Riigieelarvelise rahastuse peatamine erakondadele, millel on kehtiv kriminaalkaristus

Erakond Eesti 200,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Järelkaja
1031 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Eesti keelesVene keeles (tõlge)

Austatud Riigikogu,

Eesti 200 ja allakirjutanud teevad Riigikogule ettepaneku peatada riigieelarveline rahastus erakondadele, millel on kehtiv kriminaalkaristus.

Erakonnaseaduse § 125 kohaselt saab Riigikogus esindatud erakond riigieelarvest eraldist, mis on proportsionaalne Riigikogu valimisel saadud kohtade arvuga. Lihtne arvutus näitab, et erakonnad saavad ühe Riigikogu saadiku eest maksumaksja toetust 52 604 eurot aastas, ehk 4384 eurot kuus.

Erakondade rahastamise süsteemis on meie arvates lubamatu ja tavakodaniku seisukohalt lausa veider olukord, et kriminaalkorras süüdi mõistetud erakonnale makstakse riigieelarvelist toetust edasi.

Eestis on praegu erakond, mis on kahtlaste rahatehingute tõttu juba kaks korda kriminaalkorras süüdi mõistetud, millest viimane karistus on veel kehtiv. Selle erakonna valimistulemus on saavutatud ebaausalt, sest erakond on süüdi suures ulatuses keelatud annetuse vastu võtmises, millele lisaks riik veel preemiat maksab.

Eesti poliitika usaldusväärsuse taastamiseks tuleb erakondade karistamatus kiiremas korras lõpetada. Riivatud on ka inimeste õiglustunne. Kui tavakodanik on kriminaalkorras karistatud ja kannab vanglakaristust, siis ei tohi ta Riigikogu valimistel hääletada ega kandideerida, avalikus teenistuses töötamine on piiratud, samuti võetakse temalt riiklikud aumärgid. Erakonna süüdimõistmisega aga sarnast ühiskondliku hukkamõistu ei kaasne.

Usaldusväärsuse ja õigluse taastamiseks peaks ka kriminaalkorras karistatud erakonna süüdimõistvale otsusele järgnema riiklike hüvede äravõtmine. Korduv kriminaalkorras süüdi mõistmine peab tähendama juba erakonna eemaldamist valimistelt või sundlõpetamist.

Allakirjutanud ja Eesti 200 teevad ettepaneku lisada erakonnaseaduse § 125 säte: „riigieelarveline eraldis peatatakse karistuse kehtivuse ajaks erakondadele, millel on kehtiv kriminaalkaristus“.

Menetlusinfo

 1. Kiri Riigikogule

  PealkiriJustiitsministeeriumi vastuskiri kollektiivsele pöördumisele
  Saatja
  • Justiitsministeerium - Kalle Laanet
 2. Kiri Riigikogult

  PealkiriKollektiivse pöördumise edastamine
  Saaja
  • Vabariigi Valitsus
 3. Algatuse menetlus Riigikogus on lõppenud

  Otsustati edastada ettepanek Vabariigi Valitsusele seisukoha kujundamiseks ja pöördumisele vastamiseks.

 4. Arutelu Põhiseaduskomisjonis

  Otsustati edastada ettepanek Vabariigi Valitsusele seisukoha kujundamiseks ja pöördumisele vastamiseks.

 5. Algatus menetlusse võetud

  Algatus on edastatud menetlemiseks Põhiseaduskomisjon-ile.

 6. Algatus jõudis Riigikokku

 7. Algatus saadeti riigikokku

  Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmise otsustab Riigikogu juhatus 30 kalendripäeva jooksul.

 8. Algatus kogus 1000 allkirja

 9. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

 1. Ainuõige lahendus!

  On häbilugu, et kriminaalkaristus ei ole hetkel erakonna jaoks muu, kui lihtsalt ühe kohtuvaidluse lõpp. Viimane aeg selline muudatus seadusandlusesse sisse viia.

  1. Kõrgelt lendavad avalikud vargad tuleb maa peale tagasi tuua!

   Ja mis kõige tähtsam - see seadusemuudatus ei puudutaks vaid ja ainult tänast Keskerakonda. Siis tuleks kõigil erakondadel (jt mittetulundusühingutel!) vähemasti oma seadusevastast saamahimu koomale tõmmata ja loodetavasti ka ülearu lobedat suu- ja kirjavärki pisutki viisakamaks lihvima.

   1. -

    -

    Olen lugenud läbi algatuse "Riigieelarvelise rahastuse peatamine erakondadele, millel on kehtiv kriminaalkaristus" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
    NimiIsikukoodAllkiri