Kogukonna ühisruumide nõue hooldekodu tüüpi hoonete ehitusprojektisUus Eakus

Tiina Tambaum,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Järelkaja
Peatatud: 53 allkirja

947 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Peatatud: 53 allkirja

Allkirjade kogumine on lõppenud. Paraku algatus ei kogunud autorite määratud tähtajaks Riigikokku saatmiseks vajalikku 1000 allkirja. Kuna allkirjade kogumise algusest on möödas rohkem kui poolteist aastat, pole võimalik enam algatust uuesti allkirjastamisele saata. Seni kogutud allkirjad on ka anonüümitud.

Uutes hooldekodudes projekteerida ruumid  kogukonna ühistegevusteks.  

Ettepanek -

Muuta ehitusseadust selliselt, et hooldekodu tüüpi  ehitistelt nõutaks ehitusloa taotlemisel ehitusprojektis selliseid ruume, kus saab läbi viia kogukonna ühistegevusi. Mõeldud on ruume, kus on tingimused korraldada ühistegevust mitte ainult hooldekodu elanikega või nende jaoks, vaid ruumid, kus saavad hooldekodust väljaspool elavad inimesed teha üheskoos hooldekodu asukatega midagi kogukonna jaoks.  

Põhjendus -

Tegemist on põhimõttega, mis lähtub ideest „kogukond igas vanuses inimeste jaoks“ (community for all ages). Nõuet ehitusprojektile peaks rakendama nii uute hooldekodude planeerimisel kui olemasolevate laiendamisel. Millised kogukonna ühistegevuse ruumid täpselt olema peaks, sõltub iga arhitekti professionaalsusest ja loomingulisusest. Arvestama peab ligipääsetavuse nõudeid, aga ka koostegevuse erinevate vormidega – töö paarides, töögruppides; meeskonnatöö inimestega, kellel on kuulmis- või nägemispuue, esinemis- ja eksponeerimisvõimalused jne.  
Kuigi riigi suund on arendada kohalike omavalitsuste teenuseid selliselt, et inimesel on võimalik elada oma kodus nii kaua kui vähegi võimalik (ageing in place), tuleb vanemate inimeste osakaalu, sh üksielavate vanemate inimeste osakaalu suurenemise tõttu paratamatult ehitada juurde ka hooldekodu tüüpi ühiskodusid. 
Eesti praegused toetusmeetmed  kogukondadele ja kohalikele omavalitsustele toetavad ühiskonnagruppide (noored, puudega inimesed, vanemaealised) probleemide lahendamist üksteisest eraldiseisvana. On tarvis põhimõttelist muutust – tingimusi ja teenuseid, et arendada keskkonda ja kogukondi, kuhu kõik ligi pääsevad, kus kõikidel inimestel on võimalik panustada, koos tegutseda ja tajuda kuuluvust. Suund „kogukond igas vanuses inimeste jaoks“ annab noortele võimaluse teha vanemate inimestega koostööd ja see omakorda aitab teadvustada iseenda vananemise küsimusi ning parandada kõikide osaliste elukvaliteeti.

Kommentaarid

 1. Eakad ja (üli)õpilased koos tegutsema

  Eakad inimesed on üldiselt vitaalsemad ja tervemad, kui nad tunnevad ennast kasulikuna, vajalikuna, kui neil on tegevust. Minu mäletamist mööda oli Taani see, kus olid väga ägedad näited sellest kuidas üliõpilased ja eakad koos ühes majas elades toimisid ideaalselt. Selleks elasid üliõpilased hooldekodudes, üür oli olematu kui nad tegelesid igapäevaselt mingi aeg eakatega, õpetades neile arvutit ja igasugu muid tänapäevasemaid asju. Vastupidi aitasid eakad üliõpilastel osaleda koolitöödes, projektides jne jne. Tulemuseks oli mõlemapoolne SUUUUUUR kasu, mõlema tolereerimine ja parem mõistmine. Noored hindasid ja oskasid suhestuda vanema põlvkonna inimestesse ja vanemad ei arvanud ka enam vihaselt, et noorus on hukas. Integreerides neid kahte põlvkonda andis ka ühiskonnale laiema rahulolu, rääkima vanadekodude elanike elukvaliteedist, positiivsest ellusuhtumisest kuni terviseni välja.

  Olen lugenud läbi algatuse "Kogukonna ühisruumide nõue hooldekodu tüüpi hoonete ehitusprojektis" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
  NimiIsikukoodAllkiri