Nõuame Eradetektiivinduse seaduse vastuvõtmist.

Henn Leetna,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Riigikogus
  4. Järelkaja
9 allkirja
ALLKIRJASTA

991 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Kui politsei eksib, siis kodanikul ei ole kellegi poole pöörduda, et asja uuritakse!

RIIGIKOGU

Austatav RIIGIKOGU!

Palun võtta vastu Eradetektiivinduse seadus, mis on hädavajalik.

Veenduge ise.

Minu, Henn Leetna korteri aknasse tulistati. Politseinikud tulid kiirelt kohale, pildistasid mitmelt poolt ja uurisid seda auku aknaklaasis ning tegid koheselt järelduse, et see on kuuliauk. Seejärel jooksis naispolitseinik uksest välja akna alla taskulambiga kuuli otsima. Nägime aknast taskulambi eredat valgus. Valgus kadus ja tüki aja pärast tuli naispolitseinik tagasi – arutati tasakesi, sosinal midagi omavahel, mindi uuesti akna juurde ja meile teatati, et siiski see ei ole kuuliauk. Protokolli ei koostatud ja nii jäigi.

Mina ja teised majaelanikud ei ole nõus kohal käinud politseinike otsusega. Aastaid esitasime avaldusi alates konstaablist kuni ministrini välja kuid tulutult. Vaadake fotosid, videot – auk aknaklaasis ja otsustage ise, kas Teie sooviksite kohtuekspertiisi, millest politseinikud keeldusid?

Elanikud on tänase päevani pidevalt hirmul, et naabri aiast võidakse uuesti tulistada ja keegi saab surma.

Elanikud saatsid kirja koos fotodega ja videoga Eesti Kohtuekspertiisi Instituuti ja lubasid klaasis oleva auguga akna kohale tuua, et teha ekspertiis, mille kaudu selgitada, millest on tekkinud auk aknaklaasi, kui see ei ole kuuliauk.

Eesti Kohtuekspertiisi Instituudis vaadati videot, fotosid ja kirjalikus vastuses on selgelt, üheselt arusaadav, et auk aknaklaasis on tulirelvast tulistatud kuuli auk.

| EKEI Kohtuekspertiis | 24. jaan 2022 20:36 | |

Teie 18.01.2022.

Meie 24.01.2022 nr 2-4/130

Tere

Mõistame Teie muret, kuid kahjuks ei tehta Eesti Kohtuekspertiisi Instituudis tulirelvaekspertiise eraisikutele.

Juhul kui soovite, et teeksime tulirelvaekspertiisi, siis on ikkagi vajalik, et teie avalduse või teate alusel algataks menetleja kriminaalasja ja koostaks ekspertiisimääruse.

Lugupidamisega Margo Ritari tehnikaosakonna juhataja Eesti Kohtuekspertiisi Instituut

Järeldus;

Juhul, kui Eestis tegutseksid eradetektiivid, siis see tulistaja istuks juba ammu ruumis, kus seespool puudub ukselink, sest elanikel oleks olnud koheselt võimalik pöörduda eradetektiivi poole, kellel ilmselgelt on õigus nõuda aknaklaasis olevale augule ekspertiisi Eesti Kohtuekspertiisi Instituudis. Ja siis oleks eradetektiiv ajanud värskeid jälgi…aga, ega praegugi hilja pole….ainult, et isegi prokuratuur, politsei ülem ja minister keeldusid asja arutamast viidates politseinike esialgsele otsusele, et see ei ole kuuliauk.

Mida on tehtud Riigikogus Eradetektiivinduse seaduse vastuvõtmiseks?

Riigikogus on üritatud vastu võtta Eradetektiivinduse seadust, kuid tulutult. Eradetektiivinduse seaduse eelnõu algatamise ettepanek Vabariigi Valitsusele

Riigikogu 28. jaanuari 1997. a. otsus

Riigikogu otsustab:

Vastavalt Eesti Vabariigi põhiseaduse § 103 teisele lõikele teha Vabariigi Valitsusele ettepanek algatada 1997. aasta 15. juuniks eradetektiivinduse seaduse eelnõu.

Riigikogu aseesimees Arnold Rüütel

1. Vabariigi Valitsuse poolt 1. aprillil algatatud eradetektiivinduse seaduse eelnõu(13 SE). Seadus sätestab eradetektiivindusega tegelemise õiguslikud alused ja korra, eradetektiivi vastutuse ning järelevalve alused ja korra eradetektiivinduse üle. Eradetektiivindus on ettevõtluse liik, mille tegevusalaks on eradetektiiviteenuse osutamine. Seadus peaks jõustuma 2004. aasta 1. jaanuaril. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Uuesti arutati asja;

Algatatud: 29.02.2016 09:26 Tähtaeg: 04.04.2016 23:59 Pealkiri: Eradetektiivinduse seaduse väljatöötamiskavatsuse ettevalmistamisse kaasamine Asutus: Siseministeerium Valdkond: Siseturvalisus Algataja: Žanna Arhipova

Kirjeldus: „Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi 2015–2019“ punkti 11.11 järgi on pandud siseministrile ülesandeks reguleerida õigusaktides eradetektiivinduse valdkond, kaitstes isikute põhiõigusi ja -vabadusi. Eradetektiivinduse seaduse väljatöötamiskavatsuse valmimise tähtajaks on seatud detsember 2017. aastal.

Sisu: Siseministeerium on alustanud eradetektiivinduse seaduse väljatöötamiskavatsuse ettevalmistamist. Selle esimese etapina viiakse läbi avalik konsultatsioon, et selgitada välja huvirühmad ning markeerida huvirühmade ja valdkonnaga kokkupuudet omavate ministeeriumite esmashinnang eradetektiiviteenuse reguleerimise vajalikkuse ja ulatuse kohta.

Riigikogus otsustati, et Eradetektiivinduseseadust ei ole vaja, sest puudub nõudlus.

Lühidalt öeldes pole meie riigis endiselt eradetektiivinduse seadust.

Eradetektiivinduse ajalugu.

Eradetektiiviteenused hakkasid tekkima 1833. aastal, muret tundsid kaupmehed toodetud kaupade transportimisel ja kaitsel. Esimene eradetektiivibüroo asutati Prantsusmaal 1850. aastal. Kuid Pinkertoni riiklik detektiiviagentuur, mille asutas rootslane Ameerikas on firma, mis juhib tegelikku eradetektiivi ametit. Pärast seda hakati Kanadas ja Euroopas üksteise järel avama eradetektiivibürood ning see levis ja arenes aja jooksul ning omandas praeguse kuju. Tänapäeval osutatakse eradetektiiviteenuseid paljudes riikides, eriti arenenud riikides ja seejärel arengumaades. Selles protsessis loodi eradetektiivi ja eradetektiivi kutse arendamiseks ja tunnustamiseks palju valitsusväliseid organisatsioone. Peamine nende hulgas on eradetektiivide ühingute rahvusvaheline föderatsioon. Föderatsioon on kindlaks määranud kutse-eetika põhimõtted ja töömeetodid, mida selle liikmed peavad järgima.

Mis puutub meie riiki, siis; Lühidalt öeldes meie riigis pole endiselt Eradetektiivinduse seadust, mis näitab, et selles valdkonnas ei kuulu Eesti Vabariik isegi arengumaade hulka.

Igas demokraatlikus, arenenud riigis tegutsevad eradetektiivid, kelle poole saab kodanik alati oma murega pöörduda. Eksimine on inimlik, alati peaks olema võimalus asja mitmes kohas kontrollida, uurida.

Video

Foto1 Foto2 Foto3

www.eradetektiivid.ee

P.S. Austatav meie pooldaja - Toetaja! Tähelepanu!

Kindlasti tutvuge ja toetage meid, kes me tahame, et seadused, eriti Põhiseadus toimiksid: Palun tutvuge ja allkirjastage rahvaalgatus; < Võlgnik sunnitööle > ja põhiseadust rikkuv rahvaalgatus; < Elektrooniline hääletamine toimub diskrimineeriva seadusega kehtestatud korras.>

TUTVUGE: www.reforms.ee/blogi

Mina ei saa elada, kui riik ei toimi, sest Põhiseadus, seadused ja isegi kohtuotsused ei toimi!

P.P.S.

Kui olete need kolm rahvaalgatust allkirjastanud ja oleme ühinenud - kindlasti täitke avalduse vorm, et oleksime koos ja siis on kindel, et ükskord kõik koos me võidame nii-kui-nii – RIIGIKOGU on sunnitud Eradetektiivinduse seaduse vastu võtma. Üksikisik ja isegi korteriühistu ei saavuta enese kaitset, sest politsei ei aita ja puuduvad abistavad eradetektiivid.

Täidetakse RIIGIKOGU ammune soov: võetakse vastu Eradetektiivinduse seadus.

9 allkirja

991 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

Anna sellele algatusele oma allkiri!

Allkirjastada saab vähemalt 16-aastane Eesti alaline elanik.
🚫Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta.🚫

Kommentaarid

    Olen lugenud läbi algatuse "Nõuame Eradetektiivinduse seaduse vastuvõtmist." ja avaldan toetust oma allkirjaga.
    NimiIsikukoodAllkiri