR-ile antud intervjuus hoiatas Madise koroonapiirangute kehtestamise eest, mis põhinevad hirmul [12]. Ta ütles, et uue eriolukorra väljakuulutamist uute kitsenduste kehtestamiseks ei õiguslik norm ega ka viiruslik olukord ette ei näe. Samuti leidis ta, et maski kandmist ei saa nõuda, see saab olla üksnes soovituslik.

Aitab hirmust, võtame oma vabaduse tagasi!

Allakirjutanud

[1] https://docs4opendebate.be/en/open-letter/

[2] https://www.facebook.com/eero.merilind/posts/3604356476262613, https://ekspress.delfi.ee/persoon/eesti-arst-kes-on-koroonapiirangute-vastu-igasugune-hirmutamine-tekitab-veel-rohkem-stressi?id=91266521

[3] https://gbdeclaration.org/great-barrington-declaration-estonian/

[4] https://www.news.com.au/world/coronavirus/global/coronavirus-who-backflips-on-virus-stance-by-condemning-lockdowns/news-story/f2188f2aebff1b7b291b297731c3da74

[5] https://corona-transition.org/offener-brief-an-angela-merkel

[6] https://www.corriere.it/cronache/20_ottobre_23/coronavirus-virologo-giorgio-palu-il-95percento-positivi-asintomatico-chiudere-tutto-no-basta-l-isteria-40778a62-156d-11eb-b371-ea3047c1855f.shtml

[7] https://www.youtube.com/watch?v=-9XTOg_rkOE&t=2s&ab_channel=ApothekenUmschau

[8] https://forte.delfi.ee/news/teadus/immunoloog-eestis-on-koroonapaanika-ule-volli-lainud?id=91026059

[9] https://youtu.be/yUXrtsjyiVE

[10] https://www.nytimes.com/2020/10/25/health/coronavirus-testing-false-positive.html?, https://www.youtube.com/watch?v=Ch7wze46md0&feature=youtu.be, https://www.telegram.ee/eesti/kuressaare-haigla-ravijuht-edward-laane-kas-need-on-paris-haiged-voi-veapiiris-valepositiivsed

[11] https://www.uttv.ee/naita?id=30535 [12] https://www.err.ee/1156019/oiguskantsler-koroonapiirangud-ei-tohi-pohineda-hirmul

Menetlusinfo

 1. Kiri Riigikogult

  PealkiriCOVID-19 seonduvate küsimuste edastamine - Kollektiine pöördumine Koroonameetmed ei ole põhjendatud. On aeg naasta tavaelu juurde!
  Saaja
  • Eriolukorra valitsuskomisjoni juurde moodustatud teadusnõukoda
 2. Algatuse menetlus Riigikogus on lõppenud

  Otsustati esitatud ettepanek tagasi lükata.

 3. Arutelu Sotsiaalkomisjonis

  Otsustati esitatud ettepanek tagasi lükata.

 4. Kiri Riigikogult

  PealkiriEbaseadusliku salvestise eemaldamise nõue
  Saaja
  • M. J.-T.
 5. Arutelu Sotsiaalkomisjonis

  Otsustati jätkata arutelu komisjonis.

 6. Algatus menetlusse võetud

  Algatus on edastatud menetlemiseks Sotsiaalkomisjon-ile.

 7. Algatus jõudis Riigikokku

 8. Algatus saadeti riigikokku

  Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmise otsustab Riigikogu juhatus 30 kalendripäeva jooksul.

 9. Algatus kogus 1000 allkirja

 10. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

 1. 100% nõus

  Jah, olen samuti seda meelt, et koroona hirmuga on liigselt ülereageritud. Tegemist ei ole oluliselt eluohtlikuma haigusega, kui tavaline gripp ja samuti ei peaks selle piirangutega ülereageerima.

  1. MASK

   Maski peaks kindlasti kandma haigestunud inimene . Ning med. asutustes viibijad. Kuid miks tervetelt inimestelt maski nõutakse? See, et Hiina suurtes linnades kõik maskidega käivad on rohkem sudu probleemi tõttu. Milleks selline raiskamine? Ning rahva hirmutamine meedia kaudu võiks kah lõppeda...

   1. Karoova

    Nõustun hr. Sauberiga, et tegemist on tavalise viirusliku haigusega- viiruslik kopsupõletik on alati tegelikult olnud, kas siia gripi tüsistusena või eraldiseisva haigusena, nüüd lihtsalt leiti sellele kõlav nimetus ja hakati kuulutama nagu oleks tegemist katku või millegi sellisega. Iga haigus võib olla surmav teatud riskigruppidele, iga haigus võib vajada haiglaravi, iga haigus on mingil moel ebameeldiv. Ei ole see covid mingi imeasi, võrreldes sellega palju üldse päevas inimesi sureb üle maailma, siis tegelikult SELLE tagajärjel on suremus ehk väiksemgi kui gripil. Ja väga vähe räägitakse selle ülepaisutatud koroonapaanika mõjust vaimsele tervisele. Kevadel oli suur enestappude laine, huvitav, miks sellest vaikitakse? Inimesed, kes kaotasid töö, sissetuleku, jäid üksikisolatsiooni.. isiklikult minagi tean kolme juhtumit, kus tegelik põhjus jäi avalikustamata, öeldi "õnnetus" või ei lihtsalt, et leiti surnuna. Ja need inimesed olid igati tegusad ning korralikud, lihtsalt nad tegutsesid aladel, millel polnud enam olevikku ega ka tulevikuperspektiivi. Ise, olles väikekäsitöölisest invaliid, kes oma käsitööd laatadel müümas käies teenib hädavajalikku elamisraha, ei olnud märtsis sellest sammust sugugi kaugel...õnneks taipasin enne veel kiirabi kutsuda, kui oleksin otsuse teinud. Ja terve see aasta on olnud selle variandi kaalumine olnud mul lähemal ,kui kunagi varem. Ja mu tervis on võrreldes eelmise aastaga ligi 70% halvenenud, just psüühika, mis on toonud kaasa juba ka mitmeid füüsilisi probleeme, mida varem kunagi polnud. Kui palju on sellel aastal diagnoositud või ka diagnoosimata ( sest inimesed sageli ei pöördu spetsialistide juurde) ärevushäireid, depressiooni jms inimestel, kes siiani polnud seda kunagi kogenud? Kui samamoodi jälle alustada lauspiirangutega ja selle kõigega, siis saab vähemalt Eesti maailmas kuulsaks, kui psüühikahaigete riik! Aa nojah, tegelt ei saaks- seda ju varjatakse, sest tõde on valus ju- roosade prillidega ja mask suukorvina ees, on palju mõnusam ju ringi käia..

    1. Tähtaeg

     Autor, palun pikendage allkirjade andmise tähtaega nädala lõpuni.

     1. Elu sulgemise ja sotsiaalse distantseerumise vead

      https://docs.google.com/document/d/1mQxj8ZIGra57bDno96KDyBl650a_OtzrOHyz7_j7Vn0/edit

      1. Maskid

       https://docs.google.com/document/d/14RVX_Taf-QrIwIGcutfvwg3WuSvx45nICs5ggFvvyss/edit

       1. 165 SE ja kontaktide jälgimine

        https://docs.google.com/document/d/1HgPGTcr6jGyk9U87hDNNOU9cJXdOVgbdda8-ZaxOdUE/edit

        1. COVID-19 VALED

         https://docs.google.com/document/d/1isDlJIp_VGH2yP0tnTzt2f6CFrUoMNUcLBPNSrXKq6o/edit

         1. Info levitamine

          Palve lõpetada ebakonstruktiivse info levitamine võiks olla suunatud lisaks ka meediale. Üllatav, kuidas ükski meediakanal ei räägi mõlemast poolest ja ei võta vastutust vahendada statistikat õiglasemalt. Korrutatakse valitsuse ideoloogilist sõnumit.

          1. Soovitan tutvuda ajalooga!!!

           Jah mind ennast ka tüütab selline piiramine aga soovitan tutvuda natuke ajalooga ja sealt õppida mis võib selline nakkus kaasa tuua. Väga hea näide hispaania gripp mis kahe aasta jooksul tappis hinnanguliselt 50 miljonit inimest.1918 aasta lõikes iga 38. inimese. Kui see tänapäeva mõistesse panna, arvestades praegust rahvastiku arvu siis tähendaks see, et gripi viiruse tagajärjel võiks surra 205 milljonit inimest kui piiranguid ei oleks kas seda soovitegi? Mina kindlasti mitte. Parem piirame elame natuke vaoshoitumalt, õpime ajaloost ning kardame rohkem aga ärme lase ajalool korduda!!! Ennem kui siia allkirja annad vaata läbi see dok. ja saa aru, et see ei ole mitte midagi uut vaid juba korra innimkonna ajaloost läbikäinud!!! https://etv2.err.ee/1141883/gripp-mis-tappis-50-miljonit

           1. Miks te mürgitate oma inimesi ?

            Miks pihustatakse meid lennukitest toksiliste alumiiniumi ja baariumiosakestega juba aastaid?https://emergency.cdc.gov/agent/barium/casedef.asp

            1. Tuli pikem kui arvasin

             Ei ole suutnud kusagilt välja lugeda veel tõestust, et koroona näol ei ole tegu lihtsalt haiguste ümbernimetamisega, nt gripp ja kopsupõletik on ümber nimetatud millekski muuks, sest inimesed saadaksid pikalt, kui üritataks piiranguid kehtestada nende haigustega seoses. Ei ole suudetud antud viirust isoleerida, ega Kochi postulaate täita. Kõige enam suudeti nakatada ahvi neerurakke (inimese rakkude peal ei toiminud), kuid konks on see, et rakud nakatusid pärast kahe väga potentse ja neerudele toksilise ravimi lisamist. Oli see "viirus" või droogid mis antud reaktsiooni põhjustasid? Kes teab. Kui tegu on pandeemiaga, kus on surnud? Kus on haiged? Haiglad olid välismaal tühjad, tervishoiutöötajaid lasti puhkusele, need kes olid haiglas tegid igavusest tiktok videosi, igasugune jutt mingist eesrindest on arulage, suremus globaalselt ei ole mitte kuidagi muutunud (suremus tõusis alles peale lockdown meetmeid rakedama hakates), võrreldes gripi ja covidi numbreid, näeme, et gripp on kohati hullemgi! Kuna aga tõestus viiruse olemasolust on õhuke ja numbrid on üsna sarnased gripiga, mille alusel me üldse saame öelda, et tegu on uue viirusega? Huvitav on veel see, et Lõuna Aafrikas, kus alles oli talveperiood, sisuliselt gripp puudus! Eelmiste aastate statistikaga (suremus, hospitaliseerimised) võrreldes tuli välja, et covid asendas suurepäraselt gripi. Eesti kontekstis samuti, mis kuradi pandeemia? Aasta esimeses pooles suri 17 koroona "tagajärjel", kindlalt ei tea, sest lahkamisi ju keegi ei viitsinud teha. Ära tapab ennast ca 200 aastas, erinevalt koroonast on nende surmade põhjuslikkus vähemalt tõendatud. PCR testi tulemused ei näita samuti mitte midagi, positiivne võib olla järgmine päev negatiivne ja vastupidi, veel ajuvabam on nende tulemuste baasil teha elanikkonda negatiivselt mõjutavaid otsuseid. Kõige vahvam on muidugi see, milline planeedi maa elanikkonna lüpsmine selle jama käigus võimalikuks osutub. Majanduse tsükliluse teoreetikud on põhistanud, et keskmine majadustsükkel kestab ca 8-12 aastat, ning praegu covidi aegsa saabumise tõttu saab meil olema tõsine majandussurutis. Ainult selle vahega, et sellist ekspluateerimine ei ole veel terves ajaloos võimalikuks osutunud. Klassikaline mis iga kord toimub, on pankade poolt inimeste käest nende reaalselt eksisteerivate varade käest võtmine. Praegusel korral lisandub ka riikide poolt maskide, testide, meditsiinilise tehnika ja vaktsiinide ostmine. Riigid ise ei tooda mitte midagi, kinni maksab kõik maksumaksja, neid summasi mis praegusel hetkel teatud ettevõtetele pritsitakse, ei mõõdeta enam miljardites vaid triljonites. Kolmandaks suretab praegune olukord eraettevõtlust veel efektiivsemalt välja kui tavaline majanduslangus, kasusaajateks teadagi korporatsioonid, kes on võimelised lühiajaliselt kannatama kahjumit, samal ajal kui väiksematel ettevõtetel selline võimalus puudub.

             1. Lõpetuseks

              Olen väga-väga mures kui valitsused väidavad, et nad teevad midagi elanikkonna hüvanguks, sest lähtudes ajaloost, on iga kord välja tulnud, et nende enda hüvang on siiski esikohal ning kodanikud saavad mängust liiga hilja aru. Kahtlen sügavalt, et praegune olukord on pretsedent ja tõesti neid otsuseid tehakse suurest (järsku tekkinud) armastusest kodanike vastu. Kurb on see, et nad ei ole praegu isegi mitte veel alustanud (globaalses võtmes), praegune olukord võrreldes sellega kuhu minna on plaanis, on lõbus jalutuskäik pargis.

              1. Masks vs Deaths

               The presented graphs speak for themselves. https://www.youtube.com/watch?v=mcm8Sc8f66o

               1. Mõistlikud piirangud

                Andsin allkirja ja olen petitsiooni enamike punktidega nõus. Siiski leian, et on mõistlik praeguses situatsioonis kasutada teatud piiranguid selleks, et hoida meditsiinisüsteemi. Mõistlike piirangute kaudu saab hoida ühiskonda võimalikult lahti. Mõistlik on nii öine alkoholimüügi piiramine kui ka piirang pubide, ööklubide ja restoranide öisele lahktiolekule. Usun, et kui käesolevas petitsioonis mõned muutused teha võiks allkirjade arv olla pigem 100 000 ja petitsiooni leiaks ka suuremat kajastamist ning diskussiooni meedias.

                1. Õige!

                 Kahel käel poolt! Kui veel saaks annaksin ka toetuseks allkirja! Kes ei usu et tegu samasuguse viirusega nagu ennemuiste, uurigu eelmiste aastate gripipuhangute statistikat! Alati on olnud suremisi (eriti vanurite ja teisi raskeid haiguseid põdejate seas), alati on olnud tüsistusi!

                 Olen lugenud läbi algatuse "Koroonameetmed ei ole põhjendatud. On aeg naasta tavaelu juurde!" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
                 NimiIsikukoodAllkiri