Heidutusjahi keelustamine

Helina Tilk,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Riigikogus
  4. Järelkaja
Peatatud: 155 allkirja

845 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Peatatud: 155 allkirja

Allkirjade kogumine on lõppenud. Paraku algatus ei kogunud autorite määratud tähtajaks Riigikokku saatmiseks vajalikku 1000 allkirja. Kuna allkirjade kogumise algusest on möödas rohkem kui poolteist aastat, pole võimalik enam algatust uuesti allkirjastamisele saata. Seni kogutud allkirjad on ka anonüümitud.

Eesti keeles (allkirjastamisel)Vene keeles (tõlge)

22.märtsil 2021 kinnitas Keskkonnaamet hanede ja laglede kaitse ja ohjamise tegevuskava, mis õigustab põldudel tiibu puhkavate ja toitu otsivate rändlindude hukkamist.

Vastupidiselt ornitoloogiaühingu ettepanekule heidutusjahi lubamisest üldse loobuda, tõstis Keskkonnaamet kevadise heidutusjahi olulisust tegevuskavas kolmandalt prioriteedilt (soovituslik tegevus ehk tegevus, mis aitab kaudselt kaasa eesmärkide saavutamisele) teisele prioriteedile (vajalik tegevus, mis aitavad oluliselt kaasa eesmärkide saavutamisele).

Ornitoloogiaühing on teinud ettepaneku heidutusjahti mitte rakendada: 1. Ei ole tõestatud, et kevadine hane- ja laglejaht peletaks näljaseid linde põldudelt rohkem kui tavapärane hirmutamine, mille kohta on läbi viidud ka uuringud 2019 ja 2020. 2.Jahi käigus kahjustatakse ohustatud haneliike, sest jahimehed ei suuda neid teistest eristada 3. Häiritakse ja kahjustatakse põllulindude pesitsemist. Muretsemiseks on vägagi põhjust: ajavahemikus 1984-2017 oleme hinnanguliselt kuni 1,7 miljoni linnupaari võrra vaesemaks jäänud. 26.märtsil andiski Keskkonnaamet välja korralduse "Luba haneliste küttimiseks väljaspool jahihooaega"

Ettepanek:

Keelustada hanede ja laglede kevadine heidutusjaht.

https://www.keskkonnaamet.ee/et/uudised/haneliste-kaitse-ja-ohjamise-tegevuskava-puuab-leida-tasakaalu-pollumeeste-ja https://www.eoy.ee/ET/kevadine-heidutusjaht-seab-ohtu-nii-ohustatud-kui-tavalised-pollulinnud/

Menetlusinfo

Kommentaarid

    Olen lugenud läbi algatuse "Heidutusjahi keelustamine" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
    NimiIsikukoodAllkiri