Kehtestada võimalus sõlmida II samba kindlustusleping pensionile minekulUus Eakus

Renna Truus,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Riigikogus
  4. Järelkaja
Peatatud: 8 allkirja

992 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Peatatud: 8 allkirja

Allkirjade kogumine on lõppenud. Paraku algatus ei kogunud autorite määratud tähtajaks Riigikokku saatmiseks vajalikku 1000 allkirja. Kuna allkirjade kogumise algusest on möödas rohkem kui poolteist aastat, pole võimalik enam algatust uuesti allkirjastamisele saata. Seni kogutud allkirjad on ka anonüümitud.

Ettepanek

Loobuda nõudest, et II pensionisamba väljamaksed saavad alata alles vanaduspensionieast. II samba kasutamise paindlikkus võiks olla seotud I samba reeglitega. 

Põhjendus

Riiklik pensionikindlustuse süsteem (RPKS) on üles ehitatud selliselt, et soodustada inimesi tööturul olema võimalikult kaua. Kuid siiski on võimalik teatud tingimustel jääda kehtestatud vanaduspensionieast varem. Siis hakatakse inimesele maksma I samba pensionit, kuid II sambasse kogutud pensioni ei saa kasutama hakata enne vanaduspensioniea saabumist. See halvendab ennetähtaegselt pensionile jäänud inimeste toimetulekut.

 II samba varade kasutamist võiks muuta samuti paindlikumaks, et inimene saaks valida pensionileminekuea ning sellest hetkest alates hakataks talle maksma nii I kui ka II samba pensioni.  Selleks et suurendada pakutud viisil pensionivara kasutamise paindlikkust, on kindlasti vaja muuta pensionikindlustuse seadust ja kogumispensionite seadust.

Mõju

Kuna ennetähtaegne vanaduspension on mõeldud vanadusriski katmiseks, võiks siin aktsepteerida ka II samba pensioni väljavõtmist.  Kuna käimas on VV algatatud pensionireform, siis on plaanis muuta I samba pensionile minekut paindlikumaks (osaline pension, pensioni varasem ja hilisem minek, pensioni peatamine), sarnast paindlikkust võib kaaluda ka II sambas. Ilmselt oleks II samba pensioni eeltingimusena vajalik ka ennetähtaegsel vanaduspensionil olek, st et ainult II samba pensioni ilma riikliku pensionita ennetähtaegselt kasutada ei oleks võimalik. Arvestama peab, et kuna II samba väljamaksete periood on sellisel juhul pikem, on ka II samba pension (nagu ka I samba pension) selle võrra väiksem.

Esialgse idee autor: Renna Truus

Kommentaarid

    Olen lugenud läbi algatuse "Kehtestada võimalus sõlmida II samba kindlustusleping pensionile minekul" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
    NimiIsikukoodAllkiri