Metsapöördumine

Artur Talvik,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Arhiveeritud
2262 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Eesti Vabariigi President Kersti Kaljulaid

Eesti Vabariigi Riigikogu Riigikogu Esimees Henn Põlluaas

Eesti Vabariigi Valitsus Peaminister Jüri Ratas

Lageraied rahvusparkides, looduskaitsealadel ja loodusparkides tuleb keelata! Raiemahtusid tuleb vähendada! Loomastiku kaitseks nende sigimisperioodil tuleb keelata kõik raied ajavahemikul 15. aprillist kuni 15. juunini!

Väga paljud inimesed on viimaste aastate jooksul kogenud millegi omase ning kauni kadumist, sõites bussi või autoga kodumaa teedel või kõndides oma kodukandi metsades, nähes raiesmikku raiesmiku järel ja vanade loodusrikaste metsade pidevat kadumist. Väga paljud meist on tundnud kaotusvalu, minnes oma lapsepõlvekodu metsa ja leides eest kännustiku ning segipööratud maa.

Senised raiemahud ja -tehnoloogiad on meie loodust hävitavad ja senise metsaäri lõpp on peagi käes. Seejuures paistab metsakaupmeestel ja osal metsaomanikest olevat jultumust oma hävitustööd õigustada ning püüda koguni kaitstavate metsade raiepiiranguid vähendada.

Et tekiks eeldused meie loodusrikaste metsakoosluste taastumiseks, tuleb vähendada raiemahte rohkem kui kaks korda viimaste aastate keskmisest, tuleb lõpetada lindude häirimine ja kahjustamine nende pesitsusajal ning tuleb lõpetada muldade ja puujuurte kahjustamine raske metsatehnikaga.

Metsa- ja puiduärimehed püüavad pidevalt sisendada rahvale, et metsadega on kõik hästi, et raiuda saaks rohkemgi, üritades avalikkust veenda, et metsade raiumata jätmine justkui tooks kaasa koletud tagajärjed nii inimestele kui metsale. Metsa- ja puiduärimehed peaksid hoopis mõtlema sellele, kuidas oma ettevõtete tegevus ümber korraldada nii, et senisest oluliselt väiksemat puidukogust senisest suuremal määral väärindades tulu teenida.

Kui suurendada raiemahtusid kaitsealadel, tooks see metsa- ja puiduärimeestele leevendust üksnes mõneks aastaks ja pärast seda oleks metsaäril ikkagi lõpp. Paraku lõpeks siis ka meie kodumaa sellisena, nagu ta meile omane on.

Soovime, et Vabariigi Valitsus:

- annaks Eestis metsaga seotud otsuste kujundamisel määrava sõna- ja otsustusõiguse looduskaitseühendustele ning nendega koostööd tegelevatele looduskaitseteadlastele ja ökoloogidele,

- muudaks metsandusse puutuvaid õigusakte nii, et metsade rüüstamine ja metsalooduse kahjustamine ei oleks enam seaduslik.

Pöördumise on algatanud seitse meest ja kaks naist:

Artur Talvik Siiri Sisask

Kristjan Moora Anu Raud

Rainer Kuuba

Emil Rutiku

Madis Iganõmm

Kalle Eller

Fred Jüssi

Menetlusinfo

 1. Algatuse menetlus Riigikogus on lõppenud

  Otsustati lahendada pöördumises püstitatud probleem muul viisil.

 2. Arutelu Keskkonnakomisjonis

  Otsustati lahendada pöördumises püstitatud probleem muul viisil.

 3. Arutelu Keskkonnakomisjonis

  Kutsutud
  • Kollektiivse pöördumise algataja esindajad Artur Talvik
  • Rainer Kuuba ja Kristjan Moora
  • Eesti Erametsaliidu juhatuse esimees Ando Eelmaa ja tegevjuht Andres Talijärv
  • Eesti Metsa- ja Puidutööstuse liidu tegevjuht Hendrik Välja
  • Eestimaa Looduse Fondi juhatuse esimees Tarmo Tüür
  • Tartu Ülikooli Ökoloogia ja maateaduste instituudi loodusressursside õppetooli säästliku metsanduse teadur Raul Rosenvald
  • Eesti Maaülikooli Metsandus- ja maaehitusinstituudi metsakorralduse ja metsatööstuse professor (õppetooli juht) Ahto Kangur ja teadur Allar Padari
  • Keskkonnaministeerium asekantsler Marku Lamp ja metsaosakonna nõunik Priit Põllumäe

  Otsustati jätkata arutelu komisjonis.

 4. Algatus menetlusse võetud

  Algatus on edastatud menetlemiseks Keskkonnakomisjon-ile.

 5. Algatus jõudis Riigikokku

 6. Algatus saadeti riigikokku

  Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmise otsustab Riigikogu juhatus 30 kalendripäeva jooksul.

 7. Algatus kogus 1000 allkirja

 8. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

 1. Oleks ma seda teadnud

  Siis poleks ma Siiri Sisaskile neid 8 meetrised prusse müünud, mis mul tänu lageraidele olemas olid.

  1. kas need prussid olid tänu lageraiele looduskaitsealal?

Olen lugenud läbi algatuse "Metsapöördumine " ja avaldan toetust oma allkirjaga.
NimiIsikukoodAllkiri