Mustvee vallale

Palume teil toetada Lohusuu põhikooli jätkamist

Anna Vorobjova,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Menetluses
 4. Arhiveeritud
679 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Lohusuu kool – armas kakskeelne lasteaed-põhikool Peipsi ääres. Juba 326 aastat saab Lohusuu Koolis põhiharidust omandada nii eesti kui vene keeles. Alates 1.septembrist 2024 toimub üleminek täielikule eestikeelsele õppele vene osa 1. ja 4.klassis ning Lohusuu kool teeb kõike selleks, et see üleminek oleks edukas ja lastele võimalikult lihtne.

Lohusuu kool on hea näide integratsioonist ja kogukonnatunde kasvatamisest. Siin toimib suurepäraselt keelekümbluse süsteem. Lastele, kelle emakeeleks ei ole eesti keel on tagatud suurepärane keskkond eesti keele õppimiseks: ühisüritused, suhtlemine eakaaslastega, õppeprotsess on kohandatud selliselt, et saaks hakkama igaüks emakeelest olenemata. Ka Ukrainast tulnud õpilased saavad Lohusuu koolis edukalt eesti keelega hakkama, kuna kogu Lohusuu kooli õpikeskkond on individuaalse lähenemisega ja õpilasi toetav. Lohusuu kooli õpetajad on pädevad ja valdavad vabalt nii eesti kui ka vene keelt, aidates kaasa teise emakeelega õpilaste lõimumist õppeprotsessi, mis on eestikeelsele õppele üleminekuga seoses määrava tähtsusega. Praktika on näidanud, et ka välismaalt saabunud õpilased, kes ei oska üldse eesti keelt saavad Lohusuu koolis edukalt hakkama tänu kakskeelsete õpetajate toetusele. Lohusuu kooli eelis seisneb ka selles, et olemasolev õpetajaskond ei vaja abiõpetajaid teise emakeelega laste õpetamisel.

Lohusuu Kooli vene osa õpilased on näidanud väga häid tulemusi eesti keele eksamitel, mis kinnitab, et lõimumist toetav keelesüsteem koolis toimib ja on tulemuslik. Lohusuu koolis õppimine annab suurepärase alustala üleminekuks eestikeelsele õppele ja laste koolitee jätkamiseks eestikeelses gümnaasiumiosas.

Individuaalsus on Lohusuu kooli põhiväärtuseks. Väikesed klassid omavad suurt eelist võrreldes suurte klassidega ning annavad võimalust rohkem keskenduda õpilase individuaalsetele vajadustele ja võimetele. Kodulähedane turvaline keskkond laseb õpilastel keskenduda õppimisele ja lapsevanematel muretult saata oma lapsed kooli. Õpilased tunnevad ennast koolis hästi ning tänu laste vähesusele on tagatud iga õpilase aktiivsus kooliüritustel ning koolielus üldiselt.

Raha puudumise tõttu tahetakse Lohusuu kool kinni panna. Kuid Lohusuu külaelanikud leiavad, et kooli sulgemine ei päästa olukorda, vaid pigem sunnib peresid piirkonnast lahkuma. Kooli sulgemine toob kaasa kogukonna hävimise. Lohusuu külaelanikud, töötajad, õpetajad, lapsevanemad ja õpilased soovivad õppetöö jätkumist Lohusuu Koolis ja me palume ka Sind, et toetaksid Lohusuu Kooli jätkamist.

Menetlusinfo

 1. Vastuskiri EKK teabenõudele

  Mustvee Vallavolikogu otsustas 28.02.2024 istungil järgmiselt: 1. Korraldada Mustvee Vallavalitsuse hallatava asutuse Peipsi Gümnaasiumi, registrikood 75027100, tegevus ümber järgmiselt: 1.1. jaotada 31. augustist 2024 Peipsi Gümnaasium eraldi üksuseks gümnaasiumiks ja põhikooliks; 1.2. lõpetada 31. augustil 2024 koolitustegevus üldkeskhariduse tasemel, kusjuures gümnaasiumiosa liita alates 1. septembrist 2024 Avinurme Gümnaasiumiga, registrikood 75024001, ja luua Avinurme Gümnaasiumi Mustvee õppekoht, kus 2024/2025 õppeaastal 10. klassi vastuvõttu ja koolitustegevust ei toimu, 2024/2025 õppeaastal toimub koolitustegevus 11. ja 12. klassis ning 2025/2026 õppeaastal toimub koolitustegevus 12. klassis. 1.3. liita alates 1. septembrist 2024 põhikooli osa Mustvee Kooliga, registrikood 75027117. 1.4. lõpetada 31. augustil 2024 Peipsi Gümnaasiumi tegevus iseseasva asutusena. Lohusuu Kool jätkab hetkel 9.klassilise koolina tegevust.

 2. Vastus EKK teabepäringule: Lohusuu Kooli tegevuse lõpetamise menetlus on hetkel peatatud

  Mustvee valla õigusnõunik: "Lohusuu Kooli tegevuse lõpetamise menetlus on hetkel peatatud. Algataja osales Mustvee Vallavalitsuse istungil, kus arutati Lohusuu Kooli tegevuse lõpetamise küsimust."

 3. Digiallkirjade kontroll on teostatud

  Mustvee Vallavalitsus: "Anname teada, et digiallkirjade kontroll on teostatud. Algatuse "Palume teil toetada Lohusuu põhikooli jätkamist" digiallkirjastanutest on Rahvastikuregistri andmetel 155 inimest Mustvee valla elanikud."

 4. Algatus saadeti menetlusse

 5. Algatus kogus 100 allkirja

 6. Algatus kogus 55 allkirja

Kommentaarid

 1. Kuni su küla

  Kuni su veel elab, elad sina ka.

  1. ALATI ELAME

   ELAME.

   1. Elagu Lohusuu Kool!!!

    Meil on väike,ilus ja rahulik küla,kus on kool ja lasteaed! Minu 2 last õppivad Lohusuu Koolis,nad on rahul oma eluga!Selles koolis on turvaline ja rahulik keskkond,siin saab rohkem õpetajatelt abi! Nii et me palume JÄTKE LOHUSUU KOOL RAHULE!

    1. Lohusuu kool -- Lohusuu süda

     Üle kümne aasta tagasi otsisime omale maakodu ning valikuks jäi Lohusuu --- siin pisikeses alevikus on kõik vajalik olemas--- lasteaed, kool, pood, perearst, raamatukogu, huvikeskus, juuksur jne. Meie lasteaed on maailma parim, kiidan lasteaeda maast taevani. Meil on lasteaias peale inglise keele veel jalgpalli trenn ja robootika. Kool, issand kool....kus veel hommikuti klassijuhataja seisab kooli bussipeatuses ja ootab koolibussi, et lapsed bussilt maha aidata ning nendega kooli minna...või peale tunde on samamoodi klassijuhataja oma pisidega kooli bussipeatuses saatmaks lapsi bussile...??? MEIL ON!!!! Meie õpetajad on lastele nn teiseks emaks. Õpetajad on laste jaoks alati olemas.Meie kool on parim!!! Meie õpetajad on megad. Ja ma südamest loodan, et mu lapsed, kes hetkel käivad veel Lohusuu lasteaias saavad õppida oma aleviku koolis. JÄTKE PALUN KÜLAKOOLID RAHULE!! Andke inimestel elada. Ühelt poolt luuakse "Maaleelamise programme" ja hajaasustuse programme ja teiselt poolt hävitatakse külade ja alevikude kogukondi.

     1. Tänan, et kool veel on!

      See küla on väike ja seal elavad noored kui ka vanad inimesed! Selles koolis pole keelekümblusest, siin lihtsalt õpilased kui ka õpetajad räägivad oma vahel Eesti keeles! Ja nendel ei tekki küll mingi keele barjääri jne! Soovitan, kellel on võimalus õppida selles koolis, sest seal saab reaalselt hea põhiharidust! Linna koolides, õpetajad pole võimelised kontrollida, 45 minuti jooksul, 25+ õpilast klassist, aga siin õpetajad püüavad iga õpilasega teha individuaalselt tööd, et õpilasel paremini kinnitaks teadmised! Aitäh, et mina sain seal õppida ja loodan ka teistele õpilasetele veedab!

      1. SÜSTEEM REAALSELT TÖÖTAB

       Lohusuu Kool on üks armsamaid kohti Peipsi piirkonnas. Selles koolis õppisin ka mina. Lapsena alati tundsin seal ennast turvalisena tänu õhkkonnale, mis Lohusuu Koolis alati valitsenud on. Ma olen õppinud ka paljudes teistes asutustes (Mustvee Vene Gümnaasium, Tartu Ülikool (bakalaureuse- ja magistriõppe)) ja õpetanud samuti. Võin julgelt öelda, et nn vundament on üks olulisemaid eluetappe iga lapse elus. AINULT Lohusuu Kool õpetas mulle, kuidas suhtuda teise kultuuri, kuidas austada ja väärtustada teisi inimesi (väiksemaid ja suuremaid lapsi, õpetajaid, eesti ja muu emakeelega õppijaid), kuidas hinnata teisi rahvaid ja nende kombeid. Kuidas toetada ja olla hea sõber, kuidas armastada Eesti riiki ja olla osa sellest. Vene osas õppides polnud tunnet, et sa õpid nn vene osas, kuna kogu töö toimus eesti keeles, eesti inimestega, eesti kultuuriruumis. KUID selle kooli KÕIGE SUUREM VÄÄRTUS ongi see, et seal õppides saab olla osa nii eesti kui ka vene-peipsi, ukraina ja paljude teiste riikide kultuurist. Mulle tundub, et just seda ju nimetatakse LÕIMINGUKS. Mitte üheski linna koolis, kus ma õppinud ja õpetanud olen, pole ma kogenud sellist lõimingut nagu Lohusuu Koolis. Praegu te teete järjekordse vea, sulgedes suurepärase süsteemiga kooli, süsteemiga, mis reaalselt töötab. KÕIK lapsed, kes Lohusuu Kooliga kunagi elus puutunud on, armastavad ja austavad Eesti riiki, haridust ja riigikeelt ning kõige SUUREM PLUSS on see, et nad KÕIK oskavad eesti keelt (keegi vähem, keegi rohkem). Seal õpivad Ukraina lapsed. Te ei kujuta ette, mis tunne on näha ukraina tüdrukut, kelle patsidesse on sisse punutud Eesti ja Ukraina lipu värvid ja kes iga päev tulles kooli ütleb uhkelt ja kõva häälega „Tere!“. Kas see pole ELUS NÄIDE SELLEST, ET SÜSTEEM REAALSELT TÖÖTAB? Või ma eksin?

       1. Elagu kool!!!

        Инна Кристал написал все верно, это школа самый большой пример для интеграции, ее нужно не закрывать, а наоборот демонстрировать другим школьным заведениям как надо работать с детьми разной культуры. Дети общаются на эстонском и русских языках, а с приходом украинских детей моя дочь узнала новую культуру и с удовольствием хвастается знанием новых слов на украинском. Это школа- маленький мир, где царит дружба между национальностями, а кто-то хочет лишить нас этого мира. Очень грустно, что с каждым годом Причудье угасает, а не развивается.

        1. Koos suudame :)

         Me võitleme kuni jaksame !

         1. Koos suudame :)

          Me võitleme kuni jaksame !

          Olen lugenud läbi algatuse "Palume teil toetada Lohusuu põhikooli jätkamist" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
          NimiIsikukoodAllkiri