Mitte lubada õpilaste vaktsineerimist vanema nõusolekuta.

Weralda Sofia Lakeman,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Järelkaja
Arutelu lõppenud

Arutelu tähtaeg:

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Palun anna oma allkiri, et Eestis ei muudetaks seadust, mille kohaselt koolis laste vaktsineerimine eeldab lapsevanema kirjalikku nõusolekut (Riigi Teataja: Immuniseerimise korraldamise nõuded: § 2 lõik (4): https://www.riigiteataja.ee/akt/118112014010).

Laps/noor ei pruugi olla piisavalt teadlik ja otsustusvõimeline, et võtta iseseisvalt vastu otsus lasta ennast vaktsineerida. Noored on kergesti mõjutatavad teiste arvamustest ning võivad kergekäeliselt teha kaalutlemata otsuseid, mida hiljem kahetsevad.

Kui last ei hinnata piisavalt otsustusvõimeliseks, et otsustada end mitte lasta vaktsineerida, siis millistel alustel peaks ta olema siiski piisavalt otsustusvõimeline, et otsustada end lasta vaktsineerida ja seda ilma lapsevanema nõusolekuta?

Kommentaarid

 1. GALITSKAJA, SVETLANA

  оставить без изменений: Immuniseerimise korraldamise nõuded Vastu võetud 31.10.2003 nr 116 RTL 2003, 115, 1829 jõustumine 17.11.2003 (4) Immuniseerimine on vabatahtlik. Koolitervishoiuteenuse osutaja teavitab õpilase immuniseerimisest lapsevanemat kirjalikult vähemalt üks nädal enne plaanitavat immuniseerimist. Immuniseerimine on lubatud lapsevanema kirjalikul nõusolekul. Immuniseerimisest keeldumine vormistatakse kirjalikult. Tervishoiuteenuse osutaja säilitab lapsevanema kirjaliku nõusoleku või keeldumise patsiendi tervisekaardis. [RT I 2010, 57, 385 - jõust. 01.09.2010]

  1. GALITSKAJA, SVETLANA

   оставить без изменений: Immuniseerimise korraldamise nõuded Vastu võetud 31.10.2003 nr 116 RTL 2003, 115, 1829 jõustumine 17.11.2003 (4) Immuniseerimine on vabatahtlik. Koolitervishoiuteenuse osutaja teavitab õpilase immuniseerimisest lapsevanemat kirjalikult vähemalt üks nädal enne plaanitavat immuniseerimist. Immuniseerimine on lubatud lapsevanema kirjalikul nõusolekul. Immuniseerimisest keeldumine vormistatakse kirjalikult. Tervishoiuteenuse osutaja säilitab lapsevanema kirjaliku nõusoleku või keeldumise patsiendi tervisekaardis. [RT I 2010, 57, 385 - jõust. 01.09.2010]

   1. Jätta seadus muutmata

    Iga laps ei pruugi teada oma tervise seisundist, kellel võib mingi allergia olla, mõnel teised kõrvalmõjutavad sümtomid, või ta saab juba mingi ravimi arsti pool määratud. Ja vaktsineerimine ilma lapsevanema nõusolekuta tuleb keelata.

    1. Vaktsiin rikub tervist!

     Inimeste tervis rikutakse, kui talle tehakse vaktsiin, mis lagundab Jumalalt antud immunsüsteemi . ... Õpetussõnad 15 : ... 33 - Issanda kartus on tarkuse kool, aga enne au on alandus. ...

     Olen lugenud läbi algatuse "Mitte lubada õpilaste vaktsineerimist vanema nõusolekuta." ja avaldan toetust oma allkirjaga.
     NimiIsikukoodAllkiri