#kuidasmekestame arutelusarja teemaseminar: Eesti sisene ränne#kuidasmekestame

Maris Jõgeva,
Arutelu lõppenud

Arutelu tähtaeg:

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

2018. aasta sügiskuudel toimus 32 kogukondlikku #kuidasmekestame arutelu, kus osalejad arutlesid rahvastikutrendide üle ning pakkusid välja lahendusi rahvastiku vähenemisega seotud probleemidele. Üheks aruteluteemaks oli ränne, millesse sisse vaadates rõhutasid osalejad ebavõrdsete tingimuste tõttu kodukohast linnadesse või välismaale rändamist, mille tagajärel jäävad maakohad tühjaks.  

Ettepanek

Ootame asjatundjaid ja huvilisi 5. veebruaril  kell 13-17 teemaseminarile, mis toimub Tallinnas Arhitektuurikeskuses (registreerimine: https://goo.gl/forms/BJYxhOrbJYrouAij1) või jagama oma mõtteid siinsealgatuse kommentaariumis. 

Põhjendus

#kuidasmekestame aruteludel osalejate kogemuste ning arvamuste pinnalt sai kirja mõnikümmend lahendusideed regionaalpoliitika täiendamiseks, mis on praegu esmasel tagasisidestamisel mõju ning rakendatavuse osas. Kokkuvõtlikult näeb ideid https://kestame.rahvaalgatus.ee/tulemused, enne seminari avaldame siinsamas lehel ka ettepanekuid toetavad ja neile vastu rääkivad argumendid. 
Teemaseminari korraldamise eesmärgiks on jõuda ideedest nutikate tegevuste ja/või oluliste poliitikaettepanekuteni. Olete teretulnud siinse foorumi kommentaariumis kaasa rääkima, või siis kasutama akent #kuidasmekestame arutelusarja protsessi jälgimiseks ja tulemustega kursis olemiseks. Arutelusarjast leiab rohkem infot https://kestame.rahvaalgatus.ee 

Kommentaarid

 1. Omavalitsused peaksid ehitama suuremal hulgal kortermaju või ühiselamuid, kus noored pered saaksid oma elu alustada

  Paljudel noortel puudub raha, et omale korter osta ja ka üüritud korterid lähevad kalliks maksma Kus sa siis veel lapsi kasvatada jõuad?

  1. Aitäh ettepaneku eest! Ühe ettepanekuna koorus seminaril: arendada edasi riiklikku üürimajade programmi, kaasata sellesse ka erakapitali. Teise ettepanekuna ka: anda KOVile õigus ja ressursid, et tegeleda elamuehituse ja ettevõtlusmaa arendusega (maa ja hoonestusõigus).

 2. Tagasiside kogukondadest kogutud lahendusideedele

  Ekspertidelt antud tagasisidet kogukondadest rände teemal kogutud ettepanekutele näeb siit: https://kestame.rahvaalgatus.ee/r%C3%A4nne-ettepanekud.pdf

  1. Peale teemaseminari sõelale jäänud ettepanekud

   1. Suunata kütuseaktsiisist suurem ja kokkulepitud osa teede korrashoidu. 2. Viia kvaliteetne ettevõtlusõpe kõikidesse koolidesse. 3. Anda KOVile õigus ja ressursid, et tegeleda elamuehituse ja ettevõtlusmaa arendusega (maa ja hoonestusõigus). 4. Arendada edasi riiklikku üürimajade programmi, kaasata sellesse ka erakapitali. 5. Leppida kokku avalike teenuste miinimumstandardid ning riigi tugi teenuste tagamiseks regioonides, ametikohtade mehitamiseks. 6. Seada tasakaalustatud Eesti areng prioriteediks Eesti elu kujundamisel lähiaastatel. 7. Seada liikuvus ning hea transpordikorraldus riigi prioriteediks. 8. Luua ettevõtlusega alustamise innustamiseks maapiirkondadele kättesaadavaid ja paindlikke toetuslahendusi (sh maksude ülevaatamine, laenuvõimalused, soodustused). 9. Korraldada maksupoliitika teemaline debatt regionaalpoliitiliste vajaduste ja võimaluste, võimalike alternatiivide täpsustamiseks (nt Investeeringutoetuste vs maksusoodustuste mõju). 10. Luua tingimused "Maale elama!" päeva korraldamiseks, sellest traditsiooni kujundamiseks. 11. Edendada kodanikuharidust, sh praktilised koolitused, edulood, kohaliku demokraatia arendamiseks. 12. Kujundada maaelu tutvustav haridusprogramm 13. Luua motivatsioonipakett kohalikele omavalitsustele, et neil oleks ressurssi ja võimekust olla kohaliku ettevõtluse aktiveerijaks (sh tulumaksu jagamine elu- ja töökoha vahel, riigimaa eraldamine).

   Olen lugenud läbi algatuse "#kuidasmekestame arutelusarja teemaseminar: Eesti sisene ränne" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
   NimiIsikukoodAllkiri