Kaitseme koos Eesti merd! Keelustame STS-operatsioonid Eesti merel

Romain Moisescot, Annika Moisescot, Allan Lahi,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Arhiveeritud
1018 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Eesti keelesInglise keeles (tõlge)

Eesti vetes on hetkel lubatud lasti ühelt laevalt teisele ümber pumpamine ehk STS (ship-to-ship) operatsioonid. Keskkonnaministeerium esitas Vabariigi Valitsusele määruse eelnõu, millega koondatakse kõik ohtlike ainete ümberpumpamised Tallinna külje alla, Naissaare looduspargi, Rannamõisa maastikukaitseala ja Suurupi looduskaitseala vahetusse lähedusse. Hoolimata võimalikest keskkonariskidest ei pidanud keskkonnaminister vajalikuks algatada keskkonnamõjude hindamist.

STS-operatsiooni käigus pumbatakse merel suurtes kogustes naftat, ohtlikke kemikaale, vedelat maagaasi jne. ühelt tankerilt teisele. Laevad ühendatakse omavahel vooliku abil. Tegemist on väga riskantse tegevusega. 2019. aasta septembris põhjustas STS-operatsioon Brasiilias ühe läbi aegade suurima reostuse (reostus rikkus 300 mereranda). 2019. aasta juulis hukkus valesti läinud STS operatsiooni tõttu tekkinud naftareostuses Lõuna-Aafrikas 100 pingviini ja mitmeid teisi ohustatud liikide esindajaid.

Eesti eksperdid on seisukohal, et sarnaste õnnetuste juhtumisel Eestis oleksid tagajärjed kordades rängemad, kuna Soome laht on suletud meri. “Kontrollimatu naftapumpamine on väga ohtlik tegevus. Kui peaks juhtuma avarii ja merre sattuma suures koguses naftasaadusi, on terve rannikumeri läinud! Meie kliimas võtab looduslik isepuhastus väga kaua aega.” ütles intervjuus Postimehele Tallinna Tehnikaülikooli meresüsteemide instituudi mereökoloogia labori juhataja Kai Künnis-Beres

Keskkonnaohtlike STS operatsioonide majanduslik mõju Eestile on minimaalne. Protseduuris osalevad, välismaise lipu all sõitvad, välismaise meeskonnaga laevad ei tule Eesti sadamatesse ega kasuta Eesti tööjõudu. Nõrga regulatsiooni ja maksude puudumise tõttu tulevad meie vetesse STS-operatsioonide läbiviimiseks transiidis olevad laevad kogu Balti merelt, pannes ohtu Eesti ranniku õrna ökosüsteemi. Vene Föderatsioon plaanib lõpetada ohtlike ainete STS operatsioonid 1. maist 2021, vastava eelnõu esitamise korraldus on sealsele valitsusele juba antud. See tähendab, et surve ohtlike ainete ümberpumpamiseks Eesti vetes kasvab veelgi.

Nõuame STS operatsionide - nii suurte pumpamiste kui ka punkerdamiste - keelustamist Eesti vetes väljaspool sadamaid. STS operatsioonid peaksid olema lubatud ainult sadamas (mitte merel), kus on olemas vajalik varustus ning STS-operatsioonide eksperdid ning võimalus vajadusel kiireks ja efektiivseks reostuse tõkestamiseks. Samuti nõuame, et STS-operatsioonidele kehtestatavad maksud oleksid proportsionaalsed riski suurusega ning võimaldaksid katta reostuse tõkestamiseks valmisoleku kulud kui ka õnnetuse korral reostuse likvideerimisega seotud kulud. Vastavad maksud tuleb kehtestada enne operatsioonide lubamist,mitte kuue kuu jooksul määruse vastuvõtmisest, nagu on eelnõus sätestatud.

Lisateavet leiate veebilehelt: https://stop-sts-eesti.eu

Menetlusinfo

 1. Hilisemad sündmused

  Varasema 19 ankruala asemel on nüüdsest punkerdamine (tankimine) lubatud kuuel ankrualal. Esiteks Tallinna ja Naissaare vahel olevatel aladel tähisega Tallinn G jaTallinn E ning teiseks ankrualad Muuga J, Muuga L, Muuga K, Muuga M: https://www.riigiteataja.ee/akt/128112023011

 2. Algatuse menetlus Riigikogus on lõppenud

  Otsustati lahendada pöördumises püstitatud probleem muul viisil.

 3. Arutelu Keskkonnakomisjonis

  Otsustati lahendada pöördumises püstitatud probleem muul viisil.

 4. Arutelu Keskkonnakomisjonis

  Otsustati jätkata arutelu komisjonis.

 5. Algatus menetlusse võetud

  Algatus on edastatud menetlemiseks Keskkonnakomisjon-ile.

 6. Algatus jõudis Riigikokku

 7. Algatus saadeti riigikokku

  Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmise otsustab Riigikogu juhatus 30 kalendripäeva jooksul.

 8. Algatus kogus 1000 allkirja

 9. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

 1. Mõningad täpsustused

  Praeguses tekstis on:" Uue määruse kohaselt hakkab see ülisuure keskkonnariskiga tegevus toimuma Tallinnas, Naissaare looduspargi ja Kakumäe rannikuala vahetus läheduses. " Pakun selle asemele sõnastust ""Muudetud määruse kohaselt hakkab see potentsialselt suure keskkonnariskiga tegevus toimuma Tallinna külje all, Naissaare looduspargi, Rannamõisa maastikukaitseala ja Suurupi looduskaitseala vahetus läheduses". Põhjendus: muudetakse olemasolevat määrust, mitte ei võeta vastu uut. "Ülisuur" on emotsionaalne hinnang. Keskkonnamõjusid ja riske hindamata ei ole teada, kui suur see risk on. Tekstis tasub tähelepanu juhtida KMH ja KMH soovi puudumisele Keskkonnaministeeriumi poolt. tasub osundada, et määruse muutmise eelnõu on juba Vabariigi Valitsusele esitatud. Tasub osundada, et STS lubamine merel annab põhjendamatuid soodustusi kolmandate riikide laevadele, seades samas halvemase olukorda Eesti sadamad. tasub nõuda, et enne STS operatsioonide (taas)lubamist sadamas peab olema kehtestatud nende eest nõutav tasu. Olen valmis tekstiga tööd tegama. Minuga saab kõibe lihtsamalt ühendust FB Messengeri abil. Parimat, Allan Lahi

  1. Täname toetuse eest

   Täname kõiki petitsiooni toetamise ning jagamise eest! Kolmapäeva õhtul ületasime Riigikogu ette saamiseks vajaliku 1000 allkirja piiri ning petitsioon on nüüd neile saadetud. Seetõttu ei saa seda enam ka allkirjastada. Edasise toetuse väljendamiseks on võimalik jälgida ja like’da Facebooki lehekülge https://www.facebook.com/stopsts Loodame, et meie ettepanek võetakse päevakorda, ning et petitsioonis tõstatatud küsimused kaasatakse ka Keskkonnaministeeriumi pakutud määruse muudatuse arutellu. Me nõuame: 1. STS-operatsioonide keelustamist sadamast väljaspool. 2. Avalikustatud, sõltumatute osapoolte koostatud detailset keskonnamõjude hinnangut STS-operatsioonidele Tallinna ankrualadel ning ka teistel Eesti ankrualadel. 3. Sadamast väljaspool toimuvate punkerdamiste riskide ning kasu üleavaatamist. STS operatsioone ei tohi peita punkerdamise kattevarju. Petitsiooni autorid. English: Thank you everyone for gathering signatures for the petition. We’re pleased to report that we reached the threshold necessary to send the petition to Parliament (1000 signatures) on Wed 14/4 evening, and we’ve now done so. Because of this, the petition can no longer be signed, but you can still show your support by following our Facebook page https://www.facebook.com/stopsts We will be put in touch with someone from Parliament to review the proposal. Most importantly, we would like our points to be brought into the public debate by constituents and members of Parliament in the upcoming law change proposed by the Ministry of the Environment. We demand: 1. A full ban of STS operations outside of ports. 2. That a detailed and independent environmental assessment of the risks of oil pumping operations in open seas -including but not limited to Tallinn anchorage areas- be made and released to the public 3. That regulators also review the risks and benefits of allowing bunkering activities outside ports. STS operations should not be masked as bunkering. The authors of the petition.

   Olen lugenud läbi algatuse "Kaitseme koos Eesti merd! Keelustame STS-operatsioonid Eesti merel" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
   NimiIsikukoodAllkiri