tselluloositehase eriplaneeringu lõpetamiseks

Tartu apell,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Arhiveeritud
1000+ allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Menetlusinfo

 1. Hilisemad sündmused: planeering lõpetati

  "PlanS § 28 lõike 2 punkti 2 kohaselt ei algatata riigi eriplaneeringu koostamist ja KSH-d juhul, kui selleks on ülekaalukas avalikul huvil põhinev põhjus. Seega on ülekaalukas avalik huvi alus, millele tuginedes jäetakse riigi eriplaneeringu koostamine ja KSHalgatamata. Tulenevalt eeltoodust on ülekaalukas avalik huvi põhjendatud juhul ka alus planeeringu lõpetamiseks, kui ülekaalukas avalik huvi avaldub pärast planeeringu algatamist." https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/cc07c2a5-a24e-4132-948a-15a3c60883ef

 2. Algatuse menetlus Riigikogus on lõppenud

  Otsustati lahendada pöördumises püstitatud probleem muul viisil.

 3. Arutelu Keskkonnakomisjonis

  Otsustati lahendada pöördumises püstitatud probleem muul viisil.

 4. Arutelu Keskkonnakomisjonis

  Otsustati jätkata arutelu komisjonis.

 5. Algatus menetlusse võetud

  Algatus on edastatud menetlemiseks Keskkonnakomisjon-ile.

 6. Algatus jõudis Riigikokku

Kommentaarid

  Olen lugenud läbi algatuse "tselluloositehase eriplaneeringu lõpetamiseks" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
  NimiIsikukoodAllkiri