Siseminister Kristian Jaani peab tagasi astuma

Eestimaa rahvas, Aleksander Steinberg,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Arhiveeritud
1614 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Siseminister Kristjan Jaani peab tagasi astuma! 1. Rahumeelsete meelevaldajate hirmutamine politsei eriüksuslastega on sügavalt häbiväärne ja vastuvõetamatu. 2. Korrakaitseseadus küll ütleb paragrahvis 68 (https://www.riigiteataja.ee/akt/103032021004#para68), et teatud tingimustel eksisteerib kohustus politseile avalikust kogunemisest teada anda – rõhutame, mitte luba küsida –, aga sellised olukorrad on erandlikud – nt juhul, kui on vaja liiklust ümber korraldada või kui soovitakse kasutada lava, helitehnikat, tribüüni vms. Kui avaliku koosoleku pidamiseks ei kasutata helitehnikat, lava, poodiumit, tribüüni ega ka telki ning koosolekut peetakse viisil, mis ei nõua liikluse ümberkorraldamist, siis pole mitte mingit seaduslikku kohustust avalikku koosolekut registreerida (vt KorS § 67 lg 1 (https://www.riigiteataja.ee/akt/103032021004#para67)). Lisaks: vt KorS § 67 lg 3 sätestab, et (3) Iseeneslikult kogunenud koosolekust (spontaankoosolek) ei ole vaja eelnevalt teatada. Aga olgu korratud, et reegel, mis tuleb Põhiseadusest, on see, et avaliku koosoleku pidamiseks ei ole vaja ei luba küsida ega isegi politseid teavitada. Selle taustaks on omakorda Põhiseaduse § 47, mis ütleb, et kõigil on õigus ILMA EELNEVA LOATA rahumeelselt koguneda ja koosolekuid pidada" (https://www.riigiteataja.ee/akt/115052015002#para47). Ehk ILMA LUBA KÜSIMATA avalike koosolekute korraldamine on põhiseaduslik reegel ning mitte mingit kohustust kelleltki selleks luba küsida ei saa seega põhimõtteliselt seadusega kehtestada, kuna see oleks vastuolus põhiseadusega ja seega õigustühine.

ME TAHAME: 1. Toetada vabadust! 2. Eemaldada vastutustundetud ja ebapädevad isikud võimult 3. Umbusaldada neid, kes kardavad oma rahvast, eiravad põhiseaduse sätteid ja alandavad politseiametit. Vaata lisaks: 1. https://www.facebook.com/100002767452836/videos/3370195703082645/ 2. https://www.facebook.com/618988902/videos/10159036444378903/ 3. https://www.facebook.com/krita.tali.lippur/videos/2837411286476158 4. https://www.youtube.com/watch?v=IRAmrxZm4WE 5. https://www.youtube.com/watch?v=IhOhLbDQTuo 6. https://www.youtube.com/watch?v=Z9V25Pr-f74

Igal juhul on politsei ja vabariigi valitsuse tegevus selgelt tõestanud, et kodanike mure politseiriigi pärast oli õigustatud ning protestid riigi diktatuuriliste tendentside vastu olid omal kohal rohkem kui kunagi enne taasiseseisvunud Eesti ajaloos. On oluline, et rahumeelsed meeleavaldused jätkuvad, kuid nüüd tuleks protestide teravik suunata esmajärgus valitsuse ja politsei poole ning nõuda nendelt instantsidelt reaalset vastutust.

Menetlusinfo

 1. Algatuse menetlus Riigikogus on lõppenud

  Otsustati esitatud ettepanek tagasi lükata.

 2. Arutelu Põhiseaduskomisjonis

  Otsustati esitatud ettepanek tagasi lükata.

 3. Algatus menetlusse võetud

  Algatus on edastatud menetlemiseks Põhiseaduskomisjon-ile.

 4. Algatus jõudis Riigikokku

 5. Algatus saadeti riigikokku

  Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmise otsustab Riigikogu juhatus 30 kalendripäeva jooksul.

 6. Algatus kogus 1000 allkirja

 7. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

 1. tagasi peks astuma teisigi

  PPA peadirektor Vaher - selle eest, et tema juhitud politsei astus rahumeelste isikute vastu. Siseminiter Kristjan Jaani - valetas nii, et suu suitses (Järviku puhul seda ju rakendati) Peaminister kaja kallas - selle eest, et tema juhitud valitsuse ajal selline tegu aset leidis. presidento kaljulaidoz - selle eest, et jätab oma põhilised töökohustused täielikult tegemata - Põhiseadusliku korra kaitsmine. Enne ei tohiks rahuneda, kui need 4 isikut on poliitikast ja politseist läinud!!!!

  1. JAH TA EI SOBI POLITSEISSE

 2. Tagasi peaks astuma teisigi.

  Õige,olen sinuga nõus.PPA peadirektor Elmar Vaher ja peaminister Kaja Kallas olid olukorraga kursis.Leian ka ,et mõlemad peaksid tagasi astuma .

  Olen lugenud läbi algatuse "Siseminister Kristian Jaani peab tagasi astuma" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
  NimiIsikukoodAllkiri